Een wereldse kleur: bloed

Naar schatting zestigduizend mensen hebben zaterdag deelgenomen aan een extreem-rechtse demonstratie in de Poolse hoofdstad Warschau, maakte de Poolse politie bekend. De mars was georganiseerd ter ere van de Poolse onafhankelijkheidsdag. Deelnemers droegen religieuze en extreem-rechtse symbolen bij zich en pleitten voor een ‘wit Europa’.

De jaarlijkse mars wordt gehouden op de dag waarop de hergeboorte van Polen als natie-staat in 1918 wordt herdacht. Het Oost-Europese land was daarvoor 123 jaar lang geen natie, maar eigendom van buurlanden.
.
(Bert Smeets; MCU) Ondanks dit verleden zijn het verwerpelijke ideeën / acties om Europa wit te verklaren, er is geen wit noch zwart Europa, geen wit of zwart Afrika / Azië; ze kennen allemaal dezelfde lucht, wolken en behoren toe aan onze planeet.
 
Hoe willen jullie het dan? Nederland voor de Nederlanders, België voor de Belgen, Duitsland voor de Duitsers, Spanje voor de Spanjaarden, kijk naar je bloed of je volledig wit dan wel volledig zwart / bruin bent.