Definitie van geweld

MC BiechtGisteren in de Tweede kamer liepen wij wederom tegen de blokkade ‘de definitie van geweld’, aan. Omdat het ook in het strafrecht als minder ‘crimineel’ wordt gezien als seksueel vergrijp, keert men de slachtoffers minder uit zoals voorgesteld in de regeling ‘Afstemmings- en terugkoppelingsoverleg regeling hulp, erkenning en genoegdoening’. Een regeling voorgesteld door Deetman, en waar de slachtoffergroepen VPKK, Klokk en Mea Culpa niet bij zijn betrokken.

Mevrouw Carla Peijs, Bakker, om maar enkele namen te noemen hanteren deze filosofie, nu speciaal voor hen die zoeken naar definities over geweld, het volgende:

Sla een kind, keihard op zijn hoofd, trap daarna op hem / haar in

Vraag aan dit kind een definitie te geven van geweld

Isoleer een kind; een maand, twee weken

Vraag dit kind naar een definitie over geweld

Trek het kind het broekje af, geef 10 stokslagen op de blote billen

Verzoek het kind een definitie over geweld te memoreren

Kleineer een kind dagelijks, neem het kind zijn ziel af

Vraag dit kind naar een definitie van geweld

Controleer alle brieven, hou brieven achter waar het kind smachtend naar uitziet

Probeer achter de definitie van geweld te komen in een gesprek met dit kind

Straf het ’thuisloze’ kind, laat het kind overblijven, alleen

Laat de kinderen aan het woord