De katholieke oplossing

Door het krantenbericht over een pedoseksuele priester kwam bij mij weer alles naar boven. Destijds werkte ik als katholiek geestelijk verzorger in Seedorf. Toen een priestercollega wegging werd ons gezegd dat we niet meer op een priester hoefden te rekenen. Een paar maanden later meldde het Hoofd van Dienst dat we een priestercollega zouden krijgen, werkzaam in Amersfoort. Vreemd, gezien het priestertekort in Nederland. Bij navraag in Amersfoort kwam het verhaal van het seksueel misbruik. Ik heb dat aan mijn directe chef gemeld. Die zei dat het bij de legerbisschop (mgr.Punt) en de vicaris bekend was en dat ik mij er vooral niet mee moest bemoeien. Ik vond het destijds merkwaardig dat iemand met zo’n verleden uitgerekend benoemd werd op een plaats (een van de weinigen) met ook veel gezinnen met kinderen. Het is niet terecht dat alleen de aandacht valt op kardinaal Simonis. Ook de legerbisschop en de vicaris hebben meegewerkt aan de ‘katholieke oplossing’; dat is: iemand verplaatsen en het probleem ongemoeid laten.

______________________________________________

J S, aalmoezenier b.d. Amersfoort.

Anyway, ik ben blij dat je mailde. Ik zag ook dat je mijn brief naar bisschop Punt van Haarlem weer publiceerde op je weblog. Goed zo, dat verhoogt de kans dat anderen die zoeken (googelen) naar misbruik op Hageveld, ook zullen gaan reageren. Ja, ik las over een melding aangaande bisschop Gijsen te Rolduc, als voyeur. Ik weet dat bisschop Punt daar ook heeft gezeten als zg. ‘late roeping’ nadat hij economie in Nijmegen had gestudeerd (vandaar zijn titel Dr.). Punt heeft later ook les gegeven op Rolduc voordat hij benoemd werd tot hulp bisschop in Haarlem. De toenmalige vicaris-generaal Geukers in Haarlem trad boos af, omdat hij vond dat hijzelf bisschop had moeten worden. Hij werd zelfs de ongemijterde bisschop van Haarlem genoemd. Geukers was voorheen Regent op College Haveld en is door mij aangeklaagd. Punt is op de hoogte hiervan omdat ik 3 namen van daders heb genoemd. Dit is een hele interesssante connectie. In hoeverre Punt weet wat er zich op Rolduc afspeelde, weet ik niet. Maar ik neem aan dat de zwijg cultuur ook daar stand hield.

Omdat de pastoor ook bij de diakenwijding was had hij voor de dorpsmis assistentie van het bisdom gevraag. Dat was onze Punt, nu bisschop in Haarlem. Die had helemaal de moeite genomen uit Roermond naar het zuiden af te zakken om te collecteren voor de ‘missie’. Welke missie vraag ik me nog steeds af. Hij zat, naar zeggen van de vriendin van mijn broer, in een zijden toga wel zeer intiem met wie ik gemakshalve altijd ‘Renetje’ noem, de hulpbisschop van Maastricht. Mijn broer is het daar nooit echt goed gegaan. Ik zou het omschrijven als een selectiefout van Rolduc. Hij heeft daar nooit kunnen aarden en op carnavalsmaandag in ‘95 is hij door de politie in zijn flatje dood aangetroffen. Hij bleek vrijdag’s ervoor te zijn overleden. Dat is wat ik je over mijn ervaring met Rolduc kan vertellen.

Dan nog een oproep voor internaat St. Joseph aan de Lindanusstraat te Roermond. Rond 1959 en 1960 is broeder Paulus veroordeeld tot 2 1/2 jaar gevangenisstraf wegens misbruiken van jongens en een andere collega. A, R en I waren jongens die misbruik hebben meegemaakt en dhr L zoekt anderen om hierover een klacht in te dienen.

Was het bisdom hiervan op de hoogte? Kan het bisdom dit bevestigen?