Dossier Do

Ik heb Do leren kennen in Den Haag bij de presentatie van het Samson rapport onderzoek naar seksueel misbruik. De Commissie-Samson publiceerde op 8 oktober 2012 haar onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Het was een hectische dag toen mevr. Samson tientallen slachtoffers in bedwang moest houden over de gevolgen voor deze groep mensen, die net als bij de internaat RKK kinderen / slachtoffers nooit gehoord werden ofwel terzijde geschoven door kerk en staat en niet te vergeten de pleegouders. In een artikel in het blad Ella Ster Edit blijkt dat politie heeft nagelaten om Do (Dominique) bij te staan.

‘In het strafrechtelijk onderzoek naar het geclaimde seksueel misbruik door haar pleegvader en pleegbroer wordt Do ontzettend tegengewerkt door politie. Er is sprake van fouten, sabotage, intimidatie, nalatigheid en een totaal gebrek aan medewerking. In elke procedure kunnen fouten gemaakt worden en ook politiewerk blijft mensenwerk. Maar de opeenstapeling van fouten is in deze zaak zo schrijnend dat de indruk ontstaat dat ze opzettelijk is tegengewerkt. Doordat de politie heeft nagelaten een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek te doen, heeft de Officier van Justitie besloten om niet over te gaan tot strafvervolging’, aldus Ella Ster Edit.

Onmogelijk maar waar ‘niet over te gaan tot strafvervolging’, omdat de politie nota bene zelf een deugdelijk onderzoek achterwege laat, moest alleen excuses van jeugdzorg soelaas bieden. Mijn eerste vraag aan mevr. Samson tijdens de rumoerige bijeenkomst in Den Haag was dan ook: ‘hoe komt u erbij dat deze mensen geen compensatie willen’, nadat zij alle aanwezigen in de zaal betuttelde met verhalen dat de slachtoffers in jeugdzorg geen geld wilden??, en alléén gehoord wilden worden. Jeugdzorg, het zit vol met mensen die het beste willen voor het kind maar al snel komen andere belangen of de controle van de overheid om de hoek kijken.

Do besluit om gerechtelijke stappen te ondernemen vanwege seksueel misbruik in haar jeugd tijdens de periode dat ze in een pleeggezin woonde. Op dat moment heeft ze het dossier van Jeugdzorg in haar bezit, waarin het seksueel misbruik is gedocumenteerd. Ze meldt zich bij de commissie-Samson bij wie ze in mei 2011 haar verhaal doet. De commissie Samson doet onderzoek naar seksueel misbruik van, door de overheid, uit huis geplaatste kinderen. Ze beloven haar dat ze door de politie zal worden benaderd om aangifte te doen.

Naar aanleiding van deze melding wordt ze een paar weken later verhoord door 2 vrouwelijke agenten van de zedenpolitie Midden- en West-Brabant. Tijdens het verhoor worden zowel de zedendelicten binnen het pleeggezin in Tilburg besproken, als de zedendelicten van haar ex in Spijkenisse. Echter, de afspraak voor de aangifte blijkt slechts een intakegesprek te zijn, dit terwijl melding bij Commissie Samson als intake beschouwd had moeten worden. Tijdens de intake geeft men aan dat de uiteindelijke aangifte meerdere dagen in beslag zal nemen. Talloze malen wordt herhaald dat het doen van valse aangifte strafbaar is, terwijl één maal meer dan voldoende is. Er wordt haar beloofd dat er telefonisch een afspraak gemaakt zal worden. Ze wordt echter niet gebeld door de politie.

Afspraak om aangifte te doen wordt 7 keer afgezegd

Hallo, wat is er mis met Do’s aangifte, de zogenaamde valse aangiftes zijn aannames door de politie gemaakt. De afspraken worden, weer door de politie, niet nagekomen. Dit gebeurde ook bij MCU, wij deden aangifte bij de politie in Heerlen op verzoek van OM baas dhr. Moraal een belofte die gedaan werd bij hoorzitting in de Tweede kamer. Het zou afgewezen worden door de OvJ en zo kon een procedure 12 in werking worden gesteld. Het Franciscaanse internaat in Bleijeheide met 18 daders zou grondig onderzocht worden. De burgemeester van Kerkrade ging niet in op ons verzoek om archieven te openen. Tot op de dag van vandaag gebeurt niets, de belofte van dhr. Moraal is een loos gebaar, onoprecht en met de bedoeling de schandalen van de kerk verborgen te houden . De OvJ heeft het druk, te druk en ik heb het hier over een aangifte uit 2012.

De politie te Maastricht belde me op ijzige toon hoe ik mijn klacht bij de politie te Heerlen moest aanpakken. Inmiddels vijf jaar geleden, heb ik  op het politiebureau te Heerlen mijn verhaal kunnen doen, alles werd opgenomen (video) maar elke keer als ik na de aangifte telefonisch naar de stand van zaken informeert wordt de telefoon erop gegooid. Do’s verhaal heeft overeenkomsten met onze zaak; onze zaak heeft overeenkomst met Samson’s / Deetman’s / de Winter’s onderzoek alsmede alle ‘onderzoeken’, die met veel tegenzin / tegenwerking / clausules en zijpaden worden uitgevoerd. Zo de onderste steen maar niet bovenkomt…oh ja waarom denkt u mevrouw Samson dat deze mensen geen compensatie willen? In Engeland waar premier Heath jongetjes misbruikte is er in ons land nog niet veel boven water….binnenkort nog maar eens bellen of OvJ onze aangifte heeft gehoord. Do we houden contact!

 

Dominique gedwarsboomd door politie en justitie