Artikelen die opeens zo maar van ons blog verdwenen


 

Management lessen in welgemeende klanken

Externe evalutie, raad van toezicht, bewegwijzering die de drukte vergroot naar Rome,mediation therapy, de trein die tijdens het rijden van nieuw onderstel moest wordenvoorzien, allemaal aantekeningen in de tussenrapportage van Deetman, krijgen we watlessen in soft-management. De bisschop blijft echter, ondanks de commissie bezwaar, rechter in eigen zaak terwijl in de Rooms-Katholieke Kerk in Groot-Brittannië aansprakelijk kan worden gehouden voor seksueel misbruik door priesters. Dat heeft het gerechtshofin Londen dinsdag bepaald. De uitspraak maakt de weg vrij voor schadeclaims van slachtoffers. De rechtbank deed de uitspraak in de zaak van een nu 47-jarige vrouw. Zij zegt alskind te zijn misbruikt door een priester uit het Zuid-Engelse bisdom Portsmouth. Derechters laten vooralsnog in het midden of het misbruik bewezen is, maar zeiden ineen voorlopig vonnis wel dat de verdachte zijn gezag te danken heeft aan de Rooms-KatholiekeKerk. Die kan daarom aansprakelijk worden gehouden.

Typisch voor Nederland en haar geliefde polder mentaliteit gaat het hele Deetman circus op weg naar een zinderende, canonieke finale. Gebruik nou andere termen voor ‘gegrond en ongegrond ‘zoals ‘klacht krijg vervolg, namelijk advies’, (een Stevensje) smeer het uit over jaren, rek de procedures, communiceer met een beetje verdeel en heers (het klokkt goed met Deetman), gebruik uw empathisch vermogen. Een kerk die morele management lessen krijgt van Deetman, ik hou van deze omgedraaide wereld. Haal de angel eruit door de bewijslast zo laag mogelijk te houden maar wedden dat als er civiele procedures, zoals de stichting Mea Culpa die gaat voeren, de bewijslast opeens veel hoger liggen, en de tegenstand! Van den Eijnden van de Minder-broeders, Utrecht sprak klare taal: ‘we kunnen altijd praten, met of zonder mediation. Of je gaat mee met de Bandell / Lindenbergh voorstellen of wij verzetten ons krachtig als jullie een civiele procedure aanspannen’.

Ondergetekende zijn conclusie…deze kerk is niet te vertrouwen en de Deetman constructie (door de kerk geïnitieerd) noemt iemand die ons schrijft: ‘die flauwe kul spelletjes van die man en z’n club zijn te genant zijn om los te lopen’.

De hele spanning ligt in de wens van Deetman om de slachtoffergroepen tegemoet te komen in haar gevraagde erkenning. Hoe kan je als commissie om erkenning vragen als ze zelf onvolledig is in haar onderzoek. Ze erkennen immers niet het stelselmatige geweld, psychische manipulatie, opsluitingen, en moedwillig isolement waar kinderen in zaten, en medicatie als verdoving toegediend kregen. Onderscheidend vermogen?

Dan schrijft de commissie:

Nog belangrijker zijn publieke erkenning, inleving en woorden die deze erkenning en inleving de welgemeende klank van spijt en excuus geven. Erkenning, inleving en woorden die de slachtoffers, hun partners en hun familie voldoening geven. Ook voor de vele rooms-katholieke ambtsdragers die zich niet schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen of aan betrokkenheid daarbij, is dit van belang. (einde quote)

Welgemeende klank!!! De publieke erkenning hebben sommige bisschoppen zoals Wiertz wel gegeven in het uitspreken van excuses, maar heeft dit geleid tot een erkenning? Verdere verdieping? De bisschoppen hebben altijd gezegd het onderzoek van dhr Deetman af te wachten, nu moeten ze opeens emphatisch gaan doen. Nee, de bisschoppen raken verward van dit protestants eitje van Deetman, en als het niet van harte is, dan houdt het ook aan onze kant op. Kunt u zich nog herinneren hoe Patrick Chatelion Counet van de KNR zich zeer empathisch gedroeg ten opzichte van de daders in ons filmpje, en is er een publieke reprimande gekomen van …ja van wie? Per definitie hoeven de daders niet schuldig te zijn als er geen steunbewijs is. Het eigen onderzoek is slap en ongeloofwaardig wanneer ze in de ordes, congregaties, parochies gaan vragen aan de levende broeders: “heeft u iets vreemds gemerkt aan de broeder / non? Ooit iets gehoord, opgevallen?” Natuurlijk niet, hele lieve man, schattige, behulpzame non, nooit iets gemerkt. Omerta, amen.

Nu is het pappen en nathouden met de organisaties die wel de Deetman lijn volgen, zij kregen al vergoedingen toegestoken en mogen aanschuiven in het nieuwe meldpunt. Handjeklap met diegenen die niet moeilijk doen. Deetman en Klokk regelt en overkoepelt alles intern. Een beetje onkies want het is beter de eindconclusie af te wachten alvorens je te compromitteren aan het nieuwe herkenbare meldpunt waar Mea Culpa in ieder geval niet over geinformeerd is. Ze vergeten snel, de inlevende commissie, die weet dat zich ruim 1500 mensen het eerst herkenbaar bij Mea Culpa aangemeld hebben en twee zwartboeken heeft gepubliceerd.

