Nieuws over de afstandsbaby’s…150.000 vrouwen stonden hun baby af

Aartsbisschop Aspinall biedt excuses aan vrouwen over gedwongen adopties

De Anglicaanse aartsbisschop van Brisbane heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan vrouwen in zijn bisdom die werden gedwongen hun baby’s op te geven voor adoptie in de -church-run home

Naar schatting 150.000 ongehuwde vrouwen werden gedwongen hun baby’s op te geven tussen de jaren 1950 en 1970 in Australië.

Margaret Hamilton is een van de zes vrouwen die de aartsbisschop, dr. Phillip Aspinall, vandaag ontmoette.

Ze was 19 jaar oud, ongehuwd en zwanger toen ze naar Home van de St Mary’s werd gestuurd in de buitenwijk van Brisbane van Toowong.

“Terwijl ik in het huis was er geen informatie aan ons en we kregen te horen dingen als ‘you’ll have children of your own day’,” zei ze. (vrij vertaald: dit kind hoort niet bij jouw’)

“Dus werd verwacht dat als je in een ongehuwde moeders huis zat, het kind in ieder geval voor adoptie werd gereserveerd.”

Ze zegt Dr Aspinall zich verontschuldigde en las een gebed voor dat hij voor hen had geschreven.

“Ik denk dat hij eindelijk begrijpt wat er met ons is gebeurd en de angst en trauma in principe onze levens verwoeste,” zei ze. (hieronder de letterlijke tekst: interview Stephanie Smail ABC news

Archbishop apologises to women over forced adoptions

The Anglican Archbishop of Brisbane has personally apologised to women in his diocese who were forced to give up their babies for adoption in church-run homes.

It is estimated up to 150,000 unmarried women were forced to give up their babies between the 1950s and 1970s in Australia.

Margaret Hamilton is one of six women who met the Archbishop, Dr Phillip Aspinall, today.

She was 19-years-old, unmarried and pregnant when she was sent to the St Mary’s Home in the Brisbane suburb of Toowong.

“While I was in the home there was no information given to us and we were told things like ‘you’ll have children of your own day’,” she said.

“So it was expected that if you were in an unmarried mothers’ home your child would go for adoption.”

She says Dr Aspinall apologised and read a prayer he had written for them.

“I think he’s finally getting a look at what happened to us and the anguish and trauma that’s basically destroyed our lives,” she said.