St. Jannen

De Frans-Duitse cultuurzender Arte moet de recente geruchtmakende documentaire Gods misbruikte Dienaressen over het misbruik van vrouwelijke religieuzen op zijn minst tijdelijk verwijderen uit zijn mediatheek, waar kijkers vroegere uitzendingen kunnen bekijken. Dat gebeurt op bevel van de rechter, omdat de rechten van een priester die in de documentaire te zien was geschonden zijn. De documentaire bevatte onder meer het getuigenis van een theologe en uitgetreden zuster die door twee priesters van Het Werk werd misbruikt en van Michèle-France, die getuigde hoe zij bijna 25 jaar lang werd misbruikt door de dominicaan Marie-Dominique Philippe (1912-2006), de stichter van de mannelijke en vrouwelijke gemeenschappen van Sint-Jan. Ook verschillende Afrikaanse zusters getuigden over misbruik en andere wantoestanden.

De St. Jannen voeren nogal wat herstel procedures, en geen van die klachten gaan over het ondersteunen van slachtoffers seksueel geweld RKK. Je kunt je privacy ‘gelijk’ wel halen bij de rechter maar je zou je toch eens moeten afvragen in hoeverre de ethische barometer doorslaat wanneer de integriteit van mensenkinderen met diepgaande grenzen wordt overtreden.

Voor de St. Jannen is een vrije pers….a killing field.