Mea Culpa United zeven jaar

MCU bestaat zeven jaar…and still alive!

Al zeven jaar ben ik trots op ons bestuur / team, die nog altijd uit dezelfde mensen bestaan Corrie, Leo, Willem, Anita, Sebastiaan en ondergetekende. Het was en blijft een battlefield langs de velden van politieke en maatschappelijke organisaties, strijd onder de lotgenoten, maar wij zijn stabiel en danken voor de steun / support die we ontvangen hebben van honderden MCU sympathisanten waarmee we deze strijd zijn aangegaan de afgelopen zeven jaar. Voor hun en hun families was het een bittere strijd waar de bewijslast te eenzijdig bij de slachtoffers lag. Iedere commissie lid / oud-rechter had dit kunnen zien maar de damage-control stond te zeer voorop. Schadebestrijding inplaats van schade-erkenning.

De dossiers waar we nu mee aan de slag zijn:

Augustinessen (St. Monica)/ arme broeders Franciscanen Bleijerheide / Franciscanessen OverBunde / Benedictijnen / St. Joseph Cadier en Keer / individuele gevallen parochies / jeugdzorg en allen zetten ze zich in voor…….DC (ofwel damage control)

PS. Steeds meer mensen melden zich bij ons, ze worden zelfs doorgestuurd. Voormalig Klokk bestuursleden zeggen: ‘Mea Culpa United is betrouwbaar’! Dank.