Franciscaanse persoonsverwisseling

De klachtencommissie is van oordeel dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde. Er is onvoldoende bewijs gevonden zodat geadviseerd zal worden de klacht niet gegrond te verklaren.

Volgens advocaat Van Oosten kan de heer Schafraad door deze uitspraak van alle blaam worden gezuiverd en kan hij “de kansel weer op”.  Lees bovenstaande alinea goed en oordeel zelf!!

De andere drie door klager ingediende klachten tegen broeders van Bleijerheide zijn wel gegrond verklaard. De vraag of daar sprake was van een persoonsverwisseling is waarschijnlijk niet aan de orde geweest!! Of wordt er bedoeld met een persoonsverwisseling dat de klacht werd ingediend tegen Dino (broeder Eymard) en dat de huidige tenaamstelling Schafraad is?

De door de heer Schafraad zelf ingehuurde rechtspsycholoog Van Koppen geeft in zijn rapportage drie scenario’s. Hij schrijft:  “Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.”

Ook het rapport Rutten opgesteld in 1972 naar aanleiding van een conflict tussen Schafraad en de overige broeders is nog steeds niet boven water. Vreemd is wel dat volgens de rapportage van de rechtspsychoog Van Koppen er toen al aandacht was voor seksueel misbruik op Bleijerheide. De naam broeder Monulphus werd genoemd in het rapport Rutten. Tegen broeder Monulphus zijn zo ver na te gaan geen acties ondernomen. Die bleef actief op Bleijerheide. Dino (broeder Eymard) moest vertrekken. Voor de klager onbegrijpelijk. Een dergelijk rapport wordt normaal gesproken opgeborgen in de persoonsdossiers van betrokkenen. Maar al het zoekwerk ten spijt, het rapport Rutten blijft onvindbaar! Volgens de heer Appels (begeleidend psycholoog van de heer Schafraad en lid van de Stichting Bezieling moet je delen) heeft hij meerdere malen bij de heer Schafraad er dringend op aan gedrongen achter dat rapport aan te gaan. Maar de heer Schafraad heeft daar volgens Appels weinig moeite voor gedaan.

In Nieuwsuur (uitzending gemist 4-8-2012, 22.00 uur) beweerde de heer Schafraad vol overtuiging dat het kamertje waarin het misbruik plaats had gevonden niet bestond. Volgens hem een pertinente leugen van klager. Helaas was de heer Schafraad even vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: “Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden”. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier had de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest. Jammer dat zelfs de klachtencommissie hem gelooft. En dat ondanks het gegeven dat er diverse documenten zijn overhandigd waaruit kon worden geconcludeerd dat betrokkene het met de waarheid niet ze nauw neemt!!

Als het zo zou zijn dat de heer Schafraad al vanaf 1968 niet meer op die slaapzaal en kamertje was geweest waarom heeft hij er dan zoveel moeite voor gedaan het bestaan van het bewuste kamertje te ontkennen. Immers als hij er al vanaf 1968 niet meer was geweest had hij daar geen moeite voor hoeven doen want de klacht tegen hem gaat over het schooljaar 1970-1971!!

Ook het intrekken van de klacht van een van de klagers onder dubieuze omstandigheden kon blijkbaar de commissie niet overtuigen. Een dreigement met een claim van euro 80.000,000 en het daarna aanzetten van de betreffende klager de andere twee klagers onder druk te zetten hun klaagschrift in te trekken was blijkbaar ook niet relevant! Alle documenten (ook van de heren Schafraad en Appels) zijn in het bezit van Me Culpa.

De klager heeft al jaren geleden op een foto bij mij aangegeven wie de betreffende broeders waren die zich hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Ook Dino (broeder Eymard) werd door hem herkend. Klager had alleen de indruk dat Dino langer was.  Maar is wel 45 jaar geleden.

Klager heeft inmiddels zijn advocaat verzocht in bezwaar te gaan. Hij heeft namelijk geen enkele twijfel over de identiteit van degene die hem in het bewuste kamertje heeft misbruik!!

