Zwijgcultuur bij slachtoffergroepen seksueel misbruik

kampvuurHet is nog een beetje na aan het smeulen, het vuurtje dat ikzelf heb aangestoken in de Tweede kamer met in de buurt kardinaal Eijk, broeder Cees van Dam, dhr Stevens (klachten commissie), dhr Holthuis (compensatie commissie), dhr van Beeten (stichting beheer en toezicht), en last but not least overleversgroep Mea Culpa en slachtofferorganisaties Klokk en VpKK. Broeder van Dam zag tot onze verbazing geen ‘zwijgcultuur’, het was bij de broeder al achter de horizon verdwenen en had nooit bestaan. We hebben nog na Rondetafel samen met hem aan een koffie tafeltje gezeten, en tussen verschillende happen vertelde hij dat de geestelijken het niet wisten zodat ze er niet over spraken? Mooie variatie op Deutsche Bekundung Simonis en visie van de transparantie RKK de afgelopen pakweg 60 jaar ten toon hebben gespreid, hoe open zij zijn geweest over alle drama’s achter de gesloten deuren van internaten en parochies. Deetman besteedde bij presentatie van zijn onderzoeksrapport nog een analyse aan ’the culture of silence’, van Dam echter was koudbloedig en herschreef het kerkelijk Deetman rapport in twee minuten in de Tweede kamer, in de rechtstaat, en de politiek zag gelaten toe. Kardinaal Eijk wilde in de tegenaanval maar had niet gerekend op spervuur mea Culpa over klacht WGB, wet gelijke behandeling, breekijzer OM, om alle seponeringen te onderzoeken vanaf Tweede wereldoorlog. Na enkele vervelende opsommingen heen en weer koos kardinaal Eijk voor de geplande tegenaanval tegen Klokk. Ik kan zekere bedoelingen doorgronden, helemaal zeker is dat de kerk de ongeloofwaardigheid van Klokk wilde aantonen, en sterker….ze toonde dit aan!

Het geweld dat drie jaar aan de achterkant bleef smeulen bij alle hoorzittingen, de motieven van opdrachtgever RKK om geweld niet mee te wegen, de schrijnende mishandelingen, pesterijen, opsluitingen, de psychiatrische experimenten allemaal deel van een dominante Christelijke cultuur die de zelfverloochening als hoogste goed beschouwde, mocht niet op de agenda. Klokk zag toe en liet zich op een schild dragen, de vrouwen die zo weinig aandacht kregen weigerden toen mee te doen met de Magdalena Manifestatie, behalve Anita (zie foto), zij bleek standvastig, en moedig!

Anita spreuk blog

Terug naar de kamer gisteren: het was echter na uur genoeg voor de politieke partijen ‘kunt u duidelijkheid geven om geweld mee te nemen in meldpunt klachten‘, vroeg van der Steur van de VVD en eindelijk dikke witte rook voor de overlevers. Dank aan deze politici, helaas was Gesthuizen ziek, en Toorenburg CDA zag twee werelden maar voor deze keer zie onze wereld…we hebben er drie jaar aangesleurd en zijn trots mede het geweld bij onderzoek / compensatie te betrekken. Wij zijn met ons werk doorgegaan, standvastig, zonder subsidie en lieten ons niet van de wijs brengen…ik ben trots op mijn medestrijders, lotgenoten!

Het maffe is dat mea Culpa de Klokk redde door ons spervuur. Sommige media begrepen dit niet en schreven niet over de terechte  berisping die Wim Eijk naar Klokk uitte. Wij willen in tegenstelling tot de katholieke pers wel eens weten wat de breuk met Klokk inhield, en het dreigement van Klokk naar van Dam en Eijk om openheid van zaken te geven?? Het is te dol voor woorden daar het hier gaat om doofpotten en transparantie en deze slachtoffergroepen krijgen (kregen) subsidie om verder hun mond te houden? Hoeveel subsidie kregen zij? Wie is het uiteindelijk ten goede gekomen? De vrouwen van VPKk vragen nu ook subsidie, net uit het ei, eerst bij de Klokk mee liften niets zeggen over de conflicten…zwijgen??? Zwijgcultuur bij slachtoffergroepen seksueel misbruik, het moet niet gekker worden.

Nu de contacten verbroken zijn, geen pers die erover wilt schrijven en de politiek die moe is van deze zaak, het zal de grootste sexcrime in de geschiedenis in ons koninkrijk der Nederlanden niet sieren als over pakweg vijftig jaar archieven, krantenknipsels worden gegoogeld en de RKK en staat een heel groot probleem, niet adequaat oploste? Andermaal zweeg, en nu ook nog enkele slachtoffergroepen. Een drama!

Anita zal nooit zwijgen!

 

 

One thought to “Zwijgcultuur bij slachtoffergroepen seksueel misbruik”

  1. Subsidie??? 7 ton toegezegd, de helft reeds uitgekeerd (klokk). VPKK gaat evenredig hetzelfde traject in. Even noteren wat de oogst is en dan het rendement vaststellen. Een kijken of ze in de buurt van MC kunnen komen (zonder subsidie). Een goede verstaander heeft geen woorden nodig.

    Y.

Reacties zijn gesloten.