De Zwarte Doofpot (editie OM)

franc consparicyEEN ERNSTIGE VORM VAN ‘WITTE’ (dan wel bruine) BOORDEN CRIMINALITEIT 

Op ons liefhebbend jongenspensionaat te Bleijerheide bij de arme broeders Franciscanen speelden zich al vlak na de oorlog machtsspelletjes af die leiden tot grote belastingontduiking, malversaties, chantage en zelfverrijking met gevolg een veroordeling van overste Adelbertus in 1975: Iedereen werd opgelicht, ouders, justitie, de overheid, gemeente Kerkrade, de belastingen en de ouders betaalden een hoge rekening om hun kinderen op het Franciscus jongenspensionaat een voorname, katholieke opvoeding te geven.

Geld, veel geld verdween in de zakken van broeder Adelbertus (T h C ) die NOOIT NEE KON ZEGGEN tegen administrateur Mart S. Er wordt zelfs gesproken door de officier van justitie mr Hermesdorf van ‘het topje van de ijsberg’. Tussen 1962 en 1973 ging het om vele tienduizenden guldens en vormden zich machtsblokken, een cultuur van strijd door onduidelijke regels. Waar vreemd genoeg niet naar gekeken werd tijdens dit onderzoek zijn de onderliggende verhoudingen bij de broeders die een rol speelden bij de kennis die ze hadden over elkaar. Er is immers sprake van een machtsstrijd. Deze situatie, deze zwarte doofpot cultuur / oplichting duurt ruim 11 jaar en meer dan twee jaar nam het vooronderzoek van de recherche van Kerkrade en de fiscale opsporingsdienst in beslag. Zijn er bij justitie nog stukken van of is het net als het Rutten ‘rapport’ onvindbaar zoals alle rijkdom van de arme broeders in de zwarte pot verdween? Overste Adelbertus jammert en klaagt dat hij Mart S de administrateur niet kan weigeren?? Waarom kan hij niet ‘nee’ zeggen? Het tweetal, de ex-provinciaal overste Adelbertus, vertrouweling van generaal overste Benedictus, die ik nog gesproken heb en niets wist van misbruik (behalve dan dat juist de jongetjes de broeders hebben verleid), zweeg Benedictus uiteraard over deze Adelbertus die maar kort gestraft is ondanks dat hij veroordeelt werd. Zwijgen is letterlijk en figuurlijk goud voor de broeders Franciscanen. Adelbertus was als overste op de hoogte van narcose praktijken met leerlingen, is een van de klachten in het engelen dossier.

 

Twee jaar heeft het onderzoek geduurd van de recherche Kerkrade en de fiscale opsporingsdienst. Men heeft uiteindelijk broeder overste Adelbertus en zijn boekhouder Mart S veroordeelt maar rekening gehouden met het blanco strafblad dat zij hadden!!!??? Vanaf 1962 tot 1973 ouders, kinderen, de samenleving tillen en men houdt rekening met de schone lei waar beide heren ingedeeld worden. Een voorbeeld hoe justitie de broeders laat lopen en jarenlange malversaties onbestraft blijven, en zoals mr Ek beweert ‘het is maar het topje van de ijsberg’.

Zo kun je het nog ver schoppen als congregatie want het spel werd op hoog niveau gespeeld. Toen ik in gesprek kwam met pastoor Schafraad tijdens de pre-production van mijn documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide‘, heeft hij zich pas echt opgewonden toen het geld ter sprake kwam, en bleek dat overste Ignatius met een behoorlijke som geld er tussen uit was gepiept. Ignatius pleegde uiteindelijk zelfmoord want kreeg geen steun van niemand meer, ook de toenmalige wethouder liet hem vallen omdat Ignatius hem ooit een betere positie beloofd had. De arme broeders zaten verstrikt in een web van verraad, misbruik en jarenlange oplichting. Je vraagt je af of er enige maatregelen zijn genomen om de onduidelijke regels waaruit machtsconflicten bleven ontstaan, zelfs ver na Adelbertus schurkenstreken, gewoon bleven doorgaan. Of moet dit verhullen dat men teveel van elkaar wist: chantage dus. Welke waren overigens die onduidelijke regels (regelingen binnen de congregatie over bevoegdheden rammelden mede door het cumuleren van functies????), zo heette het officieel. Wie dit begrijpt mag het zeggen. Er werd een keiharde machtsstrijd gevoerd. De arme broeders van Bleijeheide zijn nooit volledig onderzocht, noch door Deetman, noch door justitie. Hoewel ik sommige uitspraken van de officier van justitie mr Hermesdorf (‘het topje van de ijsberg’) toen in 1973 moedig vond, alsmede in het LD van 25 November 1975 ‘ER IS VEEL MEER GEBEURD DAN IN DE DAGVAARDING STAAT‘, aldus mr Ek.

