Schuldig verzuim

- Citaat 3Schuldig verzuim…nu Nederland nog want men probeert via Meldpunt RKK seksueel geweld verantwoordelijkheden af te wentelen met oneigenlijke, onvolledige vooringenomen hoorzittingen-procedures en eenzijdige ‘bewijslast’. Netwerk oud-rechters strijkt plooien glad voor God en vaderland.

De zgn. ‘Operatie Kelk’ krijgt dan toch een vervolg.
Het is natuurlijk een parcours met hindernissen van 2010 tot 2016: bijna 6 jaar lang.
Met intriges allerhande.
Maar nu komt de strafzaak (dossier samengesteld door het federaal parket te Brussel) eindelijk voor de strafrechter.
Wat nog niet wil zeggen dat kansen keren… maar toch…
Dit gaat door op donderdag 28 april in Brussel. Wellicht in het Justitiepaleis op het Poelaertplein ergens in de voormiddag.
Het is een openbare zitting. Concrete uur en plaats wordt later meegedeeld.
franciscaanse liefde

franciscaanse liefde

Waar gaat het over?

Het federaal parket te Brussel heeft onderzocht (2010- 2016) of er in het dossier ‘seksueel misbruik in de kerk’ gegevens zitten waaruit blijkt dat kerkoversten (bisschoppen en oversten van daders) op de hoogte waren van het misbruik maar niets ondernamen om de dader te doen stoppen of dat ze gewoon de dader van plaats veranderden… waardoor die op andere plaatsen zijn misdrijven verder kon plegen.
Dus, het gaat niet over de feiten van het misbruik zelf. Het gaat over: hoe zijn oversten hiermee omgegaan eens ze van de strafbare feiten  op de hoogte werden gesteld.
Er wordt dus onderzocht: of er strafbare feiten van schuldig verzuim gepleegd zijn… en dit wordt strafrechtelijk beoordeeld. (in de groesvordering te Gent ging het om een burgerlijk proces ter zake)
Eindelijk een datum.
Groet,
Rik
ps. de ontstaansgeschiedenis van ’Operatie Kelk’ is nog het best samengevat in het boek van Dirk Tieleman ‘Operatie Kelk’ 2011 uitgeverij Van Halewijck Leuven.
Bodar Glossy

Bodar Glossy

ps. MCU….zie blog gisteren waar overplaatsing aan de orde was en congregatie volledig op de hoogte was van misbruik. Het franciscaanse pedo bolwerk aan de grens met Duitsland. Overplaatsingen waren aan de orde van de dag in heel Europa, wereldwijd…decennia lang….Sie haben nicht gewusst? Laat u niets wijsmaken. Buiten Bodar gelooft niemand dit.