De Weg naar verzoening

De weg naar verzoening – vrijgave verleend!


foto: Frans van Galen – bisdom Roermond

Gegrepen door de realiteit van de dag is op initiatief van beeldend kunstenaar Pierre Habets volgens zijn Flow Art concept gezocht of er mogelijk een gemeenschappelijk positief overeenkomend deel zou kunnen bestaan tussen de beleving van slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk en de beleving van vertegenwoordigers van die Rooms Katholieke Kerk. Dat mogelijk gemeenschappelijk positieve deel zou dan de basis gaan vormen voor een kunstwerk met de titel “De weg naar verzoening” en de subtitel “Mea Culpa”. De zoektocht naar een mogelijk gemeenschappelijk positief deel werd vormgegeven middels meerdere atelierbezoeken. Veelal samen met slachtoffers en vertegenwoordigers van de kerk. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat alle slachtoffers een soort van “kerkhaters” zijn geworden en dat er dus geen gemeenschappelijk positief deel zou bestaan. Het was juist het bewezen vermogen tot oprecht luisteren naar elkaar van zowel Bert Smeets als ook van deken Schreurs, die Pierre tot de overtuiging bracht dat het misschien toch mogelijk is een positief gemeenschappelijk deel te ontdekken. Vele maanden van overleg en een bezoek aan de bisschop in Roermond volgde. Ook werden er steeds nieuwe en verbeterde ontwerpen gecreëerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp dat op donderdag 29 nov 2012, op overtuigende wijze is vrijgegeven door zowel de vertegenwoordigers van de slachtoffergroep Mea Culpa als ook door de vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk.

Er ontstond, zoals de bisschop het later noemde, een hartverwarmende discussie en overleg. Zo bleek wederom dat twee mensen naar hetzelfde kunnen kijken en met overtuiging iets anders zien. Bijna aandoenlijk hoe met hulp van dit ontwerp met oprechte interesse gevraagd werd naar elkaars visie en beleving. Zo vertelde slachtoffer Anita Bosch over de rol van haar toenmalige hond Dinky en de symbolische verbeelding ervan in het ontwerp.

Zie de onderstaande foto’s als sfeerbeeld van de vrijgave:

 

Van links naar rechts: Bert Smeets, bisschop Frans Wiertz, Pierre Habets, Anita Bosch met knuffel Dinky, deken Jos Schreurs en gedeeltelijk fotograaf Frans van Galen. 2e en 3e foto is  gemaakt door Caroline Habets van Flow Art, tijdens de ontwerpvrijgave in het Flow Art atelier op donderdag 29 november 2012.

Nu, uiteindelijk weten we dus zeker dat het dus toch mogelijk is gebleken om een gemeenschappelijk positief deel te ontdekken dat de basis vormt voor een kunstwerk waar en vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk en vertegenwoordigers van de slachtoffergroep Mea Culpa met overtuiging achter kunnen staan.

Als onthullingsdatum wordt gedacht aan komende Paasmaandag. Dus 1 april 2013. Ook is er al een idee over de wensplaats van het uiteindelijke bronzen kunstwerk. Een zeer bijzondere plaats in de hoofdstad van Limburg die vrij te bezoeken is door zowel kerk gerelateerde als niet kerk gerelateerde betrokkenen.

Hoe het kunstwerk uiteindelijk precies in brons komt uit te zien, dat … blijft natuurlijk tot aan Pasen nog een verrassing.

Deze tekst en nadere toelichting kunt u nalezen via de website www.flowart.nl  daarna klikken op het bewegende fotootje van Jezus of 
Tot zover deze voortgangsrapportage, indien u wilt reageren weet ik dat te waarderen. Voelt u zich echter niet verplicht.

Met creatieve groet, 

Pierre Habets – Flow Art – Beeldend Kunstenaar  

Tel : 046 -443.5132   of     06 -23 53 35 94      
Aanvullende info : www.flowart.nl
E-mail : info@flowart.nl
Adres : Pierre Habets – Flow Art  Moutheuvellaan 17  6365 AX Schinnen  Nederland