In 1972 verscheen het Rutten ‘rapport’, dat leidde tot de val van de populaire broeder Eymard, nu pastoor Schafraad. Er stond in dat er misbruik plaatsvond door Bulletje, en ieder jongetje wist dat je bij de zieke broeder Bulletje weg moest blijven. Kern van mijn betoog is: heeft justitie toentertijd dit Rutten ‘rapport’ of notities ingezien? Heeft men gehoord van dit onderzoek door dhr Rutten? De malversaties door Adelbertus die het topje van de ijsberg waren, volgens mr Hermesdorf, werden in die tijd ook onderzocht en kon men weten dat er niet alleen problemen waren met de boekhouding maar ook excessief geweld en seksueel misbruik plaatsvonden? Geen reden tot nader onderzoek? Geen wakkere agent / journalist die verbanden legt met de machtsstrijd en hoe de populaire broeder Eymard ontslag kreeg en de boef overste Adelbertus, de seksueel gestoorde Bulletje, Servatius, Lebuinus, Leonardus, konden blijven? Waarom wel artikelen in de krant over de malversaties maar niets over het geweld, seksueel misbruik? Loopt de Limburgse journalistiek wederom aan de leiband van katholieke, CDA netwerk cirkels en andere brave types die nog in de vorige eeuw leven? Wie heeft overste Adelbertus uiteindelijk verraden? Waren de onderzoekscommissies toen ook al onderhevig aan een ander feitencomplex inzicht, zoals recentelijk bij RKK meldpunt, en wilde men liever de waarheid niet weten?

‘Het vermoeden bestaat’, schrijft de journalist op 25 Augustus 1973, ‘dat Mart S de boekhouder de 54 jarige directeur (broeder Adelbertus) via chantage tot medewerking had gedwongen’.

Ook de tehuizen in Bleijerheide, Gemmenich werden door Mart S boekhoudkundig handig bewerkt om tot ver over de 90.000 gulden te verduisteren en zette een niet bestaande leerkracht op de loonlijst. Meer dan twee jaar duurde het vooronderzoek dat met een sisser afloopt. Beide heren hebben dan al leed genoeg ondergaan maar aanvankelijk klonken andere geluiden uit justitiële hoek: ‘Hoe geraffineerd het tweetal zaken aanpakten‘ merkte officier van justitie mr Ek op. Overste Adelbertus had er slechts een auto aan overgehouden dus de hele chantage kwestie lijkt dan van de baan want de journalist, noch justitie gaat er verder op in.

Verder verdedigd Mart S zich op een bijzondere manier want hij beweert ‘dat ze in het belang van de congregatie zijn gebeurd‘?

Je vraagt je af of zowel de journalist of justitie heeft zitten slapen want welk eventueel belang had de congregatie? Laten we er enkele bij de horens vatten!

1)  Reputatie schade

2)  Grotere financiële malversaties (topje van de ijsberg)

3)  Geweld en misbruik kwam niet in de media

4)   Werkte de congregatie als geheel mee aan valsheid in geschrifte en was overste Adelbertus slechts een pion in het misbruik spel onder de broeders?

De commissie meldpunt RKK kan niet langer om deze nieuwsfeiten heen. Jongenspensionaat Bleijerheide is een schandvlek, een criminele congregatie die keihard ouders uitbuitte, extra rekeningen inboekte, sjoemelden met cijfers / administratie; de veroordeelde Adelbertus was inmiddels overgeplaatst, beschermd in een klooster van de broeders in Aken en niemand die voor de kinderen opkwam. Ze hebben altijd hun eigen regels kunnen hanteren en wij, de samenleving, stond dit toe! Geld genoeg voor de arme broeders!

