Geloof en andere Luminale ontwikkelingen

In Tussen caritas en psychiatrie, lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg 1879-1952 van Dr A.Klijn staat op pag 227: ( quote) ‘er was vanaf eind 1949 een structureel plaatsgebrek waardoor en in st anna en op st joseph, steeds 25 % teveel mensen werden opgenomen. Met te weinig personeel dat ofwel slecht opgeleid dan wel helemaal niet opgeleid was. (einde quote)

In de uitzending van Eenvandaag wordt melding gemaakt van een verstandelijk gehandicapt kind dat de ene dag gezond en de andere dag ziek was, familie die hem bezochten troffen hem in comateuze toestand.

Wij willen nogmaals wijzen op het gebruik van Luminal dat deze mentale dood voorbereidt. Wie heeft of hebben het werk (euthanasie) afgemaakt en onder welke druk is dit gebeurt, is aan de orde. Niet alleen in St Joseph, st Anna maar zoals wij gisteren reeds melden ook in Puth Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph

Wat ronduit schokkend is dat het bisdom hiervan in de vijftiger jaren op de hoogte was en niets heeft gedaan. Toen en ook nu doet men geen enkele poging helderheid te schaffen over de rol / motieven van dit grote stilzwijgen. Eerder komt men met laconieke verklaring over ‘bijvangst’, terwijl de grote vis er poogt doorheen te zwemmen.

Het bisdom Roermond heeft door de handelswijze van dhr Deetman die wikt en beschikt over welke rol hij nu wel of niet aanneemt bij zijn onderzoek, voorkennis gekregen en haalt daarmee andermaal de verdachtmaking over zich heen niets bij te dragen aan duidelijkheid over haar eigen rol in deze zeer gevoelige zaak. Tientallen kinderen hebben de dood gevonden, het hoe en waarom is een zaak die het OM tot op de bodem dient uit te zoeken, voor bijvangsten gaat het bisdom in de toekomst beter naar de vismarkt en kijkt of er nog ergens molenstenen te koop zijn.

De volgorde van Deetman (in random order)

23 Mei OM

31 Mei bisdom

16 Augustus de media / maatschappij / slachtoffers.

Deetmans dubbele rol kan zo in Faust

(althans de Hollandse variant)

 

En nu…rock around the clock yeah yeah!

de Klokk heeft, zonder een woord te communiceren, de samenwerking stopgezet. Gewoon isoleren die MCU hebben ze daar als houding. Ons standpunt over Deetman hebben wij nooit kunnen delen. Ik ben zelf in een gesprek met de commissie onder protest opgestapt en heb dhr Deetman rechtstreeks meegedeeld dat alleen het seksuele aspect te onderzoeken, en het fysieke geweld achterwege te laten, onvolledig is. Ik ben als enige naar buiten gelopen, en de rest bleef zitten. Nu blijkt met de dood van 34 gehandicapte kinderen het ook onmogelijk is om het vele geweld te negeren. Klokk neemt geen standpunt in wanneer het haar niet uitkomt, kijkt de andere kant uit, en mist ware solidariteit. Nou, Klokk bedankt voor de fijne tijd die we samen hebben doorgebracht, ondanks dat we nergens bij betrokken zijn geweest, ondanks de vele overkoepelingen die zij pretenderen. Laten we nog een fijn standpunt meegeven:

“Een avond waarop iedereen het met mekaar eens is, is een verloren avond.”

Albert Einstein