Dr Jekyll and mr Hyde (Pastoor Schafraad en broeder Eymard)

Mea Culpa heeft vergaderd, in de zon, ergens buiten in de Brabantse lente lucht. Het mooie van deze vergadering was dat we dezelfde spirit voelen, met veel overtuiging een rechtvaardige strijd voeren.

Met ziel vooral, en respect want hoe graag wij ook grenzen opzoeken, respect hebben wij wel voor onze tegenstanders de jodenmeldpunt stotteraars en andere ‘nicht gewusste types’ die hun eigen celibataire castratie iedere dag van hun leven moesten overstijgen. Castratie het enge probate middel leek tegen ongewenst gedrag. Ook vernamen wij onlangs uit de krant dat wij last hebben van geheugenverlies en sommige types door elkaar gooien. Onze herinneringen zijn niet scherp, voor tweederde onwaar. Dan blijven sommige herinneringen je wel wat helderder voor de geest dan weer andere herinneringen maar goed wat wij niet vergeten zijn de persoonsverwisselingen in de katholieke gemeenschap waar je als broekie opeens van Jan naar broeder de heilige Eymard transformeert en volledig opgaat in Gods hoogste bedoeling; de zelfverloochening. Aan identiteit doen de katholieken niet, zij schermen met personages die eeuwen geleden bedolven werden onder talrijke visioenen, trouw aan Il Papa beloofden in ketterse delen van Europa en daarom opgenomen in de wall of fame te Rome. Eymard was zo’n personage, en een canonieke heilige, zo staat het in de geschiedenis boeken, en als dit waar is, dan belooft het nog veel goeds in de rechtstaat want daar vinden wij geen gehoor. De rechtstaat laat de eigen regels varen en ondersneeuwen in de half civiele, kerkelijk welbevinden van RKK meldpunt. Het rondje Deetman op 4 April in Den Haag wordt een gedoog politiek dansje maar wij zullen onze stem laten horen dat Deetman 2.0 passé is. Wat is niet passé, de zelfverloocheningen die op anderen wordt afgewenteld, de kerk die schadeloosstelling met steunbewijzen steeds vaker naast zich neerlegt met dank aan allen die Deetman te coulant hun gang hebben laten gaan. Wij zullen toch echt anders met deze materie moeten omgaan. Op onze vergadering was van berusting geen sprake. Priesters lijken geen rechtspersoon te zijn, hebben een aparte status. Congregaties verdedigen zich met pagina’s lange betogen over de nalatenschap…hoe arm zijn zij van geest wanneer ze van voren hun excuses aanbieden en van achteren een schop onder je kont. We laten ons niet andermaal jokeren door  sommige blinde fanatiekelingen die zich met het Bodar / Eymard martelaarschap laten foppen. Zij hebben zelf de archieven vernietigt en roepen dan dat er niks meer te bewijzen is. Die arme brüder Franciscus die  ooit ouders duurdere rekeningen stuurden en hun kinderen geen veilige omgeving konden garanderen. Excuses, we vragen het nadrukkelijk en netjes…kom niet met excuses, dat is het laatste wat wij willen. Recht, en rechtvaardigheid dan kunt u met ons praten. Haal daarom uw excuses passages uit uw onzinnig betoog.

Via allerlei achterdeuren beginnen deze types forensische theorieën te plakken op al onze herinneringen. Nu dan, hoe zit het met hun herinnering of gaat deze niet kolossaal gebukt onder de zelfverloochening, onder de Omerta, de zwijgplicht! Waarom mogen zij zwijgen, en worden onze woorden als hun het niet past, verdraait? Er moet geld worden opgehaald voor Dr Jekyll ad mr Hyde want zijn praktijk moet doordraaien, the show must go on, de doktor  zijn magische bezweringen over de goedgelovigen uitspreken. Mr Hyde blijft vooralsnog onzichtbaar!

 

8 gedachten over “Dr Jekyll and mr Hyde (Pastoor Schafraad en broeder Eymard)”

 1. @ AT

  Je begrijpt het heel goed ! Het is reclame ! Mogen wij als beginnende partij
  met praktisch lege partijkas gebruik maken van publiciteitskanalen die
  ideologisch veel met ons gemeen hebben. Ben je soms een katholieke troll ?
  Katholieke trolls hebben ook onze draad op het belgische skeptische forum
  ‘ skepp.be ‘ gesaboteerd en er voor gezorgd dat de beheerders de draad
  gesloten heeft. forum.skepp.be/viewtopic.php?f=3&t=1488

  Onze actie kerklicht die ons in de publiciteit moe(s)t brengen ( reclame maken in jouw woorden ) kon wegens praktisch lege partijkas niet doorgaan.

