Machtsspelletjes

LimburgIn Limburg weet men wat machtsspelletjes zijn. Een goddelijk katholiek gebruik dat er alleen door de vroegere machthebbers is uit te slaan. Vroeger wist je wie de macht had en dan paste je je wel aan als een baantje in de koel wilde want uiteindelijk besliste meneer pastoor en de Hollandse directie. Je ging naar de biecht dus een sollicitatie gesprek was overbodig, meneer pastoor wist al alles van je. Nu weten anderen via internet / facebook infiltranten hoe je te typeren. Zo is bij Deetman het machtsblok de Klokk ontstaan. Het begon al door bij MCU alle 2000 slachtoffer mails vanaf 2010 op te eisen. Wij waren gewild en ‘populair’ in de media, we hadden teveel ‘macht’, en alle aandacht moest naar de nieuwe grootste club, overkoepelende heertjes die raad wisten met misbruik.

De MCU mail werd opgeëist alsof het een misdrijf was privacy gevoelige informatie achter te houden? ‘Achterhouden’, was mijn reactie wij hebben twee zwartboeken gepubliceerd, brengen mensen bij elkaar, laten anderen ook aan tafel schuiven bij Deetman (toen een zeer gewenste plek), en heel wat uitzendingen bij Nieuwsuur / Eenvandaag kwam uit de koker van Mea Culpa.

Het gestook en geschmier bij het nieuwe machtsblok zorgde voor een afscheiding in MCU. Daarvoor diende wel de mailbox te worden overgedragen. Een braaf ex-lid MCU die samen met mij de privacy mail beheerde bedankte zich plotseling en gelijk veranderde ik het wachtwoord van de mailbox, het was mij allemaal een beetje te manipulatief en achter de ruggen om, kletste en telefoneerde men dat het een lieve lust was.

Deze persoon M.H keerde binnen twee weken op haar schreden terug en na een goed gesprek, gaf ik haar het nieuwe wachtwoord. Twee dagen later stapte zij plotseling weer op…doei, ik ga toch maar bij die andere club??

Tot op de dag van vandaag heb ik geen goed gevoel bij al deze mensen / club wiens handelen in het teken staan van macht en manipulatie.

 

22 gedachten over “Machtsspelletjes”

 1. En datzelfde geldt wat mij betreft voor jou Yvonne.

  “Het is misselijk wat Klabbers M.H. in vooruitzicht heeft gesteld en wat M.H. daarvan heeft gekregen.”

  Sorry, Yvonne, maar dit geloof je toch zelf morgenochtend niet meer?
  Hier zitten volwassenen te praten over kindermisbruik macht=en rechteloosheid dat levens heeft verwoest, verdomme!

 2. Bert, ik hoef dat tikkende klokje helemaal niet te onderzoeken.
  Niet alleen omdat dat hele tikkende klokje me nauwelijks ene meter interesseert, maar vooral omdat ik mij bezig hou met (slachtoffers van) (historisch) misbruik, net als jij c.q. MCU.

  Onderdeel daarvan is de vraag hoe het in godshemelschristusnaam mogelijk is geweest (sorry ik heb volstrekt geen bedoeling met dit woord gebruik wie dan ook voor zijn of haar hoofd te stoten)

  Bij dat zoeken naar dat hoe dat mogelijk was horen niet alleen begrippen als verantwoordelijkheid, vertrouwen, afhankelijkheid en transparantie, maar ook verkoop en “clericalisme” -zie Doyle.

  En wanneer ik eisen en ver(w)achtingen aan mijn overheid hierover heb, heb ik daarover dus ook vragen aan mensen als ik.
  Lijkt me nogal voor de hand liggend.
  Zeker wanneer het oog nog ’s gaat over cluppies die door die overheid én volksvertegenwoordiging verkocht gezien worden als gesprekspartner mbt. óók mijn wel heel directe belangen en die van mijn gezin/familie .

