Het tranenfestival van de Cie Samson

Ruim 40 hulpverleners, 40 intakes, 40 verslagen plus 61 rapportages, In totaal 1892 A4tjes met tekst: meer dan een meter dossiermappen voor slechts 1 casus. Bij alle betrokken organisaties, onafhankelijk van elkaar produceren dossiers. Elke stap die wordt gezet, wordt uitvoerig gedocumenteerd. ‘Al dat rapporteren heeft tot doel de verantwoordelijkheid van de organisatie in te dekken,’ zegt een afdelingsmanager jeugdpsychiatrie. Bovendien zijn vele dossiers ‘copy paste’ gewoon klakkeloos overgenomen.

Dit zijn enkele citaten, quoten uit het Cie. Samson rapport ‘en toch niet veilig genoeg‘. Je zou zeggen, ‘bouw muren erom heen’, zoals de katholieken bij de internaten deden maar die zorgden weer dat je veilig niet kon kon ontsnappen. De gegevens die ik overigens quote zijn onder andere van DOUWE VAN DEN BERG die ik gisteren in Den Haag in Nieuwspoort en de Lange Voorhout gesproken heb, en waarvan ik tenminste een beetje het idee had dat het hem werkelijk interesseerde, de rest draaide om de zwaar getraumatiseerde slachtoffers heen bij wie minister Opstelten en zijn staatssecretaris geen excuses over de lippen kwam. Op de foto links ziet u naast mevrouw Samson een meneer die na afloop bij me kwam en ook Mea Culpa de eerste organisatie die opstond in 2010, zei ons uit te nodigen?? Ik heb meteen geantwoord, ‘hier tekenen’!

We doen niet aan waarheidsvinding‘ riep mevrouw Samson???? Wat zou u zeggen dat u in handen van de overheid komt, wordt overgeleverd, misbruikt wordt, diezelfde overheid een onderzoek laat doen zonder waarheidsvinding? Geeft de overheid graag geld uit aan mensen die toch al geld genoeg verdienen? Wilt de overheid niet de waarheid weten? Mevrouw Samson zelfs ooit PG weet dat alle dossiers bij de kinderrechter worden bewaard. Gewoon even opvragen, had gekund en men had niet eens sorry hoeven te zeggen want dan had het schadeclaims geregend. Laat dat ‘sorry maar’ riep een 77 jarige mevrouw op de slachtofferbijeenkomst, ‘GEEN SORRY, IK WIL DAT DE STAAT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT‘, mevrouw Samson stond erbij met haar tranentrekkende voorzitter en zweeg. Ook werd op deze bijeenkomst een kinderrechter beschuldigt van misbruik, dat wist men niet?

Ondergetekende stelde twee uur daarvoor dezelfde vraag aan minister Opstelten in Nieuwspoort, ‘wie is er verantwoordelijk’? Opstelten wende zijn blik naar beneden of een of andere papier, document hem kon redden, hij als zijn staatssecretaris viel even helemaal stil, ‘de verantwoordelijkheid is niet aan de orde, de tranentrekkende persconferentie sloot dan ook zonder snik, plotsklaps af.

Zoiets kan alleen in Nederland, ‘hoe vreselijk allemaal, dat dit kon gebeuren, en dan door volwassenen, hoe is het mogelijk oh oh‘, huilde de Cie, de jeugdzorg, de minister, de media had het hele tranentrekkende circus op de korrel kunnen nemen maar was alweer met het nieuws van de volgende dag bezig. In Nederland doet men onderzoek zonder waarheidsvinding’ kan dat groot in de internationale pers? Laat ze dan huilen, eens goed huilen, media laat dan de tranen zien, niet dat halve circus met boekjes en rapporten zwaaien, laat dan echte emoties zien want nu zal blijken dat de overheid, net zo min als de kerk niets wist, niets onderneemt tegen levende daders, geen MEA CULPA!

Mag ik dan nu even een momentje voor mij, ‘heb je even voor mij’!

