Compensatie driften der RKK

Artikel 34: Betaling door de betrokken R.-K. instelling dient te geschieden binnen 6 weken na de uitspraak. De Konferentie Nederlandse Religieuzen staat ter zake van de betaling garant voor de bij haar aangesloten religieuze instituten en de Nederlandse kerkprovincie staat ter zake van de betaling garant voor bisdommen en de daaronder vallende instellingen.
Artikel 35: Het is de taak van het Meldpunt om toe te zien op tijdige en correcte betaling. De aanvrager kan met vragen omtrent betaling bij het Meldpunt terecht.

HOE KAN HET DAT NIET WORDT VOLDAAN AAN DEZE DOOR RKK INGESTELDE CRITERIA? Wederom bereiken ons berichten van verschillende kanten, vooral de ‘engelen jongens’ van het jongenspensionaat st Maria ter Engelen arme brüder Franciscus, die keer op keer gepiepeld worden rond meldpunt figuren die uitspraken zien als doorschuif luiken. Het opperste genoegen scheppen in een kwalijke apathie, en dit omzetten in een omgekeerde lust tot compensatie. Gegrond verklaringen worden niet binnen de termijn behandelt en dus niet uitgekeerd. Het schiet niet op, tijd voor kamervragen!!!

zandmannetje 1