Katholieke geheimen

spotlight 2Meldpunt hebben wij een punt? We hebben de afgelopen maanden (jaren) een verhevigde strijd gevoerd rond manoeuvres meldpunt (lees alle blog artikelen van de afgelopen tijd), klachten behandelingen. We zijn afgescheept, geschoffeerd, zaken verdwenen onder de pet, talloze mails werden niet beantwoord, we werden wederom niet gehoord, noch geloofd.
En nu dit.
Dit blijft niet zonder gevolgen. Bovendien gaat het niet alleen om het verdonkeremanen van steunbewijs maar om malversaties Meldpunt die partij zijn in gegrond dan wel ongegrond verklaringen. Verdeel en heers politiek als op de internaten. Meldpunt de openbare hoeksteen waar menigeen zich aan bezeerd. Weg met die hoekstenen van RKK (crimen sollicitationus).
 .
Een aanvankelijke medeklager die bereid was te steunen met zijn gegrondverklaring in zake Gijsen, ondanks de getekende geheimhouding, was hier toe slechts bereid wanneer ik de helft van mijn compensatie ter beschikking zou stellen.
.
.
Wat gaan we ermee doen meneer Deetman?deetman tralies