 

Overste Adelbertus weerde zich in 1962 al tegen opmerkingen dat het ‘iets minder had gekund’ met de bouw van de aula. Adelbertus opende de aula in aanwezigheid van burgemeester Gijsen, vicaris-generaal bisdom Roermond drs P van Odijk, vele gemeentelijke, culturele vertegenwoordigers, Rolduc president Jochems, en bedankte de hechte relatie tussen de broeders en de burgerij van Kerkrade.

We hebben gemeend het zo goed mogelijk te doen opdat onze opvolgers over dertig jaar ook nog plezier aan deze aula zullen hebben. In andere gevallen zou het verkeerde zuinigheid hebben betekend‘, aldus de later beschuldigde overste Adelbertus waar een onderzoek naar zou komen vanaf 1962-1973. Dit onderzoek zou twee jaar duren.

In 1962 konden de broeders deze dure aula al bouwen. Waarom wilde de recherche en het Fiod voor 1962 deze super aula niet betrekken in het onderzoek naar belasting ontduiking en valsheid in geschrifte? Vreemd, juist over deze aula met ruime speelzaal, vergaderruimte, filmcabine, uiteraard toiletten en garderobe had men moeten betrekken in de malversaties rond de zwarte doofpot. Had de gemeente Kerkrade hierbij iets te verliezen, meerdere partijen waren immers betrokken bij deze aula. Adelbertus bedankte bij de opening de Kerkraadse gemeenschap voor haar morele en financiële steun? Mijn vraag is hoezo steunde de Kerkraadse gemeenschap de broeders? Collectes zoals moderne pastoren dit doen om hun mea culpa af te bouwen maakte je die toen ook al mee? Ik kan me buiten de verbannen / verstoten 260 discipelen zoals wij genoemd worden, geen Kerkraadse bevolking herinneren in de kapel. In bovenstaand artikel wordt beweerd dat het opmerkelijke aan deze aula is dat ze tot stand is gekomen in eigen beheer en zonder enige overheidssteun??? Het kan allemaal niet minder al voor 1962, deze superaula vlak na de bouw van een moderne gymzaal. Er wordt hier ronduit gelogen, of beter de waarheid wordt naar hun hand gezet…de vraag is: ‘wie zwijgt hier’?

Ik heb op internaat gezeten tijdens deze bouw, de opening aanschouwd, we mochten dagen later de  bijzondere vierkleurige toneelverlichting (240 bovenlichten / 44 inklapbare voetlichten aanschouwen. In de zaal zijn nog twee schijnwerpers met kleurregelaars opgesteld en de zaalverlichting blijft dankzij een noodaggregaat branden bij eventuele elektrische storing. Het moge duidelijk zijn de lamp kon men laten branden op Bleijerheide in 1962, en natuurlijk vroegen mensen zich af hoe de arme broeders dit konden bekostigen. Toen verzon overste Adelbertus het ultieme compliment aan de bevolking, die waarschijnlijk zonder dat ze het wisten via belastingcenten bijdroegen aan deze fabuleuze lichtshow der franciscanen. Burgemeester tevreden, Jochems lachte in zijn vuistje en iedereen klapte met de leugenaar mee die vrijspel kreeg voor zijn malversaties tot 1973. Oh ja, hij werd verraden….door wie?

Een andere geste kwam ook nog van de arme broeders om de Kerkraadse gemeenschap, groepen als Het Land van Rode, de culturele kring goede diensten te bewijzen door ze te laten spelen in deze nieuwe aula. Deze –pappen en nat houden aanpak werkte want iedereen vergat acuut de kritiek en de vragen over de realisatie van deze super aula. Ja, en wij waren de geprivilegieerden, als we naar binnen gingen marcheerden we op kousenvoeten naar binnen.

Het had iets minder gekund doch Adelbertus ‘verkeerde zuinigheid‘ duidde al op ruimhartige spendering van geldstromen, en aan die bron stonden de franciscanen zich te laven.

De arme broeders franciscanen een criminele congregatie!

Bus IAO Bert SB-90-63

(leesvoer voor in de bus naar Bleijerheide) Alice Miller; herhalingsdwang…opleiden tot dader …de wil moest gebroken worden

huilen …nog meer slaag leidt tot rancune / psychisch verdringingsmechanisme (ze komen uit als je je bewust bent van je wraakgevoelens)

De Dreef in Waterveld 1998 criminele jongeren

1970 kamervragen over Bleijerheide…en….we zouden een artikel 12 procedure ingaan!!? Beloofd in de Tweede kamer in 2012 tot op heden geen spatje beweging bij onze zuidelijke OM’ers. Te druk met eigen mensen te vervolgen Vincent L? Oh ja, nog één citaat:

officier van justitie mr Hermesdorf (‘het topje van de ijsberg’) in 1973, alsmede in het LD van 25 November 1975 ‘ER IS VEEL MEER GEBEURD DAN IN DE DAGVAARDING STAAT‘, aldus mr Ek.