Over erkennig houdt de commissie niet op; het volgende citaat:

De Rooms-Katholieke Kerk moet zich inleven in de slachtoffers die als minderjarige binnen katholieke instellingen zijn misbruikt. Ook moet de kerk misbruik erkennen. De Onderzoekscommissie benadrukt met klem dat deze erkenning niet per definitie gelijk gesteld moet worden aan schuldbekentenis (einde quote)

Oh absoluut, zeker MET KLEM een Mea Culpa dat willen ze alleen in het Koninkrijk Gods, maar waarom dan dat hele onderzoek? Hoe kun je per definitie een erkenning zonder mea culpa uitspreken, buiten dat het me doet denken aan het stiekeme, katholieke zondebesef, gedraai om de waarheid, is het een voorlopige vrijspraak, per definitie niet volledig, onafhankelijk onderzocht. Zeg dan gewoon we erkennen het niet zoals Simonis, die durft tenminste te roepen ‘wir haben es nicht gewusst. Erkenning maar dan wel op hun voorwaardes, met hun categorieën, condities precies zoals de Lindenberghen en Deetmannen het uitstippelen.

Oh ja, men Deetman ze sloegen flink hoor, met volle vuist, en trapten of sloegen links rechts, op je blote billetjes of zetten je zonder pardon twee weken buiten de refter, schudden hete soep over je, kopjes, sleutelbossen alles wat ze in handen hadden werd mee gegooid tot bloedens toe. Niemand mocht met je praten, empathische, inlevende meneer Deetman…maar op deze erkenning mag ik dan, samen met vele anderen die stelselmatig fysiek / psychisch misbruik hebben mogen meemaken, hopen op een mooie finale, de eindconclusie. Dan zien we wel of we u erkennen.

________________________________________________________

Harnas

Zeer geachte mr …..

Hedenmorgen ter uwer kantore heb ik het genoegen gehad kennis te maken met U als mijn juridisch vertegenwoordiger. Persoonlijk heb ik dit gesprek als prettig ervaren en zie uit naar verdere samenwerking, er is afgesproken dat U een maand nodig heeft om het concept-klaagschrift op te stellen. Met uw welnemen heb ik mogen uiteenzetten wat mijn bezwaren zijn en aanvankelijk wantrouwen zijn in deze, dat waren de volgende punten:

Allereerst is het zo dat U betaald wordt door RKK, hetgeen de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken en daarmede een objectieve afhandeling obstrueert.

Verder is het voor slachtoffers van elke vorm van misbruik onverteerbaar dat een bisschop proceduele invloed heeft op de klachtenafhandeling, hij is immers partij in deze.

Bovendien beperkt zich het onderzoek alleen tot sexueel misbruik, bepaald door RKK, terwijl veelvuldig excessief geweld, psychische manipulatie almede medicatie ter verdoving de setting was.

Dat deze bejegeningen ernstig machtsmisbruik in de vorm van marteling zijn, conform Amnesty rapport en dat SNAP als zodanig aangifte heeft gedaan bij ICC, wegens Misdaden tegen de Menselijkheid.

Dat RKK Kruispunt afgelopen zondag liet zien welke ernstige verregaande en langdurige gevolgen slachtoffers dragen, hun partners die in feite mantelzorgers zijn, hun kinderen de dupe zelfs. Dat er hersenletsels waren vanwege het toegepaste geweld, terwijl ook persoonlijkheden, emoties en karakters verminkt zijn en daarmee hebben ze ons eigen leven gewoon afgenomen. Misdadig.

Terwijl al geruime tijd ernstige meldingen zijn tegen Eymard (Dino) bij RKK, doet hij nog steeds de H. Communie in een grote kerk in een grote stad in Zuid-Limburg, elke zondag.

En last but not least kenmerkt zich RKK door het faciliteren van deze misdaden door het instrueren, obstrueren en misleiden van de normale rechtsgang. Als mijtermafia: “Wir haben es nicht gewußt”

Prettig is vast te stellen dat U erkend, gezien het overweldigende steunbewijs, dat de setting uiteindelijk tot sexueel misbruik leidde wellicht en dat het beperkte ondezoek aanvoelt als een harnas. Als iemand zich in het begin al verzet tegen sexueel misbruik en vervolgens 4 jaar geweld en vernederingen moet ondergaan, draagt dezelfde pijn en gevolgen dan iemand die jarenlang verkracht is. Daarmee zou in het eerste geval het slachtoffer sexueel het minimum aan compensatie krijgen en het tweede slachtoffer het maximum, terwijl beide levens vernietigd zijn. In welke vorm dan ook. Derhalve heb ik ook gesteld dat het onderzoek incompleet is, daarmee ook de tabel van Lindenbergh ontoereikend is en dat het Eindrapport van Deetman geen recht doet aan slachtoffers. Er is hier niet alleen sprake van letselschade, maar ook van maatschappelijke, relationele en emotionele schade. Er zijn levens vernietigd, letterlijk en figuurlijk. Dus ook Bleijerheide kindergrafjes onderzoeken. Wij zijn survivors van misdaden tegen de menselijkheid, met álle gevolgen van dien. Dat veegt NIEMAND van tafel.

Ik hoor weer graag van U, verblijve

Met vriendelijke groeten

No. 261