Motie Geweld

Zwartboek dik(reactie schrijver aan MCU) Onlangs op radio 1 met Swen Kockelman hield Ard van der Steur een pleidooi om het fysieke geweld bij mannen ook in aanmerking voor compensatie te laten komen. Hij zei zoiets als dat de compensatiecommissie dit geweld aspect al liet meewegen in haar beoordeling. Dat laatste is naar mijn mening niet waar, nog sterker  de klachtencommissie heeft in haar conclusie het aspect fysieke mishandeling nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten.

Ik heb mij wel in mijn oorspronkelijke klacht hierover beklaagd en gezegd dat het fysieke geweld de seksuele mishandeling mogelijk heeft gemaakt; maar in de samenvatting van het meldpunt naar de compensatiecommissie vind je daar niets van terug. Dus hoe kan de Compensatiecommissie het fysieke geweld dan nu meewegen?? Ik weet niet hoe het staat met de gegrond verklaringen en de compensaties; zijn er al mensen die een compensatiebedrag hebben ontvangen? Eigenlijk vind ik dat we ons collectief tot de Compensatiecommissie zouden moeten richten, zoals A.K ook al voorstelde, omdat we onvoldoende hebben kunnen toelichten wat voor een mishandeling heeft plaatsgevonden omdat men dat niet wilde meenemen in de beoordeling.

(MCU) Onze reactie is duidelijk als woordvoerder MCU dien ik in Tweede kamer op 28 Maart bij rondetafel gesprek een motie in ( de motie Geweld) die het psychische en fysieke geweld alsnog meeweegt bij het meldpunt RKK anders een nieuw onafhankelijk parlementair onderzoek eist naar deze bewuste private verdoezeling van strafbare feiten vanaf 1945 door RKK bisdommen en instellingen.

voorzitter Mea Culpa United

Bert Smeets