De witte en zwarte lijn

Er zijn mensen die beweren dat we ons alleen bezig houden met Bleijerheide, maar Mea Culpa, MCU heeft altijd het totale spectrum aan geweld en misbruik in en rond de kerk, in woord en daad bestreden. Bijna twee jaar strijden wij tegen valse machten, ongeloof en hielpen honderden mensen bij elkaar te brengen, dossiers samen te stellen, vergaderden en hielden de Mars tegen de Doofpot. In onze visie is er geen plaats voor een hetze tegen priesters of hekel aan geloof / religie. Daartegen willen we duidelijk zijn, en blijk geven wat geloof met mensen kan doen, hoe religie ze kan manipuleren, discrimineren, onderdrukken en zelfs slaafs maken. Geen God die dit wilt.

Wij beschuldigen niet iedereen in de RK, dom om zoiets te opperen, maar diegene die wij noemen zijn verantwoordelijk of mede-verantwoordelijk, en bleven ze wel / niet in gebreke aan hetgeen de ware aard van het Christendom verafschuwd: geweld tegen kinderen, vrouwen en de ons omringende medemens die zijn eigen aard eindelijk aanvaarden.

Om nog duidelijker te zijn: breken met vals geloof, valse strijd, en valse hoop. We hebben vanaf het begin de witte en zwarte lijn voorgesteld, die nu geleidelijk door toedoen van organisaties die niet direct het belang van ALLE slachtoffers voorhebben, wordt deze witte en zwarte lijn steeds grijzer. Voor mensen die vergeten zijn wat dat precies inhield is dat we zowel het conflict model als de dialoog zoeken met kerk en haar onderzoek. Beide vullen elkaar aan, zo redeneerden wij in het begin en zo denken wij er nog steeds over. Geen gelul, aanpakken die daders, en tevens willen wij dat iedereen begrijpt hoe dit allemaal kon gebeuren…het geweld en misbruik op een immense schaal verborgen voor de samenleving. De RK omerta.

 

Ook stelden wij de benoeming van een seksuologe voor aan het hoofd van de commissie die dit zou moeten onderzoeken, een commissie onafhankelijk, en vanuit de samenleving. Er werken zeer goede krachten bij Deetman, echter hun handen zijn ook gebonden. Een seksuologe en Goedele had onze voorkeur, zij zou de achtergronden en psyche van de dader zeer goed in beeld brengen… Let’s talk about sex….en zie hoe clerici in elkaar steken.