de barmhartige Samaritaan ‘heb medelijden door te doden’

Politiek en moreel krediet (steun voor de waarheid)

Politiek Den Haag: oproep tot herziening onderzoek seksueel misbruik. Het kan niet langer volgehouden worden dat alleen seksueel onderzoek de waarheid aan het licht zal brengen. Met de hogere sterftecijfers in Limburgse internaten, waar kinderen stierven in de vijftiger jaren als onderdeel van ’the mercy killing’, liefhebbend doden, en het structurele geweld, langer buiten beschouwing te laten, zal het beeld blijven bestaan dat politiek, indien ze niet haar crediet helemaal wil verspelen, nu moeten ingrijpen.

De Luminal affaire, de afstansbaby’s (een nog veel grotere beerput) de gehele kerkbemoeienis met onderwijs, gezondheidszorg moet aan een Europees onderzoek onderworpen worden, daar de RK in alle geledingen hun invloed en hun macht Europees, internationaal deden gelden. De katholieke orde, de Alexianer, beheerd psychiatrische ziekenhuizen in 7 landen. Wij zullen binnenkort meer nieuws publiceren over medische experimenten. Het St. Joseph internaat waar veel verstandelijk gehandicapten kinderen de dood vonden is GEEN incident.

Deetman schakelde ruim twee maanden nadat hij het bisdom Roermond inlichtte, pas de pers in. De bijvangst is een onderdeel van de donkere rivier die Deetman onderzoekt, en als hij er iets in treft dat zijn onderzoek vervolgens negeert, maar wel doorspeelt aan OM, de dubbele rol van Deetman klaar en helder moet worden voor de slachtoffers die transparantie is voorgehouden. De politiek moet van zich laten horen, graag kamervragen over dit binnendoolhof, geschuif met informatie.

Deetman onderzoeken? En niet die halve onderzoeken zoals bij Steenhuis vanaf 1980…vreemd dat het even moest duren, dat bekend werd dat daarvoor ook iets..plaats had gevonden. Steenhuis ook onderzoeken? Politiek wordt eindelijk een wakker, de geld crises is half zo erg als een geloofscrises.

Wordt vervolgd