sorry sorry sorry sorry sorry!

Sorry, sorry, sorry, sorry…Eindelijk weer excuses! Deetman wordt op zijn wenken bediend, de empathie ging vooralsnog eerst naar de dader waar kapelaan Sjef S. met alle medewerking van bisdom Luik en Roermond vrijbaan kreeg voor zijn pedofiele neigingen in de vijftiger jaren. Dit is in kerkelijke kringen, wereldwijd geen noviteit, maar in ons toeristisch Valkenburg waar we met de kabelbaan op en neer gingen, en onbekommerd konden uitkijken over het gemoedelijke katholieke Limburgs land, een unicum. Sorry, sorry sorry; bij Stan Hoen moet het woord ‘sorry’ zo langzamerhand uitgetrokken worden als betrof het een tangverlossing van een tienling, want er is immers méér, veel méér.

Tijd dat wij nog wat zaken naar voren brengen, zonder hulp van justitie want dat is de hamvraag…hoe kan het steeds uit handen van justitie blijven, steeds maar weer opnieuw??? Heel, en zijn verstandelijk gehandicapten was toch ook bekend bij OM, bisdom, en zelfs kinderbescherming. Hoe houdt het bisdom en justitie dit onder de rozen? Pastoor te Reuver / Offenbeek werd veroordeeld en later gewoon door Wiertz benoemd tot pastoor Grasbeek, de man kreeg een nieuwe kans. Veel is er niet veranderd in de cultuur van het bisdom Roermond sinds de vijftiger jaren, de kerk staat immers al heel lang stil. Bewust de daders beschermen of het nou Sjef S. betreft of Haffmans, SS, S te Kerkrade, Sliwa te Vaals, de broeders van Bleijerheide, de nonnenbaby’s, iedere geestelijke kan rekenen op protectie…de RK omerta, en daarmee criminele feiten verdoezeld.

Omdat deze zaak zo gedocumenteerd is, volgens Joep Dohmen van het NRC, kan er misschien, volgens ons, eens een keer gekeken worden naar de bronnen in en rond justitie hoe dit in de doofpot kan verdwijnen? De pax-de-deux tussen bisdom en justitie is aller charmantst en al 350, pardon 351 jaar oud en trouw als een hond keffen en dansen ze, het gelukkige echtpaar. Mea Culpa heeft bijna twee jaar geleden de Sfinx abortussen van meneer pastoor gepubliceerd, zolang het niet in een al te grote krant staat, interesseert het niemand. De empathie van het bisdom is voor even weer genoeg…maar er is, beste beschermers van onze jeugd..méér, veel méér.