De kerkstraat zwartboek 2.0 ter herinnering aan allen die zwegen

zwartboek MCUDE KERKSTAAT zwartboek 2.0

Het Hulp en Recht Rapport

Aanklacht tegen Hulp en Recht, de bisschoppen en allen die het niet hebben geweten                                                                          Stichting Mea Culpa United

Of hoe kerkelijke autoriteiten omgaan met klachten over seksueel misbruik binnen haar kerk…en hoe de Staat toekijkt.

In 2006 werd in Ierland de Murphy commissie ingesteld, oorspronkelijk zou de commissie onderzoek doen naar het seksueel misbruik door een aantal priesters in het bisdom Dublin en moest binnen 18 maanden met de resultaten van haar onderzoek komen, maar er waren zoveel beschuldigingen en bewijzen rondom de 46 onderzochte priesters dat de commissie extra tijd kreeg voor haar onderzoek.

De commissie deed geen poging om te onderzoeken of de beschuldigde priesters zich daadwerkelijk hadden vergrepen aan de kinderen, maar het onderzoek richtte zich vooral op hoe de RK Kerk en Staat om waren gegaan met meldingen en klachten over seksueel misbruik.

Het ‘Hulp en Recht rapport’ uit 2010 is een greep uit meldingen mea culpa consciencegedaan aan Mea Culpa United. Het afgelopen jaar zijn er dermate veel klachten over Hulp en Recht binnengekomen, dat wij de Nederlandse staat, het OM, alle politieke partijen en de heer Deetman vragen om zijn commissie dezelfde weg te laten bewandelen als rechter Ivonne Murphy . Onderzoek de gang van zaken rond het seksueel misbruik van kinderen in kerkelijke instellingen door middel van een parlementaire enquête. Breng die in kaart en verbindt daar juridische consequenties aan. Hulp en Recht bestaat sinds 1995.

Ook wijzen wij erop dat de commissie Samson nog geen contact met ons heeft opgenomen. Bij MeaCulpaUnited zijn talloze meldingen binnen gekomen over kinderen die door jeugdzorg of kinderbescherming uit huis zijn geplaatst in instellingen en internaten onder een RK regiem. Terwijl de Staat aan zet was omdat zij de zorgplicht voor deze kinderen van de ouders overgenomen had, werden veel van deze kinderen in die tehuizen misbruikt en emotioneel en fysiek mishandeld.

Hier is de Staat mede verantwoordelijk voor. Neem die verantwoordelijkheid op en zuiver die zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Er mag geen herhaling komen. Een moreel appel op onze Politieke Partijen is hier op zijn plaats.

Wij willen geen Canoniek RECHT of Pastorale HULP via een geïsoleerd getuigen bij de RK Kerk.

We VERLANGEN NAAR WERELDS recht! Recht op een onafhankelijk onderzoek.

Bert Smeets