Boycot en moderne censuur in het katholieke zuiden

Dagblad de Limburger kent het begrip wederhoor niet. Limburgse media gedragen zich als KVP’ers in de jaren vijftig, alleen het katholieke woord werd verkondigd en deze traditie is ‘back’!

Nu mag pastoor Schafraad de kansel op en is van alle blaam gezuiverd? De Limburger neemt zich niet de moeite om met ons te praten, de feiten, de correspondenties die wij openbaar hebben gemaakt, de uitspraak van rechtspsycholoog van Koppen over de persoonsverwisselingen die niet aannemelijk zijn, het gedraai in de media, het ‘onvoldoende bewijs argument’ dat nimmer door geen van de partijen kan worden aangetoond, en dan het verdwenen Rutten rapport. Je zou zeggen dit is interessant voor de media om op de materie in te zoomen en de misbruik story van twee (meerdere) kanten te kunnen belichten. Nee, de Limburger tettert alle eenzijdige informatie over haar lezers en boycotten Mea Culpa United. Iets voor de raad van journalistiek.

Dan is de goede herder Schafraad zo coulant om geen aangifte wegens smaad of laster in te dienen, ‘ook geen claim voor de onkosten van 100.000 euro die ik gemaakt heb. Ik mag pastoor Schafraad een zalige kerst toewensen, de 100.000 onkosten zijn door zijn schaapjes, de parochianen betaald, als hij de waarheid oprecht wilt verkondigen, kom dan met harde feiten zoals zijn laster dat wij mensen influisteren klachten te verzinnen. Opzettelijke kwaadsprekerij, valse, leugenachtige getuigenissen, een pastoor onwaardig.  

‘Dan is er een probleem met 1 slachtoffer Franciscanen Bleijerheide,’ zegt Brenninkmeijer zuinigjes in een ander artikel in deze zelfde krant: Meneer Brenninkmeijer en de Limburger die dit klakkeloos overneemt maar de waarheid is: het zijn meerdere klagers die al een gegrond verklaring hebben over dit beruchte franciscaner internaat te Bleijerheide maar Mea Culpa, de Engelen jongens moeten zo nodig gemuilkorfd; dat was anders in 2010 toen stond een headline in de Limburger: ‘BROEDER WIST VAN MISBRUIK’ (een jarenlange mede-broeder van Schafraad).

De machtsdrang van sommige journalisten en bestuurders krijgen USSR kantjes. Ze weigeren stukken te lezen en de leugens van Brenninkmeijer meldpunt RKk te plaatsen zonder de feiten te checken, de congregatie arme broeders fransciscanen bestaan wel degelijk. In het artikel ‘kerk betaalt miljoenen’, suggereert een empathische kerk maar ook verzekeringsmaatschappijen betalen, ordes / congregaties komen mondjesmaat over de brug en betalen de helft van het uit te keren bedrag.

Terug naar vroeger Limburger toen meneer pastoor nog celibatair was en het Limburgs geestelijk leven voorschreef wat in de krant kwam.