De Weg Naar Verzoening

L1 draait het lekker om, de boeteviering staat voorop en, oh ja er is ook nog een ‘onthulling’ van een kunstwerk. Deze onthulling van het kunstwerk van Pierre Habets ‘de weg naar verzoening’ wordt jaren mee voorbereid door Mea Culpa United. Na vele zijden draadjes, vergaderingen, bijeenkomsten, opschuiven van de datum zou op 14 April, in stilte zoals het er naar uitzag, het kunstwerk worden ingezegend en tentoongesteld in de OLV basiliek te Maastricht (het is nog steeds te bezichtigen aldaar). Op Vrijdagavond 12 april kwam het nieuws naar buiten over bisschop Gijsen dat al intern sinds 11 Februari 2014 bekend was, een gegrond verklaring over het seksueel misbruik door oud bisschop Jo Gijsen.

Nadat alle media dat weekend over ons heen vielen, bleek een journalist van het katholiek dagblad de vraag ‘hoe het zat met Gijsen’, voor te zorgen dat het alsnog wereldkundig werd, hoewel bisdom en slachtoffers afspraken niet naar buiten te treden. Bisschop Wiertz hield een prachtige rede, vol verwijzingen, schuld en boete overdenkingen alsof Dostojevski zelf meegeschreven had aan Wiertz zijn toespraak. Ook Marxist, atheïst, communist Jean-Paul Sartre ontbrak niet in de rede van Wiertz….de vliegen…je kunt er naar meppen maar ze komen steeds terug (de mea culpa schuldvraag)!

Nu mocht ik, als vertegenwoordiger van de slachtoffers, geen speech houden maar drie voorbedes waar pastoor Kurris mij nog hielp met de vorm. Eén voorbede was op de actualiteit gebaseerd (paus Franciscus Spaanse toespraak over misbruik) en voorbede 2, hield mogelijk verband met Wiertz zijn mea culpa zelfkastijdingrede. Wat Wiertz ook zou zeggen het moest anticiperen op zijn toespraak. Daarvoor moest ik vanaf Zaterdag tot die Maandagavond in de pen, slechts voor drie korte voorbedes, alle scenario’s doorgenomen, en uiteindelijk hielpen nog drie Spaanse vrouwen met de vertaling in het park op weg naar de ceremonie in de OLV basiliek.

Wiertz heeft minstens zo lang gedaan over zijn preek, het bevatte buiten de zelfkastijdingen, méér elementen want de toegestroomde pers zou niet achter kunnen blijven met wat slappe woorden over excuses, dat zou een rel kunnen uitlokken, zeker met MCU mensen in de kerk voor zoveel fotografen en camera’s.

Nu geloven wij in Wiertz zijn oprechtheid, doch deze speech kan niet in twee / drie dagen zijn voorbereid, men heeft het kunstwerk..mea culpa willen aangrijpen om de sinistere, zwarte kant van de kerk van enig licht willen voorzien.

Nu, volgens L1 doet het er niet toe wat onze visie is, ons standpunt in deze ‘vliegen kwestie’. Belangrijk is om MCU low-profile te houden, dat is beleid in de Limburgs zwijgheuvels, een mentale achterlijke toestand waar ik maar niet aan kan wennen.