 

6 gedachten over “Het tranenfestival van de Cie Samson”

 1. Geen schuld verklaren: De Leer van de RK is een van de zondeleer.De gelovigen zijn die zonden begaan,en die ze in de Heilige Roomse mis vergeven krijgen.De Staat is samen met de RK,en ook al is formeel sprake van scheiding tussen Kerk en Staat.Via Opus Dei bekleden roomse figuren sleutlelposities in het maatschappelijk leven.Het Vatikaan is altijd vrij van vervolging voor de rechter.Op deze manier kunnen onder de dekmantel van de democratie misdaden steeds blijven doorgaan.

 2. Bert, in grote delen goed beschreven!
  Ik wens me vaker zulke heldere momenten op MeaCulpa te zien.
  Dat is lang niet altijd het geval. Een reden te meer om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

  in NRC staat verder te lezen, dat mevrouw Samson het volgende commentaar van zich gaf:
  “Dat onze conclusies uiteindelijk minder hard zijn, klopt. Ik had er niets aan om Jeugdzorg Nederland met harde conclusies om de oren te slaan. Als ze dan in een hoekje gaan zitten, gebeurt er niets voor al die kinderen. Die organisatie moet aan de bak en daarom hebben we al in vroeg stadium contact gezocht, toen de conclusies zich begonnen af te tekenen.”

  Anders als Hare Majesteit spreekt mevrouw Samson in de –Ik vorm-: “ik had er niets aan….etc”!

  Met deze uitlating zet mevrouw Samson zichzelf aan kop van de misbruikte kinderen en bepaalt zelfgerecht in hoeverre harde of zachte conclusies te treffen zijn.
  Opnieuw wordt er ook door mevrouw Samson persoonlijk afgewogen tussen de interesses van de kinderen en de organisatie die voor hun welzijn zorg te dragen heeft. De maatschappelijke functie van de organisatie weegt ook hier (net zoals de het misbruik binnen de RKK) kennelijk zwaarder dan het de uitspattingen aan seksueel kindermisbruik die ze voortbrengt.
  Ze houdt de organisatie liever enigszins buiten schot en neemt het kindermisbruik als fact of live.
  Volgens haar de uitsluitende manier om in toekomst op verbetering te mogen hopen.

  Over de daders wordt ook in deze nauwelijks gewag gemaakt. Moeilijk opvoedbare kinderen staan volgens haar immers in bijzondere mate open voor seksuele handelingen. De jeugdzorg was hiervan het slachtoffer!? Quel honte!

  Jammer, dat de wetenschapsmensen (Universiteiten Groningen en Leiden) aan de lijn gehouden worden en niet eens voor hun toch al gewogen conclusies mogen uitkomen.

  Rechtstaat ad absurdum., Democlatuur?

  Overigens heeft Hare Majesteit de Koningin schijnbaar al laten weten, niets hierover te kunnen zeggen?

 3. Kan iemand de Majesteit hierover schrijven. Nu hebben we nog een Koningin. Ze zal als vrouw zeker behoefte voelen te handelen. Als het een koning betrof, dan zou ik de moeite niet nemen. Maar deze Vrouwe geeft nog moed. Doen.

 4. Ook dit rapport zal weer geen echt vervolg krijgen en uiteindelijk in een diepe la verdwijnen.
  De samenspannende functionarissen van kerk en staat houden niet van toegeven van eigen schuld en laten de slachtoffers gewoon weer in de kou staan, zoals het al zo lang en met sukses gepraktiseerd wordt.
  De houding van de betreffende minister sprak boekdelen. Buiten krokodillentranen kwam er nul komma nul empathie, en zeker geen plan van aanpak.

 5. Ook deze mensen zijn met het zelfde SOP overgoten.
  Hou jij ze ARM dan hou ik ze DOM werdt er vroeger gezegd over de onderdanen.
  Ze moeten allemaal naar een gemengde toneelvereniging die de naam STAAT en KERK.

Reacties zijn gesloten.