Oproep Gijsen internaat Bleijerheide

Gijsen was de hoogste kerkbestuurder in Nederland die werd aangeklaagd wegens kindermisbruik. Hij zou in 1958, toen hij kapelaan was in Valkenburg aan de Geul, seksuele handelingen hebben verricht met een 10-jarige jongen.

gijsen_299458eGijsen (80) zou in 1958, toen hij kapelaan was in Valkenburg aan de Geul, verregaande seksuele handelingen hebben verricht met de toen 10-jarige zoon van een parochiaan. De nu 64-jarige man diende in 2009 een klacht in bij het toenmalige Hulp en Recht. Zij hielden deze zaak stil, tot op de dag van vandaag wil de stilte maar niet wijken voor de geruchten.
De klachtencommissie veroordeelt de houding van Gijsen in deze zaak. Hij weigerde mee te werken en deed aangifte van smaad tegen het slachtoffer.

De klacht die hierover bij het interne, zwijgzame Hulp en Recht in 2009 werd ingediend is ongegrond verklaard wegens gebrek aan steunbewijs. Typisch dat een nieuwe klacht (nog vóór zijn dood) bij het meldpunt evenzeer lang onder de zoden blijft. De apostolisch nuntius in Nederland, mgr. André Dupuy is op de hoogte, net zoals de bisschoppen.

Nu wordt er in het simultaan schaakspel met Gijsen kleine en grote stukken van het bord geveegd, doch klager schrijft mij dat het klaagschrift tegen de heer Gijsen (met ondertekend steunbewijs) naar het meldpunt is gestuurd.

Overigens bedankt klager mij dat ik zijn privacy gewaarborgd heb.

Geen dank, echter ik houd het niet langer voor me want het verzoek van klager dat ik hem tijd moest gunnen om zijn klacht te formuleren, is ruim gepasseerd. Ook voor mij speelt deze Gijsen mogelijk een rol. Wie is de pater die ondergetekende heeft betast tijdens de godsdienstles. Deze ‘les’ moest ik op verzoek broeder Servatius bijwonen, op diezelfde plek (boven de sacristie) als de andere klager die, vóór de dood van Gijsen, deze klacht heeft ingediend. Ik vind het legitiem om te weten of er externe paters godsdienstles gaven op het franciscaner jongenspensionaat, het is op  deze manier onmogelijk  om goed te kunnen nagaan wie daar op onbepaalde tijd, dan wel incidenteel aanwezig waren. Ik heb bij mijn juridische adviseur en het meldpunt het verzoek gedaan na te gaan of Gijsen inderdaad op het jongenspensionaat te Bleijerheide kwam dan wel godsdienstles gaf tussen 1960-1962 (ruim genomen (1959-1963). Gijsen zelf heeft dit ontkend maar het geloof is gelukkig geen inrichtingsverkeer meer, en wie gelooft er nog dit soort ‘geestelijken’, na 10.000 tot 20.000 slachtoffers met hun naamloze daders?
OPROEP WIE WEET OF HEEFT GIJSEN GEZIEN IN DE PERIODE 1959-1963 op franciscanen jongenspensionaat te Bleijerheide? Ik doe dit omdat ik op 6 augustus 2013 deze oproep voor het eerst plaatste, so last but not least.