Commissie Geweld

Dank Cie. de Winter voor deze eerste synopsis onderzoek geweld jeugdzorg. Het blijft nog steeds een ondergeschoven kindje, het psychisch dan wel fysiek geweld dat in alle soorten maten en vormen terug komt en patronen zich eeuwig lijken te herhalen. Mensen die je net als vroeger ex-comminiceren / isoleren / je met achterklap overladen / subversieve privé oorlogjes voeren kortom het geweld houd niet op. Helemaal ‘nieuw’ is het argument van het structureel geweld door commissie de Winter. Voor de eerste keer is er een wetenschapper (Micha de Winter) die deze stelling poneert om de samenleving wakker te schudden en te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Net als bij ons internaten-kinderen was er sprake van structureel geweld; drie jaren dat ik op internaat zat was geweld een intrinsiek onderdeel van de opvoeding. Het motto bij de Franciscaanse broeders luidde ‘breek de wil’. Deetman vertelde mij persoonlijk dat het incidenteel was…. krijgen wij ooit gelijk?

Kinderen die in de jeugdzorg slachtoffer zijn geworden van kindermishandeling, zeggen dit jarenlang te hebben moeten ondergaan. Dat meldt de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg onder leiding van Micha de Winter.

Op verzoek van het kabinet doet Commissie-De Winter sinds vorig jaar november officieel onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Het meldpunt kreeg sindsdien bijna zeshonderd meldingen binnen.

De meeste mishandelingen hadden plaats in de jaren 60 en 70 en bij de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Het ging vaak om een combinatie van psychisch en fysiek geweld, soms gepaard met seksueel misbruik. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de slachtoffers het geweld als kind niet heeft gemeld. ”Die mogelijkheid was er niet, of ze waren te bang om het te melden”, aldus de commissie.

Een groot deel van de slachtoffers geeft aan problemen te hebben op het werk, in de relationele sfeer en met sociale contacten. Ook hebben veel slachtoffers lichamelijke problemen aan het geweld overgehouden.

Wanneer stopt het!

ain’t going nowhere