Veel meer!

12 gedachten over “De Zwarte Doofpot (editie OM)”

 1. Bert,
  Neutraliteit kent geen vriendschap, maar wel mededogen voor beide kanten en af en toe een toegestoken hand voor diegene die ze wil grijpen. Een onafhankelijke geest laat zich nu eenmaal niet inkapselen.

  Het leven in groepen heb ik in Bleijerheide voorgoed afgeleerd. Dat is MIJN Bleijerheide-angel.
  Groetjes,
  Jos

 2. Corrie,
  Ik wist niet dat mijn mannelijkheid in het geding was.
  Maar maak je daarover vooral geen zorgen hoor.

  Vragen aangaande boomgaarden in de 60/70 jaren, daar weet ik niets van. En wat de overdracht van de kapel in 2008 betreft, heeft Alex Hellenbrand het antwoord gegeven in het artikel,
  dat jezelf geplaatst hebt.
  Jammer dat zijn antwoord jou niet bevalt. Leuker kan IK het in ieder geval niet maken.

  Overigens had mijn eerste bijdrage alleen tot doel, jou en eventueel anderen te behoeden voor foutieve conclusies,
  aangaande het voorzitterschap van Bruder Matthäus.

  En natuurlijk staat het jou vrij om vragen te stellen.
  Evenzo vrij ben ik in het wel of niet willen beantwoorden van vragen.
  En ik reageer alleen als mijn antwoord naar mijn idee ergens toe kan dienen. Maar dat wist je waarschijnlijk al.
  Groetjes,
  Jos

  1. Ach, bevriend blijven met iedereen dat is zo katholiek, maar wie je dient, daaruit spreekt je echte -IK-. Ik kan het in ieder geval niet nog mannelijker, én leuker maken!

 3. Beste Jos,
  Ik heb nu diversen vragen aan jouw gesteld, waar ik tot op heden nog steeds geen antwoord heb gekregen, alleen een verwijzing naar het zgn. archief of een paar loze kreten. Wees een echte kerel en kom er mee voor de dag en draai er niet om heen!! O, ja eind jaren ’60 en begin ’70 moest er wel zo’n 2.000,– gulden neer geteld worden voor een leerling!! En wat ik begreepzat jij er eind jaren vijftig op.

 4. Hallo Jo,

  Waarom wordt er voor zo’n slordige 1.000.000,– euro gerenoveerd (laat mij de rekeningen zien en wat er zoal gerenoveerd is geworden!!) en en enkele jaren daarna verkocht voor 107.000,–. Dat kan je toch op je klompen aanvoelen, dat dit geen zuivere koffie is. Jij heb nogal wat inside informatie Jos en je ben aardig op de hoogte van de Stichting.
  Verklaar je nader!!!

  1. Simpel,
   Het Bleijerheide archief, bestond echt niet alleen uit NOSTALGIA.

 5. Beste Jos,
  Hoeveel kinderen zaten jaarlijks op het internaat. Per maand moest er zo’n f 2.000,–/2.500,– betaald worden voor kost en inwoning en onderwijs. Leuk rekensommetje.
  Eind jaren ’60 is er een flink stuk van de boomgaard verkocht en daar is woningbouw opgekomen. Waar zijn al die gelden naar toe gegaan???? Daarna de alletiekbaan met middenin het voetbalveld en de hertenkamp aan de zijkant en daarom heen nog een voetbalveld en tuinen. Ook verkocht voor woningbouw. Nog in een “goede” tijd toen de prijzen de nog de pan uit rezen. Die grond is echt niet voor niks weggegeven!!!!!! Ik geloof niet meer in sprookjes.

  1. Hallo zeg!!
   In mijn tijd was dat nog geen € 1.200 per JAAR !!!

   Goeie vraag overigens.
   DES PUDELS KERN,
   voor hen tenminste, die niet in sprookjes wensen te geloven.
   Zoekt !

