Vals jubeldansje

Misbruikklacht pastoor ongegrond

Eén van de twee seksueel misbruikklachten tegen de Maastrichtse pastoor Jan Schafraad is door het meldpunt seksueel misbruik RKK ongegrond verklaard.

Journaliste Niki van der Naald is suggestief, die stiekem mee jubelt met meneer pastoor door niet eerlijk te vermelden dat broeder seksepietje een pater is, wordt deze lijn voortgezet zonder de andere partij (Mea Culpa) te raadplegen en niet af te wachten voordat ook de andere klacht is onderzocht. Een vorm van milde, subtiele censuur in ons kleine Limburg, en vervolgens weigeren een ander onderzoek (het Rutten rapport), het Engelen dossier te onderzoeken, te publiceren. De pro-Schafraad / Bleijerheide lobby zal, wat betreft de levende broeders, coûte que coûte willen voorkomen dat klachten gegrond worden verklaard. Typisch is dat er al gegrond verklaringen zijn betreffende Bleijerheide (de overleden broeders die kunnen zich toch niet verdedigen) wel gegrond zijn verklaard. Allemaal broeders collega’s van Schafraad. Allemaal aanwezig op het internaat waar 18 broeders beschuldigd worden van geweld / seksueel misbruik. Schafraad die tegen mij bij hoog en laag beweerde in 2006 dat hij nooit iets geweten heeft, gezien, gehoord en dit verklaart in mijn documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’. Helemaal tenenkrommend is dat de meldpunt RKK commissie zich niet afvraagt wat Schafraad dan wel weet van die andere gegrond verklaarde broeders? Nee, dan kijkt men vrolijk de andere kant op, canonieke biechtstoel terreur tussen klager(s) en beklaagde(n)! Zwijgen! God weet het en zij doen er hun voordeel mee.

Dan is daar het rapport Rutten uit 1972, dit rapport komt maar niet boven water. Dit rapport gaat over de overplaatsing van broeder Eymard, pastoor Schafraad. Dit rapport ligt bij bisdom Roermond, arme brüder Franciscus Düsseldorf, Ohio of Aken en zou Schafraad kunnen vrijpleiten maar noch hijzelf noch de commissie vraagt ernaar. De commissie kan geen recht spreken zonder dit rapport op te eisen.

Dan verschijnt het doelbewuste interview met Niki van der Naald in de Limburger, zij laat zich misbruiken door van Oosten en Schafraad om even twee daders te noemen die al door Deetman worden aangestipt: broeder seksepietje (pater Landric minder-broeders Utrecht) en Bulletje die duizenden jongens op medische gronden de ballen heeft getest. Schafraad wist dit, kon zich dat ‘opeens’ herinneren en lacht erom, en moet dit erkennen anders vallen meer pionnen. Schafdraad smeekt dan ook bisschop Wiertz ‘gebruik uw macht, anders wordt ik door Bert Smeets met pek besmeurd’.

In het Charles Rutten rapport of beter een verslag over dit rapport, heeft van Koppen  het over het signaleren van seksueel misbruik. Bulletje wordt expliciet genoemd. Schafraad wist dit dus al veel langer en is dus kennisdrager. Vals spel heet dit, vals spel door mensen die macht hebben, willen en misbruiken. Vals spelen betreffende geweld/ misbruik / manipulatie betreffende kinderen in dit erbarmelijke pedo jongenspensionaat st Maria ter Engelen, Bleijerheide…manipuleren en liegen, daar zijn ze top in de RKK, de commissie, bisdom, Schafraad.

(De Limburger quote) Het meldpunt merkt op dat de verklaring die de ex-leerling van Blijerheide onlangs heeft afgelegd tijdens de hoorzitting, afwijkt van zijn schriftelijke klacht. Omdat op diverse internetfora verhalen over Schafraad zijn beschreven is volgens de commissie moeilijk te herleiden welke informatie uit eigen ervaring afkomstig is en welke van horen zeggen. De advocaat van de klager wilde gisteren niet reageren. De zaak is bijzonder omdat de meeste klachten bij het meldpunt over broeders en pastoors gaan die inmiddels overleden zijn. Schafraad was tot voor kort nog in functie als pastoor van de Koepelkerk in Maastricht. Hij is in afwachting van de klachtenbehandeling bij de commissie door het bisdom Roermond geschorst. Hij nam zelf een advocaat in handen omdat het bisdom hem juridisch niet bijstond. (einde quote de Limburger)

MCU: De ex-leerling heeft geen enkele afwijkende, andere verklaring afgelegd dan hij schriftelijk al had ingediend. Alle informatie die hij de commissie heeft gegeven wordt bevestigd in andere verhalen over Schafraad; de groeps bijeenkomsten, de piano lessen. Als nu opeens de steunverklaringen die gevraagd worden bij meldpunt RKK als ‘collaborative-storytelling’ worden gezien is het de wereld op zijn kop zetten. Oppervlakkig naar deze internetfora te kijken is schering en inslag. De commissie kijkt niet naar de causale verbanden, gaat niet in op het Engelen dossier, heeft geen behoefte aan een dader profiel, ziet de internetfora van Schafraad niet die zich draait en draait, tegenspreekt en met leugens en geld van zijn parochianen zich uit deze netelen kwestie probeert omhoog te trekken. Het Charles Rutten rapport benoemd door rechtspsycholoog prof van Koppen leest de commissie overheen, noch zal RKK meldpunt commissie de congregatie (welke congregatie dan ook) aanspreken op collaborative abuse van minderjarigen tussen 1945-1976, een misdaad tegen de menselijkheid.

De commissie RKK zegt dat de andere klacht die nog gehoord moet worden niks zal toevoegen??? Te licht bevonden nog voordat de hoorzitting heeft plaats gevonden. Is dit recht? Dit is volledig prematuur en ongehoord..vals.

Zie: Wie heeft de macht