Europese hof

Namens Roel Verschueren, vertegenwoordiger van slachtoffers van seksueel misbruik in de Belgische kerk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

We hebben je hulp nodig.

https://www.change.org/stopvaticanimmunityforsexualabuse

Overlevenden van seksueel misbruik door kerkelijke geestelijken vragen om uw hulp. Miljoenen overlevenden van seksueel misbruik over de hele wereld hebben de moed en de kracht gevonden om naar voren te treden en te eisen dat het Vaticaan ter verantwoording wordt geroepen voor het feit dat het structureel seksueel misbruik heeft laten voortduren terwijl zij naar behoren waren geïnformeerd. Ook in België werd een eis tot schadevergoeding ingediend. De rechtbank verklaarde echter dat zij niet bevoegd was om de zaak te behandelen aangezien de Heilige Stoel immuniteit geniet. Niet alleen België, maar ook vele andere landen hebben in het verleden de Kerk beschermd en de slachtoffers van seksueel misbruik verwaarloosd.

De slachtoffers van seksueel misbruik hebben de zaak vervolgens aanhangig gemaakt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in de hoop dat de immuniteit van de Heilige Stoel zou worden opgeheven en dat zij toegang zouden krijgen tot een onafhankelijke burgerlijke rechtbank die de zaak op haar merites zou beoordelen. Op 12 oktober 2021 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak J.C. en anderen tegen België dat de immuniteit van de Heilige Stoel zwaarder weegt dan het recht van overlevenden van seksueel misbruik om hun zaak te laten behandelen door een onafhankelijke burgerlijke rechtbank. En dus, opnieuw, zijn overlevenden van seksueel misbruik in de kou blijven staan.

Ze vragen nu om uw hulp.

Aangezien het om een ernstige zaak van algemeen belang gaat, willen de overlevenden de zaak aanhangig maken bij de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en – als laatste kans – vragen om opheffing van de immuniteit van de Heilige Stoel met betrekking tot klachten over seksueel misbruik.

Dit is de laatste kans voor de vele bekende slachtoffers over de hele wereld om enige vorm van gerechtigheid te verkrijgen. Kunnen wij op uw stem rekenen om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ervan te overtuigen de zaak voor de Grote Kamer te brengen en een einde te maken aan de immuniteit van het Vaticaan?