  De bedoeling was/is? met een krachtige rode laser teksten op bekende kerken
  projecteren. Een van de teksten ” Religie is dodelijk ”
  ” Er zijn meer mensen omgekomen en er komen meer mensen om door religie,
  dan door roken. ” ” Het christendom is geen religie van slachtoffers,
  maar van daders. ”

  Onze andere low-budget strategie is de actie ” onsite “.
  Op zoveel mogelijk fora draden over ASP starten en de naam ‘ Atheistisch Seculiere Partij ‘ noemen, zodat google veel hits heeft.

  Tenslotte jouw vergelijking met de PVV en Albert Hein is totaal misplaatst.
  De PVV wordt overeind gehouden door investeerders uit de USA en Israel.

  Wij willen dat die religiante Deetman b.v. zo spoedig mogelijk uit de actieve politiek verdwijnt. En wij kunnen daarvoor zorgen, wanneer wij meebeslissen.
  Dat is de kracht van een politieke partij die de tijdgeest mee heeft.
  Van de week nog won onze actief seculiere zusterpartij in Duitsland wederom.
  Die Piratenpartei kreeg 7% van de stemmen !

  Als slachtoffers kunnen jullie alleen klagen en hopen,
  gehoor te vinden bij die mensen die de macht hebben.
  En dat zijn b.v. politieke partijen.

  Daarvoor heeft Nederland echter andere regering nodig.

  Nu is het zo dat religianten en hun handlangers verworven vrijheden afbreken
  en religiante misdadigers beschermen.

  – Paddoverbod

  – Vernieling historische roodlichtkwartieren
  Spijkerkwartier Arnhem en nu willen ze het wereldwijd bekende Nederlandse
  vrijheidssymbool ‘ De Wallen ‘ vernielen.

  – Coffeeshophouders het leven zuur maken.

  – Alcohol aan banden leggen.

  – Naar Zweeds model prostitutie verbieden.

  Wat gaan ze daarna verbieden ? Muziek ? Chocolade ?

  Hoogste tijd voor actief seculaire politiek !
  Voordat de poldertaliban, de RKK en de Islam van Nederland een
  theocratie maken.

 2. @ Ed 261

  De ASP bestaat ook niet uit louter atheisten,
  daarvoor staat de tweede letter ‘S’ garant.
  Dat betekent ‘S’eculiere. Iedereen die voor scheiding religie en staat is.
  Dat kunnen dus ook gelovigen, (a)gnostici en ietsisten zijn.

 3. Volgens mij bestaat MCU niet uit louter atheïsten en kunnen we zelf wel ’n aantal sponsors gebruiken. Maar da’s mijn persoonlijke mening, ben wel benieuwd naar andere visies.

 4. Of ik begrijp dit niet of het is dadelijk mogelijk dat de partij voor dieren, PVV,Albert Hein of vele anderen reclame maken of om lid te worden of klant te worden.
  Of begrijp ik het wel???

  ???? AT

 5. atheistischseculierepartij.nl/index.php/congres

  Congres

  Het eerste officiële partijcongres van de ASP

  Zaterdagmiddag 31 maart 2012
  Aanvang om 13:00 uur
  In Parkstaete Zalencentrum (parkstaete.com)
  Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp (bij Arnhem)

  ——————————————————————————–

  AGENDA:

  1. Opening & Welkom
  2. Bestuurlijk 2011 (Bestuursverslag en Financieel verslag)
  3. Huishoudelijk Reglement
  4. Bestuursverkiezing
  – voorzitter
  – leden van bestuur
  PAUZE
  5. Het ASP Programma (primair & politiek programma)
  6. Activiteiten en Programma invulling voor 2012.
  7. Rondvraag
  8. Afspraken
  9. Sluiting

  Gezien de voorbereiding vernemen graag wie er aanwezig zullen zijn op 31ste maart.
  U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de Atheïstisch Seculiere Partij.

  Wilt u mee kunnen bepalen hoe de ASP vormgegeven wordt, dan kunt u zich opgeven als lid van de ASP door het lidmaatschapformulier in te vullen en te versturen.
  Verder kun je op het ASP Forum al meedoen aan de discussies ter voorbereiding op het congres.

  Het bestuur van de ASP,
  Jorden Spliethof, Yurre Wieken en Hans de Vries

  ——————————————————————————–

  30 oktober 2010 oprichting van de ASP
  in Hotel Hoog Brabant te Utrecht
  Het motto was: “….al duurt het honderd jaar; we krijgen het voor elkaar….”
  Yurre Wieken doet verslag:
  Op 30 oktober 2010 vond de oprichting van de ASP plaats. Dit was een eerste gelegenheid voor de achterban en het partijkader om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Bij een eerdere bijeenkomst in Rotterdam in maart 2009 was besloten om de partij op te richten. Inmiddels is de partij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de notaris. Er wordt nog gewerkt aan de partijorganisatie, voorlopig kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als sympathisant.

