Doofpot perikelen

Geachte heer Van Rijn,

Op 30 januari jl. hebben wij u een mail gestuurd betreffende de problematiek subsidieverstrekking via Klokk aan MCU. Op 2 februari hebben wij hierop, op uw verzoek, een antwoord ontvangen van mevrouw Smit. Daarop hebben wij op 13 februari mevrouw Smit (met een cc naar u, mevrouw Bruins, en mevrouw Braun, zie onderstaande mail) opnieuw een mail gestuurd. Op die mail hebben wij tot nu toe geen enkele reactie ontvangen.

In een eerder stadium heeft mevrouw Bruins ons geadviseerd een globaal voorstel voor de begrotingspost MCU in te dienen bij Klokk en mevrouw Smit heeft in haar mail aan ons aangegeven dat zij er van uitgaat dat een door MCU opgesteld activiteitenplan en begroting onderdeel kan uitmaken van het plan en de begroting van Klokk voor 2017. Zij geeft verder aan dat MCU immers een begrotingspost vormt in de meerjaren subsidietoekenning 2014/2017 van Klokk. Aan het advies van mevrouw Bruins en mevrouw Smit hebben wij voldaan maar  Klokk heeft daarop niet gereageerd.  Op 4 maart jl. hebben wij het bestuur van Klokk opnieuw een mail gestuurd met het verzoek tot uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen over te gaan omdat wij aan de eisen van VWS, in de persoon van mevrouw Bruins en mevrouw Smit, hebben voldaan. Tot op heden hebben wij ook op deze laatste mail aan Klokk geen reactie ontvangen.  Inmiddels hebben wij al vanaf 1 januari jl geen vrijwilligersvergoedingen (op jaarbasis totaal euro 7.500,00) meer ontvangen en betalen de bestuursleden van MCU alle kosten zelf.

In een tijd waarin de politiek de mond vol heeft over normen en waarden is het voor ons onbegrijpelijk dat de dames Bruins en Smit niet het fatsoen hebben ons te antwoorden en Klokk te dwingen om over te gaan tot uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen waar wij recht op hebben. 

Wij weten dat u het ontzettend druk heeft met de verkiezingen maar wij vragen opnieuw uw aandacht voor deze kwestie.

 Met vriendelijke groet,

 Corrie Bel-van Tilborgh,

namens bestuur MCU