Koudbloedige sociopaten

Citaat 9Een van de machtigste mannen in het Vaticaan, kardinaal George Pell, ligt onder vuur. De door paus Franciscus aangestelde Commissie voor Kindermisbruik vindt dat Pell uit zijn functie moet worden gezet. Hij zou in zijn tijd als bisschop in Australië niet zijn opgetreden tegen kindermisbruik door pedofiele priesters.

Een wereldwijd probleem dat door de biecht, de zelfverloochening (een uiterst giftig mengsel) wordt bevordert.

Pell, hoofd financiën van het Vaticaan, is een ‘gevaarlijk individu’, ‘hardvochtig’, ‘koudbloedig’, en ‘bijna een sociopaat’. Dat zijn enkele van de harde bewoordingen die Peter Saunders gebruikt om Pell te omschrijven in een interview met de Australische televisie.

witte patersPell zou in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw geweten hebben van misbruik plegende priesters en deze beschermd hebben, in plaats van de misbruikte kinderen en hun families. Hij zou zelfs zwijggeld hebben aangeboden aan een van de slachtoffers.

De huidige Nederlandse cijfers / data: in 2014 zijn flink meer slachtoffers van kinderporno geïdentificeerd dan in de jaren ervoor. Ook heeft de politie meer zaken bij het Openbaar Ministerie aangeleverd waarin de makers en verspreiders van kinderporno centraal staan.

Dat komt omdat de aanpak van kinderpornografie is veranderd en versterkt, zo heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie maandag aan de Tweede Kamer laten weten.

Vorig jaar werd de identiteit van 423 slachtoffers achterhaald. In 2013 waren dat er nog 130 en in 2012 ging het om 239 slachtoffers.

Sekstoerisme

Zeker 14 procent ging over de productie van kinderporno, iets meer dan in 2013. Verder zijn in 2014 zes zaken behandeld die te maken hadden met kindersekstoerisme.

In totaal zijn 560 verdachten aangeleverd bij het OM. Dat betekent dat de doelstelling van 594 verdachten – een kwart meer dan in 2010 – niet is gehaald.

mensenrechtenToch is Van der Steur tevreden met de resultaten. Hij wijst erop dat veel onderzoeken arbeidsintensief en tijdrovend zijn en vaak over de grens gaan. Het is de bedoeling dat de internationale samenwerking bij de opsporing nog beter wordt.

Bij dit laatste willen we de minister graag terzijde staan.