Procedure meldpunt RKK verlengstuk doofpot

doofpot in NederlandDe procedure klachtenbehandeling seksueel misbruik is een eenzijdige, op het individu gerichte procedure met als doel daders buiten beeld te houden. De regels die opgesteld zijn door BC / KNR worden dader(s) en hun organisaties buiten beeld gehouden. Levende, vermeende daders worden nauwelijks gehoord, krijgen alle tijd om zaken te rekken. In de procedure zit bijvoorbeeld het vrijheid-blijheid regeltje:

Wellicht kan een reactie van de wederpartij enige vertraging opleveren.’

Wellicht, alle klachten voor de slachtoffers moeten binnen een bepaalde termijn ingediend worden, echter de daders kunnen wellicht enige vertraging oplopen. Daar maken ze dan ook ruimhartig gebruik van zonder dat iemand ingrijpt, er zit immers geen druk achter van het Meldpunt, noch van de BC / KNR.

Hierarchie type
Hiërarchie type

Het individu wordt volgens de aloude hiërarchie combinatie klassenjustitie-bolwerk-kerk onderworpen in een klaslokaaltje aan de Maliebaan. Slachtoffers worden volledig gefileerd en een bij elkaar geraapt zootje deskundigen kijkt je met priemende ogen aan of er enige onwaarheid in je verklaring steekt. Uiteraard het geweld werd niet meegenomen want het grootste gevaar… meer geestelijken zouden op het matje moeten verschijnen en niet te vergeten: geweld is niet zo’n heel vreemd element in de bijbel.

Deetman telde tussen de 10.000 en 20.000 slachtoffers. Daders werden nooit geteld, zij moesten zich immer zelf melden. Daders meld U, EEN GROTE GOTSPE.

Bleijerheide kende een broeder (Alphons) die tijdens de eucharistie viering broeders telde.

‘Iedere morgen zat broeder Alphons tijdens de mis, de

Zuipen met Alphons
Zuipen met Alphons

eucharistie viering, broeders te tellen. Waren ze er nog allemaal? Was  weer een broeder overgeplaatst? Niemand sprak erover maar het moge duidelijk zijn, vaak was een broeder plotseling verdwenen’.

Laten we enkele punten uit het Deetman rapport even op een rijtje zetten:

  1. Het bekend maken van de naam van de broeder die in 1951 te Boekel zat en met justitie in aanraking is geweest. Over welk strafbaar feit gaat het hier?
  2. Het openbaar maken van curricula vitae door de broeders zelf gemaakt begin jaren 1990 van 13 broeders in Bleijerheide;  over negen van hen zijn meldingen gedaan.
  3. Het toegeven van gebruik geweld door Gerrie Schobben, alias broeder Alphons in een uitzending van Eenvandaag, alsmede erkenning seksueel misbruik op dit internaat. (Een Vandaag 09-03-2010) https://www.youtube.com/watch?v=6sJ7q3ZsY7w
  4. Landric (seksepietje) en zeker deze Landric ofm die in het Deetman rapport genoemd wordt (blz 778 pater ofm2) ‘hij was opvallend aanwezig in Bleijerheide), verwezen wordt naar een ander hoofdstuk blz 690 dat over de minder-broeders gaat en daar is ie opeens verdwenen, geen ofm2.

Zijn de levende broeders van internaat Bleijerheide gehoord over deze uitspraken-info-citaten? Nee, daar beginnen ze niet aan. Alphons moest zich melden volgens Deetman, vrijblijvendheid ten top en dat heeft de Funs uiteraard niet gedaan want hij zelf werd nog nergens van beschuldigd, echter schuldig verzuim werd genegeerd. Het OM liet hem met rust in het voorlopig getuigenverhoor dat wij aanspanden, en de kerk, meldpunt (hulp en recht raakte overspannen) deed niets.

de kerk bestaat (niet)
de kerk bestaat (niet)

Het coulance fonds is een fijne deal om dit internaat tegen zichzelf te beschermen en daarvoor trok broeder M Werner zich wijs terug, beter dan schlemielig verdedigen want de aanvallen van MCU bleven doorgaan en moesten uit de media.

Ook de eerwaarde Schafraad deed kond van enige kennis over seksepietje en Bulletje in de Limburger. Is hij hierover gehoord? Nee, zijn de documenten Solaris / Solanus onderzocht? Werden zij misschien overgeplaatst het wereldwijde patroon van doofpot pedo activiteiten in dit instituut der RKK verantwoordelijken? Broeders tellen?

Dan het onderzoek naar aanwezigheid Gijsen op Bleijerheide. Een onderzoek dat geen onderzoek blijkt te zijn volgens Liesbeth Sanders van het meldpunt. Een grote leugen want het zou MCU weer in de publiciteit brengen en dat moe(s)t ten alle tijden worden vermeden. Het meldpunt is partij, staat de dader organisatie bij, je laat mensen een klacht indienen maar dwarsboomt hun tegelijkertijd in causale, bredere aanpak om de onderste steen….

media marktRedacteuren aller Limburgse en nationale ANP media verenigt u, de kerk controleert met haar netwerk de media markt, de agenda’s van het geestelijk verkeer en zeker die slappe media hap in het zuiden. MCU mag niet in de media, onze standpunten zijn te duidelijk: deze procedure is deel van de doofpot.

Kortom het meldpunt richt zich op het slachtoffer-individu. Er lijkt een

grote empathie te bestaan maar de nep walmt je tegemoet want ‘wie money coulancekan zich dit allemaal goed herinneren‘, deze waas ligt over deze puur op het slachtoffer gerichte procedure; het individu mag alleen steunbewijs krijgen (en dat wordt je wel eens onthouden) want vinden daar doen ze zo weinig mogelijk aan bij het meldpunt RKK.