Yes, we (Vati) can

Het valt steeds op wanneer je over deze twee fenomenen praat, de rechtstaat en de ideale kerkstraat, de een haar wetten probeert boven die van de ander uit te tillen. Gij zult niet doden..is geworden Gij mag niet doden. Staten zelf houden zich het minst aan dit verbod maar de kerk liet het gebod verstandig open…zie maar…je zult niet doden maar als je bijvoorbeeld Hitler zou willen koud maken…ga je gang. Zo denk ik er ook over.

Bodar spreekt liever over regels, dat is veiliger, Jezus maakt wel uit hoe die regels worden toegepast mocht het ruwe homoseksuele leven en de ideale katholieke staat er niet uit komen. Anders dan bij de KNVB wordt er meteen afgefloten, hier kan het nog wel een tijdje duren voordat de beslissing valt…meestal in blessure tijd.

LEVEN WIJ IN EEN RECHTSTAAT OF IN DE KERKSTRAATkerk en staat mcu plein

Het Vaticaan heeft maandag verdedigend gereageerd op een hoorzitting van de Verenigde Naties over waarom de katholieke kerk niet in staat is gebleken om wereldwijd seksueel misbruik binnen de kerk te voorkomen.

Een hoog ideaal dat naar buiten toe met verve, en veel poeha werd uitgedragen blijkt een monstrueus, sinister kantje te hebben, vandaar dat de duivel een plaats heeft in de metafysica van de kerk, achter de welbespraakte, beschaafde identiteit, vliegen de hemelse brokstukken in het rond en crashen op onze schone, dierlijke aarde: ik quote: “alleen verantwoordelijk voor de toepassing van een VN-verdrag tegen martelingen binnen de grenzen van de staat. Daarmee probeert het Vaticaan zijn verantwoordelijkheid in te perken. “De Heilige Stoel richt zich exclusief op de staat Vaticaanstad”, zei de Vaticaanse ambassadeur voor de VN Silvano Tomasi tijdens het verhoor VN.

“De kerk heeft de afgelopen tien jaar al schoon schip gemaakt binnen de eigen gelederen.” Volgens Tomasi heeft dit tot een ‘stabilisatie’ van misbruik geleid en ‘in het geval van pedofilie zelfs tot een afname’. MCU stabilisatie, afname? Erkent men hiermee het pedofiele vraagstuk? Schoon schip in opdracht van de eigen kapitein?

Verzwegen

Het Vaticaan gaf eerder al een soortgelijke reactie nadat een VN-onderzoek vernietigend over misbruik binnen de katholieke kerk had geoordeeld. De VN zeiden toen dat de katholieke kerk het misbruik van tienduizenden kinderen moedwillig heeft verzwegen.

Het Vaticaan liet hierop weten dat het in 2002 het verdrag tegen marteling heeft ondertekend ‘uitsluitend in naam van en namens’ het 44 hectare grote Vaticaanstad, waar minder dan duizend mensen wonen. Het Vaticaan zegt wel ‘zijn verplichtingen namens die staat’ op zich te nemen.

(MCU) De morele verantwoordelijkheid ligt toch echt hier op aarde, bij al die instellingen die onder het gezag staan van het Vaticaan, onder die hoge lat van Bodar, scheiding van kerk en staat betekent niet ‘ga je gang maar’. Yes , we (Vati)can!

Niet voldoende

De VN-commissie tegen martelingen eist dat het Vaticaan maatregelen neemt om aan het jarenlange ”klimaat van straffeloosheid” van seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken een einde te maken. Seksueel misbruik is ook geweld, is gelijk een marteling, dat verdrag is getekend, en wie kan achter de muren van het Vaticaan kijken…Jezus? Kan en wil het Vaticaan niet naar al die duizenden kinderen kijken, naar de geestelijke ontzieling die het heeft aangericht? Kinderen een herkenbare groep…een misdaad tegen de menselijkheid!

Het Amerikaanse commissielid George Tugushi zei dat de instelling van een internationale commissie die paus Franciscus moet adviseren over de strijd tegen seksueel misbruik door geestelijken, een zeer positieve stap is, maar dat dat niet voldoende is. Zij is geen onderzoekscommissie, hield hij de delegatie van het Vaticaan voor.

Wij zijn noch een commissie, noch van de politie maar bewandelen de weg naar verzoening, met een advies aan paus Franciscus….persoonlijk zee-lente-pissen.jpg

Pontifix Francisco se sintió obligado, a pidir perdón personal mente por la violencia sexual contra los niños.

Nadie puede ser obligado a pedir perdón, el perdón seda libremente, para encontrar la compasión 

Paus Franciscus voelde zich gedwongen, om persoonlijke vergiffenis te vragen voor seksueel geweld tegen kinderen.

Niemand kan gedwongen worden om vergiffenis te vragen, geef in vrijheid vergiffenis, en vind mededogen

Martin Luther King sprak over de oorlog in Vietnam waar stelselmatig gruwelijkheden plaatsvonden die ontkend werden door de Amerikaanse overheid. Naarmate de strijd voortduurde, zei Martin Luther king het volgende:

There comes a time when silence is betrayal. Nu, vragen wij

Time has come to break the silence