Doofpot schade

corrigerende tikOngeveer veertig slacht offers van seksueel misbruik in de Kerk begonnen een burgerlijke rechtszaak tegen de Kerk. Begin dit jaar kregen ze in beroep ongelijk. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de slachtoffers, stapt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De slachtoffers wilden dat de kerkelijke oversten aansprakelijk zouden worden gesteld voor wat ze de ‘doofpotschade’ noemen, maar de rechter wees hun zaak af omdat de Heilige Stoel immuniteit heeft. Bovendien wilden niet alle slachtoffers zich kenbaar maken en geen specifieke fouten tegen specifieke bisschoppen aanbrengen.

‘Wij vinden dat artikel 6 en artikel 13 van het mensenrechtenverdrag geschonden zijn. Die gaan over het recht op een eerlijk proces en toegang tot een rechter’, zegt Walter Van Steenbrugge. Hij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

‘Onze argumenten zijn nooit inhoudelijk beoordeeld. We hebben niet eens de kans gekregen. Wij vinden dat de Heilige Stoel geen immuniteit geniet, omdat hij niet alleen een staat is, maar ook het hoofd van de katholieke Kerk. En van slachtoffers mag je niet zomaar verwachten dat ze hun intiemste ervaringen naar buiten brengen. Als we gelijk krijgen, hebben de slachtoffers recht op een nieuw proces.’

‘Hoe is het mogelijk dat de Kerk zo lang de andere kant heeft opgekeken?25111975 Bleijerheide Meersenhoven Adelbertus en Martinus S De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het al gezegd: je hebt schade door het misbruik en schade door het misbruik niet aan te pakken. Die schade is het gevolg van een fout door de kerkelijke oversten waarvoor zij aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld.’

‘Ik heb altijd aan de slachtoffers gezegd dat Vlaanderen hier niet klaar voor was en dat we waarschijnlijk naar het Europees Hof zouden moeten trekken. Dat is altijd ons einddoel geweest.’

arme broeder(s)

Mea Culpa heeft al in 2010 de actie ‘Childgate’, opgestart en naar voren gebracht in het Europees parlement maar de kerk heeft haar tentakels omfloerst in al haar maatschappelijke geledingen. Ze zijn er nooit klaar voor. Dat zij het misbruik niet hebben aangepakt door broeders de kerk uit te gooien maar hebben overgeplaatst of gewoon hebben laten zitten tekent hun onwil. Bidden tegen de zonde geloofde men dat Jezus de daders kon laten genezen.