De lege beurs van Franciscanen te Bleijerheide

04041981