Deetman onderzoekt meisjes

OPROEP: 
MELD GEWELD
Gisteren hoorden we Ivo Opstelten zeggen, tijdens het plenaire debat, dat de Commissie Stevens, da’s de Klachtencommissie via Meldpunt route, het (excessieve) geweld meeweegt. Meldt dat dus ook in je Klaagschrift!
Nu mag Ivo wel nog even uitleggen waarom in Deetman 2 het geweld bij meisjes wél item van onderzoek en derhalve ook van compensatie is en bij jongens in Deetman 1 niet!