Klacht

Vorige week is de tussenrapportage van de commissie Deetman openbaar gemaakt. In deze tussenrapportage is ook het advies opgenomen van professor Lindenbergh voor financiële schadeloosstelling van de slachtoffers. Dit advies is inmiddels overgenomen door de bisschoppen.

 

Inmiddels zijn er al een aantal klachten ingediend bij het voormalige Hulp en Recht, nu meldpunt sexueel misbruik RKK, gegrond verklaard en doorgezonden naar de betreffende bisschop(pen) ter afwikkeling.

Vorige week is openbaar geworden dat De Salesianen een schikking hebben getroffen voor een bedrag van euro 500.000,00 met de 23 slachtoffers van Jongensinternaat Don Rua. Er is een bedrag van gemiddeld euro 20.000,00 per slachtoffer uitbetaald.

Hier uit blijkt dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen die slachtoffer is geweest van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk zich meldt en een klacht indient (als dat nog niet is gebeurd) bij Meldpunt Sexueel Misbruik RKK.

Bij dit meldpunt kun je een klacht indienen via www.meldpuntseksueelmisbruikrkk.nl over het sexueel misbruik wat jij als slachtoffer hebt meegemaakt.

Het meldpunt zorgt voor:

– Hulp van een vertrouwenspersoon (indien gewenst)

– Juridische hulp (onafhankelijk en kosteloos)

Een aanzienlijk aantal slachtoffers heeft al een klacht ingediend maar wij vermoeden dat een groot aantal slachtoffers, om wat voor reden dan ook, nog steeds geen klacht bij dit meldpunt heeft ingediend.

Uit de schikking die de Salesianen hebben getroffen met de Don Rua slachtoffers blijkt hoe belangrijk het is dat er zoveel mogelijk klachten door worden ingediend.

De ervaringen met de advocaten die door de kerk worden toegewezen en betaald zijn zijn tot nu toe goed. Ook over de ervaringen met vertrouwenspersonen horen we goede dingen.

Dus daarom adviseren wij: Doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dien een klacht in over uw ervaringen!!