De bisschoppen komen in actie

Nog twee nachttjes slapen, dan ligt katholiek Nederland aan protestantse voeten. Deetman’s half wetenschappelijk en half juridisch klaagstuk over criminele  zaken die de geloofsleer van Christelijk Nederland decennia lang onder het tapijt kon duwen, verschijnen met een groot onafhankelijk, transparant polderlicht. Het zal u in vuur en vlam zetten! Er zal dus wel weer een nieuwe commissie benoemd worden die de bevindingen van deze commissie voortzet, er kunnen altijd nog wat baantjes vergeven worden aan vrienden uit de eigen kring.

Het bisdom Roermond heeft al een brief klaarliggen die direct na de eindconclusies van Deetman rondgestuurd wordt:

Hoog-, zeer-, wel-, eerwaarde heren,
Hierbij laten wij u weten dat wij u komende vrijdagmiddag via de post een brief van de Nederlandse bisschoppen toesturen, met het verzoek om deze nog komend weekeinde (17 en 18 december) voor te lezen tijdens de vieringen of op andere wijze te publiceren in uw parochie.De brief van de bisschoppen is een reactie op het eindrapport van de commissie Deetman dat vrijdagochtend wordt bekendgemaakt. Het is voor ons dus helaas niet mogelijk u die brief eerder te doen laten toekomen.

Wel kunt u er nu dus met betrekking tot de voorbereidingen op de liturgie van komend weekeinde rekening mee houden.
Vriendelijke groet,

Dienst Pers en Communicatie
Bisdom Roermond

Onze Belgische zusterorganisatie Mensenrechten in de kerk schreef ons het volgende:

Onze Belgische zusterorganisatie Mensenrechten in de kerk schreef ons het volgende:
Beste, 
Naast onze perstekst in bijlage wil ik je graag meedelen de nieuwsberichten vanaf vanmiddag in het oog te houden.
Er komt eindelijk belangrijk nieuws vanuit de parlementaire commissie seksueel misbruik.
 
We zullen als Werkgroep Mensenrechten in de Kerk voor allen die het wensen in de loop van de eerste twee maanden een of meerdere info-namiddagen (zaterdag?) opzetten zodat de wellicht juridische info (die morgen zal verstrekt worden… en voor sommigen als ingewikkeld kan klinken) praktisch voor iedereen toegankelijk zal zijn… opdat recht kan geschieden voor allen.
 
Zo gauw de praktische documenten om er mee in te stappen in ons bezit zijn, zullen we die graag doorsturen.
Groeten,
Rik 

Persmededeling 

De eigen reputatie gaat voor op het belang van de slachtoffers van seksueel misbruik

Waarom advocaat Quirynen slachtoffers van seksueel misbruik aanraadt gerechtelijke procedures te laten vallen als ze willen gebruik maken van een minnelijke schikking van de bisschoppen is ons een raadsel. Of hebben de bisschoppen en oversten dan toch schrik van het gerecht? Was het daarom dat Operatie Kelk absoluut afgevoerd moest worden?

Waarom raadt advocaat Quirynen slachtoffers af om in de Class-Action van het advocatenkantoor Vansteenbrugge te stappen? Dat kantoor heeft aan de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk steeds verzekerd dat er ten alle tijde en in elke stand van het burgerlijk rechtsgeding een minnelijke schikking getroffen kan worden, zoals trouwens in elk proces.

Het enige wat deze slachtoffers wensen te bekomen, is genoegdoening,hetzij door erkenning van de zware feiten en gevolgen, hetzij door een schadevergoeding of door beide.

Van zodra genoegdoening bekomen wordt, wordt de burgerlijke procedure wat betreft de schadevergoeding onmiddellijk stopgezet. Dit heeft met deontologie niets te maken, er kan eenvoudigweg een schrijven gericht worden naar de raadsman van het slachtoffer.

Het is buitengewoon significant dat de Kerk, bij monde van haar raadsman, degenen die zich in rechte voorzien zou willen sanctioneren door niet te (willen) onderhandelen. Eens te meer blijkt niet het leed van de slachtoffers de echte drijfveer van de bisschoppen, maar wel het eigenbelang en reputatie.

Voor de werkgroep mensenrechten in de Kerk

Linda Opdebeeck, voorzitter