FC Luminal ofwel Luminal gate

Autoriteiten binnen het bisdom Roermond en de Arbeidsinpectie waren in de jaren ’50 op de hoogte van het abnormaal hoge aantal sterftegevallen in het Limburgse internaat Sint Joseph voor verstandelijk gehandicapte jongens. Dit is echter het topje van de ijsberg. Meer instellingen kenden sterfgevallen en de oorzaak moet gezocht worden in het medisch experimenteren zoals Mengele en de nazi’s dat deden tijdens de tweede wereldoorlog, werd voortgezet in tal van Limburgse en Brabantse tehuizen in de vijftiger jaren en begin zestiger jaren. In 1913 werd klooster St. Jozefsheim in gebruikgenomen door de broeders van Fransiscus. Het bestond uit een kapel, kantoor, school en twee andere gebouwen. In het klooster leefde ongeveer 600 mensen waarvan de meeste mentaal en psychisch ziek waren. Door de opkomst en druk van de nazi’s vertrokken de broeders van Fransiscus op 23 mei 1937 uit het klooster.

Door een nieuwe wet in 1939, die inhield dat elke onbekwame nieuwgeborene geregistreerd moest worden, werd het klooster een speciaal kindertehuis en kreeg het de naam “Kinderfachabteilung Waldniel”. In werkelijkheid werd het een centrum voor diegenen die niet welkom waren in Nazi-Duitsland. Toen op 1 oktober 1939 Adolf Hitler de volledige macht kreeg over Duitsland werd het tehuis dan ook een euthanasiecentrum dat moest leiden tot de uiteindelijke oplossing.
De eerst leidende arts in het centrum was Georg Renno maar hij werd al snel overgeplaatst naar de Hartheim instituut. Uiteindelijk werd hij na de oorlog verantwoordelijk gesteld voor het doden van 28.000 mensen. Zijn vervanger in Hostert was Hermann Wesse.
In Hostert zijn tussen de periode 1939 en 1943 512 mensen gestorven waaronder 128 kinderen. Bij zeker 30 kinderen staat vast dat ze via een overdosis aan luminal in het euthanasie programma zijn vermoord.

Nu, dit middel Luminal werd in Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph in een klooster in Puth ook toegediend. Gisteren hebben wij op ons blog al vermeld het gevaar van Luminal, de kalmerende werking die tevens kan uitpakken in een zware depressie en diepe coma met de dood als gevolg of….als oplossing omdat deze patienten, verstandelijk gehandicapten, in coma niet meer geholpen kunnen worden. Wij weten van mensen die daar gewerkt hebben, en niet in het nieuws willen, de verhalen over experimenten die toegepast werden op deze mensen. Ze kwamen van onderzoeken terug en konden dagen niet spreken.

Ook komen nieuwe feiten binnen van andere instellingen in zowel Limburg als Brabant waar dezelfde medische experimenten plaatsvonden. Huid werd onverdoofd bij kinderen weggehaald. Horror, als je de verhalen leest, en in dienst van de wetenschap directeuren mensen die kritiek uiten, zwaar werden bedreigd. We hebben het dan al over begin zestiger jaren. Opvallend aan de nieuwe onthullingen zijn de kennis of onkunde over dit middel Luminal. Het werd door de nazi’s in tal van programma’s gebruikt. Je kon het toedienen via de thee en het veroorzaakte een hersendood of mentale dood, zoals het door de Duitsers werd beschreven. Het kan ook geinjecteerd worden of met het eten vermengd. Medische kennis over Luminal is er al vanaf 1920 wanneer psychiater Dr Alfred Hoche en advocaat Karl Binding een baanbrekend boek schreven dat de macabere titel voerde: The permission to destroy Life, Unworthy life.

Iemand in coma kan niet meer over het leven beslissen, volgens deze psychiater en doen het dan VOOR de patient.

Hoe kan het zijn dat in tal van instellingen decennia later dit middel Luminal werd toegediend. De mensen die wij gesproken hebben, zaten in opleiding en hadden geen kennis van dit middel. De doctoren, de nonnen, kleine broeders wisten het wel, en ondanks het fatale effect, dienden ze dit ‘medicijn’ toe. Dit verklaart de grote doodsoorzaak, onderwijl de medische experimenten in tal van katholieke instellingen plaatsvonden. Wij zullen uiteraard de komende dagen met meer namen komen. Nog een ding moet ons van het hart.

Dhr Deetman heeft dit initiatief om deze archieven over te dragen aan het OM een uitstapje gemaakt dat wij als juridisch onzuiver beschouwen. Zijn opdracht ‘onderzoek naar seksueel misbruik’ heeft hij zelf verruimt door deze stap te nemen. Fraaier wordt het, wannner Deetman al op 23 mei dit meldt aan het OM en op 31 mei de archiefinformatie overdraagt aan OM en bisdom Roermond. Wiertz en zijn Stan, je zou ze bijna de dikke en de dunne gaan noemen, wisten dit al twee en een halve maand geleden dat deze bereidwillige informatie van Deetman eraan zat te komen, konden dus ruimhartig in de media roepen dat ze onderzoek van harte toejuichen. Maar waarom heeft het zolang geduurd voor Deetman ermee vrolijk naar de pers stapte? Waarom erkend het bisdom dat zij op de hoogte waren en geven geen helderheid over de zwijgzame rol van het bisdom. Wij eisen helderheid van het bisdom waarom ze niets met deze kennis hebben gedaan. Het Deetman onderzoek dient te worden herzien, het is vanaf nu onvolledig en kan niet meer voorbij gaan aan het geweld dat onderdeel was van de katholieke misbruik cultuur. Het hele onderzoek dient in handen van het OM te komen, hoewel zij zelf veel te verbergen hebben, de reden dat de kerk intern alles wil regelen. Luminal gate staat voor de deur, en men mag gezien het historisch zelfdodings programma van de nazi’s, niet voorbij gaan aan gebruik en toepassing Luminal in katholieke instellingen jaren na de oorlog.

Daelzicht stuurde gisteren al brieven rond over problematiek rond de Heel kwestie, waren dus ook ruim van te voren ingelicht; ook zij werken mee aan onderzoek, en stellen archieven ter beschikking. Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Immaculata gij leliereine

Van eeuwige reinheid beminlijke bruid.

Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden,

U kies ik heden tot moeder mij uit.

Reinste, o reinste der mensen bemind.

Immaculata, bescherm uw kind.

Immaculata, bescherm uw kind.