Brief van een pater uit Teteringen

Teteringen Missiehuis; 25 februari 2017

Geachte redactie, mevrouw, mijnheer van de redactie; geachte mijnheer,

Onlangs kregen wij een onthutsende brief in de brievenbus. Ik stuur u die mail door, die ik ontvangen heb betreffende de Oosterhoutse Benedictijner broeder K V, die nu in ons Missiehuis ‘Zuiderhout’ te Teteringen op een kamer woont en na nu blijkt zich in het verleden jarenlang ernstig misdragen en vergrepen heeft, als portier in het Benedictijner klooster te Oosterhout aan zeer jeugdige minderjarige gasten, die daar om welke reden ook logeerden. Uiteindelijk is, zoals uit de brief blijkt hij schuldig bevonden door het ‘Meldpunt Zedenmisbruik RKK’ in Utrecht, dat  juist opgericht is door de Rooms Katholieke Kerk en V. schijnt het zowel mondeling als tijdens de zitting, als ook schriftelijk toegegeven te hebben aan zijn slachtoffers. In de beginjaren heeft hij in de Abdij te Oosterhout zijn kloosternaam gedragen als broeder Adriaan. Ook wij begrijpen nu wel, dat hij zich, na zijn misdaden later anders is gaan noemen, namelijk met zijn burgernaam: K. V. En zo kennen wij hem hier ook.

Van het hele verhaal, dat wij ontvangen hebben doe ik u een copie hierbij toekomen, omdat ik me heel diep als priester schaam om wat er met zoveel jongeren ook bij déze paters en broeders van de Benedictijnen in Vaals, Oosterhout, Egmond en Doetinchem zich heeft voorgedaan, zelfs bij heel jonge kinderen, terwijl ze kennelijk juist om hulp, onderdak en juist begeleiding vroegen.

Zoals ik gelezen en inmiddels ook begrepen heb heeft V. zich vergrepen door sexuele aanranding aan meerdere zeer jonge gasten. Voor ons is dat onbegrijpelijk, onacceptabel en schandalig en ik hoop, dat u via uw redactie in de krant er toch ruchtbaarheid aan kunt geven, zodat de andere jongeren en gasten van toen na jaren zich ook kunnen en durven te melden, want dit moet tot de bodem uitgezocht worden.

Daarvoor zijn kloosters toch nooit bedoeld?

K. V. blijkt een massa aanrander van jonge jongens te zijn.

Onvoorstelbaar, maar waar.

Zoals wij begrepen hebben willen de verantwoordelijke Abt, prior en de schuldige broeder K. V., geen enkel gesprek en geen enkele verantwoording dragen, maar ook geen enkele schadevergoeding te betalen, terwijl de slachtoffers zonder meer enorme schade moeten hebben geleden. Terwijl K.V. er al die jaren mee weg is gekomen en in deze tijd zou moeten gaan zitten in de gevangenis en zeker een schadevergoeding zou moeten voldoen.

Dit kan toch niet waar zijn?  Wij geestelijken hebben ook een verantwoording af te leggen! Het kan niet zo zijn, dat geestelijken schades berokkenen en de gasten uiteindelijk met de gevolgen blijven zitten. Wij begrijpen ook niet dat er een meldpunt voor seksueel misbruik is opgericht door de katholieke kerk dat de misdadigers er zo mee weg laat komen.

Ik denk wel dat ik weet wie het slachtoffer is, want die heeft hier jarenlang mijn confraters met hun gezondheid heel goed geholpen en plotseling zagen we hem en zijn vrouwelijke collega niet meer, maar ik kan me helaas niet permitteren om mij kenbaar te maken, omdat ik nu eenmaal in een gemeenschap leef en rekening moet houden met de andere missiepaters, ook al hebben wij ons niet misdragen. U kunt er alles aan doen!

Met eerbiedwaardige groeten,

‘Anonymus’.