  Frans van Dongen opende met een korte samenvatting van hoe het er tot nu toe voorstaat met de ASP. Momenteel is er een informeel kader van vijf personen dat beslissingen neemt. Op termijn moet er een werkend bestuur komen. Verder verwees hij naar enkele lopende acties van de ASP die later op het congres nog toegelicht zouden worden. Twee lichtte hij zelf alvast toe. De actie OnSite moet de ASP meer in de bekendheid brengen door middel van het sturen van berichten naar media-omroepen, kranten en websites en het noemen van de ASP op atheïstische weblogs. De actie kerklicht moet de ASP buiten het Internet bekend maken met een ludieke actie waar een tekst op een bekende kerk wordt geprojecteerd.

  Edward Singels vervolgde over twee processen die hij momenteel namens de ASP voert. Het eerste is tegen een slachthuis dat faciliteiten aanbiedt voor ritueel slachten (zowel joods als islamitisch). De ASP ziet dit als een vorm van dierenmishandeling. Het tweede proces is tegen de gemeente Scherpenisse, waar men op zondag niet kan pinnen.

  Hans de Vries wees op verscheidene grondwetsartikelen die religie ongeoorloofde privilèges geven boven andere levensbeschouwingen en meningen, namelijk artikel 6 en delen van artikel 23. De ASP wil deze artikelen graag wijzigen. Ook wees De Vries erop dat privacybescherming een potentieel belangrijk onderdeel van het ASP-programma zou moeten worden.

  Els Geuzebroek, oprichter van het Atheïstisch Verbond, pleitte op het congres voor een verenigde beweging onder atheïsten om de scheiding van kerk en staat in Nederland te waarborgen.

  Ikzelf vertelde over de ASP-Hyve en het belang van moderne sociale media (Hyves, Facebook, YouTube, Twitter e.d.) in de communicatie tussen politiek en achterban. Ook pleitte ik voor een zorgvuldigere, duidelijkere en genuanceerdere communicatie op de website, die momenteel wat chaotisch en fel van inhoud was. Om dit te bewerkstelligen werd er een werkgroep Publiciteit & Communicatie aangesteld. Ook werd er besloten tot het maken van een Internetforum. Hier kan makkelijk overleg plaatsvinden en kunnen voorlopig ook informele besluiten worden gemaakt.

  Er wordt dus hard gewerkt aan het opbouwen van de ASP! Als alles meezit zijn wij over een tijdje een volwaardige politieke partij die klaar is voor deelname aan de verkiezingen!

  door: Yurre Wieken

 6. Hallo medestrijders voor een seculiere staat,

  de ASP ( Atheistisch Seculiere Partij ) steunt jullie van volle harte.
  Alleen om te strijden hebben wij geld nodig. Want ons grootste probleem is ‘ onbekendheid ‘. Praktisch niemand in Nederland kent de ASP.
  Zonder financiele middelen kunnen we geen posters en flyers drukken,
  geen acties doorvoeren etc. Bereiken we geen potentiele sympathisanten, leden
  of kiezers en blijft de partijkas vrijwel leeg.
  Vorig jaar hadden we paar honderd euro. -(
  Wat de ASP dit jaar nodig heeft zijn minstens vele tienduizenden euro’s.

  Hier in de stad waar ik woon heeft een alleenstaande boer zonder kinderen
  zich anoniem laten begraven en zijn erfenis, vele tienduizenden euro’s
  aan de katholieke kerk gegeven.
  Wanneer wij dat geld hadden zaten we al lang bij Pauw & Witteman of bij Knevel.

  Einde van de maand houden wij een partijcongres in Velp.

  Hoe denken jullie over oprichting ‘ Stichting Maria Magdalena ‘
  die geld geeft aan humanistische doeleinden ?

 7. Bert Kreemers (secretaris Deetman 1) mag vóór 4 april a.s. nog aan MCU uitleggen, waarom er geen opvolging is gegeven aan de beschuldiging wegens seksueel misbruik door broeder Eymard te Bleijerheide. Dezelfde persoon als Jan Schafraad van de Koepelkerk te Maastricht, no doubt.
  Deze beschuldiging werd aan Kreemers, in het bijzijn van 2 archivarissen geuit door een slachtoffer van voornoemde, dit heeft Kreemers óf bewust verzwegen óf er is sprake van grove nalatigheid in deze. Derhalve is ook Kreemers accountable voor Jan Schafraad / Eymard, Die Als nog levende dader ongemoeid werd gelaten door Deetman 1. Eijk ondernam eveneens niets.
  Van het gesprek met Kreemers, reeds in mei 2011, bestaan bevestigde notulen…
  So who’s to blame here?

 8. De vraag is en blijft:
  Hoe kun je mensen geloven (priesters, nonnen, kloosterlinge), die niet aan zichzelf mogen geloven!?

Reacties zijn gesloten.