  Dus zeur niet, je zit gewoon in dezelfde positie als menigeen in die RKK volgens mij, Paus met butler inclusief, zucht een paar keer of zet een boom scheef maar wees gewoon open;
  Je laten misbruiken na misbruik is tenslotte een vrij normaal verschijnsel. ’t Zou nog wel ’s voor je kunnen pleiten 🙂

  (’t Scheelt je in ieder geval weer een zitting bij een ervaringsdeskundige 🙂 )

  1. Crispina, Bert is gewoon op een vieze manier getild om klokk aan z’n monopolie-positie te helpen. Het is misselijk wat Klabbers M.H. in vooruitzicht heeft gesteld en wat M.H. daarvan heeft gekregen.

   1. ’t Is chinees voor me, Yvonne en ik heb dus geen idee waar je het over hebt.
    dat wil zeggen, als je het de moeite waard vind zul je duidelijker moeten zijn.
    En het lijkt mij inmiddels dat ook Bert daar recht op heeft.

    1. Bartolomeus, neeeee maak je geen illusies dit is geen kusje op de blauwe plekken op je schenen 🙂

 3. Dank je Bert, dus als ik het goed snap die kant op voor het toiletgebouw en daar achter ergens moeten zich de douchehokkies bevinden

  Volgende stap dus:

  citaat:

  “Het gestook en geschmier bij het nieuwe machtsblok zorgde voor een afscheiding in MCU. Daarvoor diende wel de mailbox te worden overgedragen. Een braaf ex-lid MCU die samen met mij de privacy mail beheerde bedankte zich plotseling en gelijk veranderde ik het wachtwoord van de mailbox, het was mij allemaal een beetje te manipulatief en achter de ruggen om, kletste en telefoneerde men dat het een lieve lust was.

  Deze persoon M.H keerde binnen twee weken op haar schreden terug en na een goed gesprek, gaf ik haar het nieuwe wachtwoord. Twee dagen later stapte zij plotseling weer op…doei, ik ga toch maar bij die andere club?? ”

  Wat je hier boven beschrijft over die bijeenkomst met Deetman en Maud? en (een van de 2 ) Klabbers is dus niet dezelfde gebeurtenis als je hier beschrijft??

  Gaat het wel over de zelfde persoon dan?

  “Het gestook en geschmier bij het nieuwe machtsblok zorgde voor een afscheiding in MCU. Daarvoor diende wel de mailbox te worden overgedragen. Een braaf ex-lid MCU die samen met mij de privacy mail beheerde bedankte zich plotseling en gelijk veranderde ik het wachtwoord van de mailbox, het was mij allemaal een beetje te manipulatief en achter de ruggen om, kletste en telefoneerde men dat het een lieve lust was.

  Deze persoon M.H keerde binnen twee weken op haar schreden terug en na een goed gesprek, gaf ik haar het nieuwe wachtwoord. Twee dagen later stapte zij plotseling weer op…doei, ik ga toch maar bij die andere club?? “

  1. My God Sherlock beweer ik ergens dat dit op dezelfde plek plaatsvindt? Is ook helemaal niet relevant. Alleen het speelde in dezelfde tijd als gestook en geschmier, machtsblok vorming of de machtsstrijd tussen MCU en Klokk als je er dan een spannende film van wilt maken. Voor weer anderen, te vormen clusters was ik een ‘zwakke schakel’. Nu de ‘sterke schakels’ hebben onderling allemaal ruzie en durven niet naar buiten te treden met informatie, geen klokkenluiders?
   Nee, Maud en MH zijn niet een en dezelfde persoon. Onderzoek het tikkende klokje…recherche de l’horloge tic-tac!

