De zwaarste straf is voor het slachtoffer

Het Vaticaan heeft de 59-jarige Ron van der Vring uit zijn priesterambt ontheven. Dat is de zwaarste straf die Rome een priester kan opleggen. De zwaarste straf, beste lezers, is voor het slachtoffer!!!!

Mea Culpa werkte mee aan deze ‘ontheffing’ dus wensen wij Erwin Meester sterkte en prijzen hem voor de moed om dit verhaal naar buiten te brengen. (pastoren in het land volg dit voorbeeld)

En dan omdat het zo’n mooi weekend wordt nog eenmaal de erkenning van misbruik door franciscaan broeder  Alphons, Gerrie S. over pedo jongenspensionaat Bleijerheide.

http://www.youtube.com/watch?v=gKPq7QP64CU&feature=related

 

 

3 gedachten over “De zwaarste straf is voor het slachtoffer”

 1. Als je het dan toch wilt hebben over schuldig verzuim en gebruik van grenzen …
  wellicht een idee na ( zie de tekst in) Deetman I de oproep voor slachtoffers om zich te melden tbv. Deetman III ?

 2. citaat: “voor de rest loopt Ron van der V rond als vrij man”

  Indien het nodige gemist over Ron van der Vring en de rest van
  Het Verhaal van de Aal

  rechtspraak.nl

  LJN: BW6654, Rechtbank Almelo , 08/710719-11 en 08/720489-12

  Dit vonnis is gewezen door mr. M. Melaard, voorzitter, mr. H. Bloebaum en
  mr. S.K. Huisman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. W.J. van der Leest, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 25 mei 2012.


  ….

  – veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 (tien) maanden;
  – bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

  maatregel
  – gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld;
  – beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd;

  schadevergoeding
  – veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam], domicilie kiezende ten kantore van mr. R.A. Korver aan de Herengracht 462 te 1017 CA Amsterdam, van een bedrag van € 5.478,00 (vijfduizendvierhonderd en achtenzeventig euro) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2011;
  – veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van rechtsbijstand door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op € 1.500,00 (éénduizendvijfhonderd euro), alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
  – legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 5.478,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 62 dagen zal worden toegepast;
  – bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;
  – verklaart de benadeelde partij voor het overige in haar vorderingen niet-ontvankelijk;

  beslag
  – verklaart onttrokken aan het verkeer: 13 inbeslaggenomen dia’s bevattende kinderporno;
  – gelast, na verwijdering / onttrekking aan het verkeer van de zich op de laptop bevindende pornografische afbeelding(en), teruggave aan verdachte van de laptop, merk Sony Vaio.

  Zie voor het afscheidsfeestje van deze aal en zijn verhaal

  http://crisipina.blogspot.nl/2012/01/ron-van-der-vring-wat-ik-het-meest-ga.html

  Het lijkt mij dan ook méér dan hoog tijd worden dat – al was het maar tbv. kennelijk book volgens de rechtbank niet uit te sluiten overige slachtoffers – dus ook in het buitenland !! ( zie
  http://crisipina.blogspot.nl/2012/01/emmer-met-snot.html

  slachtoffergroepen al dan niet in koepels de vent maar ’s gewoon Ron van der Vring gaan noemen ipv. Ron van de V. , dan kan er daarna wellicht eens gekeken wat met deze informatie door de overheid in de geest van

  he, mensen, we hadden een gevaarlijke kerel zitten bij onze vredesmissie, foutje ….. houden jullie er ook even rekening mee? Dus laat ze niet schieten. Bedankt! ”

  is gedaan.

  Al was het maar in het kader van die loyaliteit

  Er valt kennelijk ook op dat terrein inmiddels niet slechts wat leren van het US leger maar zelfs van die Ierse ( RKK) onderzoekers

  1. Excusez moi ik dacht aan Erwin toen hij, Ron van der Vring nog vrij man was, dit ging te snel van mijn pen, maar inderdaad hij is veroordeeld en kreeg de zwaarste straf van het Vaticaan, ai ai ai!

Reacties zijn gesloten.