5 gedachten over “Franciscaanse persoonsverwisseling”

 1. Overste Ignatius schijnt behoorlijk veel geld te hebben afgeroomd, samen met zijn boekhouder, dat deels verkregen zou zijn door veel te hoge facturen naar de (veelal middenstands-) ouders te versturen.

  mmm, kennelijk lieten ze ook debielen in C&A lingeriesetjes lopen

 2. Als Schafraad weer in de Koepelkerk staat dan ga ik met een kistje tomaten naar de Koepelkerk! Als Schafraad stennis mag schoppen dan wij ook!

 3. Een jurist heeft na de eerste hoorzitting, in het bijzijn van een getuige, verklaard dat de Klachtencommissie zeer wel bekend was met het feit dat Schafraad o.a. in zijn “gespreksgroepjes” op Bleijerheide regelmatig te ver is gegaan. Die kennis had de cie al ruimschoots vóór de eerste hoorzitting.

  Deze kwestie is ook benoemd door betreffende eerdere klager. Die was er namelijk ooit getuige van.
  Waar heeft de Klachtencie deze info dan al eerder vandaan gehaald?

  Omdat het Rapport Rutten nu juist rond het ontslag van br. Eymard is geïnitieerd door de ouders, zou deze info in het Rapport Rutten kunnen staan.

  Met name omdat Rutten ook benoemde dat seksueel misbruik wel ’s een probleem op Bleijerheide zou kunnen zijn.
  Dit speelde dus al langer en Rutten kaartte dit in 1972 (!) dan ook aan.
  Zonder verder gevolg overigens. Nalatigheid is een feit.

  Het is verder ook bekend onder Bleijerheideleerlingen dat er meer zaken speelden die het daglicht niet konden verdragen en ook dat broeders, van hoog tot laag, elkaar chanteerden met feitelijkheden en kennis van zaken over elkaar.
  Dat was ook bekend bij br. Eymard, verklaarde hij aan mevr. Tesselaar. Zij mailde dat door.

  Maar er speelden rond die tijd wel meer zaken op dit jongenspensionaat die het daglicht niet konden verdragen.
  Zo is er ook onderzoek gedaan naar verduistering en valsheid in geschrifte. Dat mocht natuurlijk nooit naar buiten komen.

  Overste Ignatius schijnt behoorlijk veel geld te hebben afgeroomd, samen met zijn boekhouder, dat deels verkregen zou zijn door veel te hoge facturen naar de (veelal middenstands-) ouders te versturen. De overste reed in het weekend ook gewoon rond in een grote auto, een vrouw naast zich en 2 kinderen op de achterbank. Meermaals is dit destijds waargenomen door leerlingen tijdens begeleide wandeltochten. Vragen hierover door leerlingen aan de begeleidende broeder werden meteen afgekapt, op straffe van represailles.

  Verder bleken de schoolcijfers regelmatig opgeleukt (lees vervalst) te worden om het onderwijsniveau van het gesticht hoger te doen lijken dan het in werkelijkheid was.
  Dit werd gedaan om de aquisitie en de effektiviteit van het werven naar nieuwe leerlingen uit de middenstandsklasse te bevorderen.

  De wijze waarop de Klachtencommissie (in opdracht van de RKK?) bepaalde levende aangeklaagden, zoals Schafraad, willens en wetens uit de wind houdt met oneigenlijke argumenten en ongegrondverklaringen wekt de schijn van belangenverstrengeling.
  Namelijk het beschermen van kennisdragers van ernstige misstanden binnen de RKK die men liever verborgen wil houden.

  Nagenoeg alle overleden aangeklaagden van Bleijerheide zijn wel al gegrond verklaard inmiddels, zonder al te veel (bewijs-) problemen, dat geeft op zijn minst te denken en riekt naar onbehoorlijkheid dan wel subjectieve procedures. Dat kan niet en dat mag niet.

  Evident is dat o.a. het Rapport Rutten, dat door prof. Peter van Koppen wordt benoemd en gebruikt, in zijn geheel boven water komt.

  1. Vroeger konden ze het een en ander met ons doen, dat is echt verleden tijd. Heel goed artikel survivor!

Reacties zijn gesloten.