 4. Sorry, maar ik heb er wat moeite mee om Jan Schafraad door de burelen van de Limburger te zien sluipen op zoek naar 2000 emails aan MCU, zonder , denkend aan Operatie Kelk en de Rechtvaardige Rechters, in een hik te schieten van het lachen.
  (maar ik geef toe dat ik een eind verder van de grens afzit en dat heeft zo zijn beperkingen)

 5. HELLEP.

  Volgens mij begint ’t knap druk te worden op die slachtoffercamping, ’t barst er van de tenten.
  Dus kan ik, zeker ook omdat ook ik een paar van dat soort “vriendelijke” verzoeken om nadere informatie heb gekregen,
  mede gezien een nogal ernstige zaak die zich recent rond SNAP heeft afgespeeld, de paddestoel met pijlen even krijgen aub?

  Citaat: “Zo is bij Deetman het machtsblok de Klokk ontstaan. Het begon al door bij MCU alle 2000 slachtoffer mails vanaf 2010 op te eisen. Wij waren gewild en ‘populair’ in de media, we hadden teveel ‘macht’, en alle aandacht moest naar de nieuwe grootste club, overkoepelende heertjes die raad wisten met misbruik.

  De MCU mail werd opgeëist alsof het een misdrijf was privacy gevoelige informatie achter te houden? ”

  Zodat vóórdat er nu weer de nodige mensen gechanteerd worden met Pro Deo processen wegens smaad (of Bert in een dwangbuisje door de open riool wordt gespoeld) lijkt het me toch wel handig even duidelijk(er) te maken

  door wie – en met welk doel dan –

  die 2000 emails aan MCU

  op grond waarvan die 2 zwartboeken zijn opgesteld

  (heb ik dat goed begrepen???)

  nu eigenlijk werden opgeeist.

  En hoe werden die opgeeist?

  1. Nou Crispina niet met je tentje op de hei blijven zitten want het is nog geen lente. Goed, nu dan je vragen…MCU archieven werden opgeëist door Maud ? op hoog toontje in de pauze van Deetman gesprek op de Lange Voorhout, Den Haag. Klabbertje kwam ook nog even aan tafel, trok een grote bek en vertrok snel weer. Had niet het fatsoen om gesprek af te ronden. Reden overheveling MCU e-mails / doel om alle slachtoffers bij elkaar te brengen, volgens hun dan!
   Rond de 2000 e-mails (meldingen / klachten) werden aan Mea Culpa gestuurd in 2010-2011 en op grond van deze onthullingen in mails zijn de zwartboeken samengesteld met toestemming van ieder die in zwartboek ‘de Kerstaat’2.0 en Het Hulp en Recht rapport, vermeld staan.
   Die Zwartboeken werden niet opgeëist want die brachten we zelf in alle openheid naar buiten om ‘de zwijgcultuur’ te verbreken, die publiceerden we bewust…nogmaals met toestemming betrokkenen.
   De manier waarop machtsdrang werd tentoongespreid was naar en zeer onsympathiek, dat bedoelde ik met “De MCU mail werd opgeëist alsof het een misdrijf was privacy gevoelige informatie achter te houden? ”.

 6. Hallo Yvonne,
  Van Oosten (advocaat van Schafraad) kreeg alle gelegenheid in de Limburger degenen die een klacht tegen hem hadden ingediend te betittelen als etterbakken en op geld belust. Toen de klacht ongegrond werd verklaard werd er gekopt “pastoor Schafraad van alle blaam gezuiverd”. Terwijl de uitspraak was dat onvoldoende kon worden uitgesloten dat het seksueel misbruik in het bewuste kamertje was gepleegd door een ander dan Schafraad. Toen ik daar de Limburger op attent maakte kreeg ik onderstaand mailtje van Judith Houben van de Limburger
  Beste mevrouw ,
  Bedankt voor uw e-mail. Ik heb zojuist een interview met pastoor Schafraad gehad en daarin ook de gegevens uit uw mail meegenomen. Uiteraard zijn we daarnaast ook geïnteresseerd in uw kant van het verhaal. U schrijft dat u bezwaar aantekent. Daarom zou ik u willen vragen op basis waarvan u van mening bent dat de procedure niet correct is verlopen. Want naar ik begrijp is het enkel mogelijk om bezwaar aan te tekenen op basis van procedurefouten.
  Alvast bedankt voor uw reactie.

