Machtsspelletjes

LimburgIn Limburg weet men wat machtsspelletjes zijn. Een goddelijk katholiek gebruik dat er alleen door de vroegere machthebbers is uit te slaan. Vroeger wist je wie de macht had en dan paste je je wel aan als een baantje in de koel wilde want uiteindelijk besliste meneer pastoor en de Hollandse directie. Je ging naar de biecht dus een sollicitatie gesprek was overbodig, meneer pastoor wist al alles van je. Nu weten anderen via internet / facebook infiltranten hoe je te typeren. Zo is bij Deetman het machtsblok de Klokk ontstaan. Het begon al door bij MCU alle 2000 slachtoffer mails vanaf 2010 op te eisen. Wij waren gewild en ‘populair’ in de media, we hadden teveel ‘macht’, en alle aandacht moest naar de nieuwe grootste club, overkoepelende heertjes die raad wisten met misbruik.

De MCU mail werd opgeëist alsof het een misdrijf was privacy gevoelige informatie achter te houden? ‘Achterhouden’, was mijn reactie wij hebben twee zwartboeken gepubliceerd, brengen mensen bij elkaar, laten anderen ook aan tafel schuiven bij Deetman (toen een zeer gewenste plek), en heel wat uitzendingen bij Nieuwsuur / Eenvandaag kwam uit de koker van Mea Culpa.

Het gestook en geschmier bij het nieuwe machtsblok zorgde voor een afscheiding in MCU. Daarvoor diende wel de mailbox te worden overgedragen. Een braaf ex-lid MCU die samen met mij de privacy mail beheerde bedankte zich plotseling en gelijk veranderde ik het wachtwoord van de mailbox, het was mij allemaal een beetje te manipulatief en achter de ruggen om, kletste en telefoneerde men dat het een lieve lust was.

Deze persoon M.H keerde binnen twee weken op haar schreden terug en na een goed gesprek, gaf ik haar het nieuwe wachtwoord. Twee dagen later stapte zij plotseling weer op…doei, ik ga toch maar bij die andere club??

Tot op de dag van vandaag heb ik geen goed gevoel bij al deze mensen / club wiens handelen in het teken staan van macht en manipulatie.