De weg naar vergoeding

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets
Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets

Mensen die ons mailen / bellen in verband met het Rebelgroup onderzoek naar subsidie verlening KLokk willen wij graag via deze weg laten weten dat wij niet op de hoogte waren van de 84.162 € subsidie toegekend aan MCU. Uiteraard is dit bedrag nooit uitgekeerd.

Ook het riante salaris van voorzitter/ directeur Klabbers waren wij tot onze ontsteltenis, niet van op de hoogte; het past niet binnen de deplorabele toestand waarin veel slachtoffers verkeren en gecompenseerd worden met minimale bedragen zoals het geweld dat nooit onderzocht is. Bestuur MCU neemt, zoals u wellicht vermoedde, een onafhankelijke positie in.

rapport Rebelgroup april 2016