  Vriendelijke groeten,

  Judith Houben
  Dagblad de Limburger

  Mevrouw Houben bleek alleen geïnteresseerd op welke gronden mijn echtgenoot in bezwaar zou gaan tegen de ongegrondverklaring van zijn klacht tegen Schafraad. Ze schrijft dat ze ook mijn kant van het verhaal wil horen maar daar is ze nooit verder op ingegaan. Ze heeft me nog wel een mailtje gestuurd met nogmaals de vraag op welke grond mijn echtgenoot bezwaar ging maken!!
  Terwijl wij haar in een mail hebben verteld documenten in ons bezit te hebben waaruit blijkt dat Schafraad over bijvoorbeeld het bestaan van het bewuste kamertje liegt!!

  De lezer van de Limburger moet in sprookjes blijven geloven!!
  Hoezo onpartijdig!!!!!!!!!!

  1. Hallo Corrie (en anderen), Het lijkt mij dat jij en Bert de belanghebbenden zijn in dit smerig verhaal. Ga naar: http://www.rvdj.nl/. Jullie kunnen online daar een klacht indienen. Het lijkt mij dat Bert, met alle verwijzingen, samen met jou, Corrie, een harde zaak hebben. Boven aan de site staan casus waardoor je jullie verhaal/klacht op haalbaarheid kunt inschatten. Voor zover ik door jou ben geïnformeerd over dit smerig verhaal, hebben jullie een harde zaak en kun je de redactie(s) door de stront trekken (de viezeriken). Ik hoop op Mea Culpa terug te zien/lezen hoe jullie succesvol dit ter hand nemen en dit ‘varkentje’ gaan wassen. Dit is nieuwswaardig en dit is partijdig en dit is smeerlapperij!

 7. Hallo Yvonne,
  Jij vraagt je terecht af of de doofpotten doorlopen in medialand. Daarop kan ik volmondig ja antwoorden. Vooral de Limburgse pers heeft er een handje van!! In de zaak Schafraad is werkelijk alles uit de kast gehaald om hem te beschermen. Door mij geplaatste opmerkingen onder de “digitale” Limburger werden zodra ze er erg in hadden verwijderd. Nu is er de laatste dagen een stuk geplaatst door de Limburger over de claims. Er stonden behoorlijk negatieve stukjes onder. Ook die zijn inmiddels verdwenen!

  1. Corrie heeft helemaal gelijk, voor mijn muzikale carrière is het nogal nadelig om tegen de pers te ageren maar het is werkelijk van den zotte, er is een volledige boycot MCU; censuur heet dat. In 2010 was dit helemaal anders!!! ‘Meneer pastoor’ is terug op de burelen de Limburger

   1. Verdorie Corrie en Bert, Kunnen we de Raad v/d Journalistiek niets eens gaan opzoeken. Er moet toch een mogelijkheid zijn om de Limburgse (en andere) redacties door de stront te trekken. Dit gaan jullie/wij niet accepteren, toch?

 8. Is die persoon geen familie van een van de DADERS of een infiltrant van het HOGE gezag? Want die wensen helemaal geen tegenspraak.
  Maar alles komt toch boven tafel!!!!!!!

 9. Terecht Bert, dat je geen goed gevoel hieraan over houdt. Je hebt ook andere deksels van die Deetmanpotten (doofpotten) afgehaald. Hoorde ik niet iemand laatst zeggen dat die kliek allemaal met elkaar verbonden zou zijn (netwerk). Hoe komt het dat de media dìt niet nieuwswaardig vinden? Zou dit netwerk ook doorlopen in medialand???

Reacties zijn gesloten.