Geweld, is deksel op de doofpot

Violence is slumbering

well make the barrel, gonna burn it’s hole

and polish the bullet, it will explode

on the never ending death-roll

don’t mind names just your score

__________________________________

Met geweld hield men de deksel op de doofpot. Zonder geweld had de immense, trieste seksueel misbruikaffaire nooit kunnen gedijen. Heel wat mensen hebben dit jaren met zich mee moeten dragen, omdat niemand het lef had om op te staan, kreeg de kerk steun van overheid en de samenleving wist niet beter. Laffe bisschoppen, nicht gewusste kardinaal-Hauptmann Simonis, clerici die liegen en bedriegen en met geweld zich lieten gelden tegenover kinderen. Zal dit in het eindrapport staan, of gaat het zoals in Belgie bij de Operatie Kelk: ‘er lopen nog honderd pedofiele priesters rond in voornamelijk Vlaanderen. De identiteit is overgedragen aan de lokale autoriteiten.

Gebeurt dit ook bij de Cie Deetman, het is wel procedure, maar gebeurt het ook, en hoe? Als de lokale autoriteiten zich ermee gaan bemoeien of de bisschop tijdig op de hoogte wordt gebracht, ja dan zijn we weer terug in 1955. Hoes en Wiertz, mooi koppel om zaken in een Limbourgois restaurant op te lossen.

Presentatie eindrapport Cie. Deetman 16 december a.s.

De voorzitter van de onderzoekscommissie
naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de
commissie Deetman) hoopt op vrijdag 16 december aanstaande
om 10.30 uur het eindrapport te presenteren in perscentrum Nieuwspoort te Den
Haag.

Daags na de persconferentie zal de commissie het eindrapport ook presenteren aan slachtoffers. Menig slachtoffer
hecht aan een besloten karakter van deze bijeenkomst. Wellicht ten overvloede
verzoekt de commissie u dan ook deze beslotenheid te respecteren.

Braaf zijn hoor, Deetman spreekt tweemaal: een keer met zijn zijn rug naar de slachtoffers, en de andere keer met zijn buik naar de opdrachtgever.