   1. Correctie:
    Wat een misser!!
    In mijn tijd was dat nog geen 1.200 GULDEN per JAAR !!!

 6. Het Stichtingsbestuur,
  Erfgoed Broeders Franciscanen Bleijerheide
  is opgericht op 8 april 2003.
  met:
  J.Eenens †(voorzitter),
  A.Hellenbrand (secretaris),
  W. Verstappen (penningmeester)
  A.Reusken / Br. Ignatius †(directeur).

  De Stichting/Schoolvereniging had met:
  de verkoop van grond (2001),
  het Klooster (2003) en
  de Kapel (2008)
  alleen nog het kloosterkerkhof in beheer.

  De vroegere grote risico’s van hoge onderhoudskosten aan de gebouwen, die de financiële draagkracht van de Congregatie te boven gingen, waren daardoor verdwenen.
  Vandaar dat in 2010 het zittende bestuur van de Stichting,
  mede gelet op de hoge leeftijd van de inmiddels overleden voorzitter,
  het bestuur van de Stichting heeft overgedragen aan de Congregatie,
  met als voorzitter Bruder Matthäus Werner.
  Bij de overdracht bleek de de Stichting nog slechts over een zeer bescheiden vermogen te beschikken, voldoende om de onderhoudskosten van het Broederkerkhofje voor de komende jaren uit eigen middelen te kunnen bekostigen.

  Conclusie:
  Corrie, Bruder Matthäus heeft een lege beurs geërfd van de Stichting Erfgoed …

 7. Lees het artikel goed!!!

  Eerst een verbouwing van zo’n slordige 1.000.000,– door de Stichting Erfgoed Broeders Franciscanen en daarna verkocht voor een kleine 107.000,– euro!!!!
  En wie is de Voorzitter van de Stichting Erfgoed Broeders Franciscanen??? Jullie zullen het waarschijnlijk niet raden, maar wij zijn erachter gekomen, bij de Kamer van Koophandel, staat Oversterste Werner uit Düsseldorf geregistreerd als Voorzitter!!!!! Trek je clonclusies!!

 8. Hoi Bert,

  Je heb nog één onderwerp vergeten: De verkoop van het onroerengoed van het jongensinternaat te Bleijerheide aan de Duitse tak SSPX voor alle duidelijkheid Roomskatrholieke congregatie Priiester broederschap Sint Pius X. Hieronderonder de berichtgeving.

  ARTIKEL
  Sint Pius X in Kerkrade

  MA 04 aug 2008 | 10.13
  De uiterst conservatieve rooms-katholieke congregatie Priesterbroederschap Sint Pius X is in Kerkrade neergestreken. De traditionalistische broederschap (SSPX) – in 1970 opgericht door de later geëxcommuniceerde Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre – heeft afgelopen maandag een grote, al twee jaar leegstaande kapel in Kerkrade gekocht. Zaterdagmorgen werd er voor het eerst een traditionele mis gehouden.

  Het kerkgebouw is aangekocht door de Duitse tak van SSPX. Volgens Franz Schmidberger, districtsoverste van de stroming in Duitsland, wordt de kapel de zetel van de Priesterbroederschap in Aken. De SSPX huurt daar nu een pand, maar wil een betere ruimte.

  In Aken telt de behoudende congregatie circa 150 aanhangers. De missen zijn ook voor andere gelovigen toegankelijk. In Nederland heeft de congregatie verder alleen een priorij in Gerwen (Noord-Brabant) en een kapel in Den Haag.

  De SSPX heeft de Kerkraadse kerk voor slechts 107.000 euro gekocht van de Stichting Erfgoed Broeders Franciscanen. Die heeft het rijksmonument de laatste jaren voor circa een miljoen euro gerenoveerd, geld dat volgens secretaris Alex Hellenbrand afkomstig is van sponsoren en subsidiegevers. “Wij zijn blij dat het erfgoed van de Franciscanen behouden blijft en dat er ook weer erediensten worden gehouden. Daarom waren wij bereid de kapel voor een schappelijke prijs te verkopen.”

  De SSPX is nog in onderhandeling met de projectontwikkelaar over de aankoop van een deel van het bijbehorende klooster. Daar zouden onder meer een paar woningen voor priesters en een grote ruimte voor de Akense gemeenschap moeten komen.

  Bron: De Limburger

Reacties zijn gesloten.