Frappez frappez Toujours

Gisteren een gesprek gehad met de vicaris-generaal Schnackers en dhr Rutten in het bisschoppelijk paleis te Roermond. Beide heren ontvingen ons warm en coulant en al snel werd duidelijk dat onze

argumenten zich herhaalden betreffende de stagnatie uitbetaling RKK meldpunt gegrond verklaarden. Gelijk werd ons duidelijk gemaakt hoe het kerkelijk gezag werkt. Plat en ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, het verhaal schuiven ze dan net zo vaak door als wij ons argument dat ‘het niet ons probleem is’, Er zijn kortom gegrond verklaringen door de procedure meldpunt RKK dus een beetje daadkracht voor de kerstmis kan in economische zware tijden geen kwaad…happy niXmis Mee. Enkele termen die over de tafel vlogen in een poging om de af en toe verhitte standpunten tot bedaren en rede te brengen waren ‘bandbreedte’ en de eventuele ‘knoppen’ waar men aan kon draaien omdat Schnackers als Rutten het morele besef hadden dat wederom onrecht tegenover de slachtoffers dreigt. Maar voor ons mea Culpianen is de ruisende, vertragende bandbreedte bij bisdommen en congregaties niet helder en niet geloofwaardig wanneer zij maandenlang de verantwoordelijkheden afschuiven. Dan is er de contactgroep met econoom Bakker / bisschop van de Hende van plan een brief aan de engelen jongens te schrijven, en dan prompt krijgen we het volgende te horen:

Brief komt niet. Bisdom Roermond gaat contact opnemen met het Meldpunt zodat het zeker is dat alle gegrond verklaarden de brief krijgen. Dit omdat er ook nog andere congregaties bij betrokken zijn.

Vervolgens vraag ik wat bisdom Roermond nu gaat doen, en dan wordt vertwijfeld ‘nee’, geschud en weten zij niet waarover het gaat. De Cuijck archieven kennen zij niet. Het Rutten rapport uit 1972 hadden zij niet, pater seksepietje vriend van uitleen pastoor Schafraad is niet hun zaak. ‘Frapper frapper’ van misbruik wisten zij niets, en dit na bijna drie jaar oefenen ‘wir haben es nicht gewusst’ lagere school jargon van clerici. Het is ons al langer duidelijk dat de meeste ordes / congregaties en vooral de arme broeders Franciscanen van Bleijerheide niet willen betalen en de lokspijs van de Lindenbergh vergoedingen niet waargemaakt kunnen worden.

Dat heeft men van te voren niet goed ingeschat‘, zo orakelde de vicaris-generaal. Frapper frapper toujours probeerde Schnackers de RKK nog even in een vlak zonnetje te zetten door te beweren dat de kerk een fragmentarische organisatie is met een plat kerkelijk gezag??? Ja, vertel het kindje Jezus met kerstmis dat hij op aarde komt om een fragmentarische club op te richten met kloostermuren, aflaten, mijters en dogma’s die boven het menszijn uitsteken, en waar gelukzalige onthoudingen rijkelijk beloond zullen worden. Wij zullen, mits de RKK passief blijft en aan vage knoppen draait in de stille bandbreedte van het RKK hemelrijk waar niemand dan ook enige transparantie toont, iedereen oproepen de arme broeders en het arme kindje Jezus te laten zien dat ze genoeg gestolen hebben tijdens de verblijven van duizenden kinderen op kostscholen; seksueel misbruik wegbiechten, en geweld zagen als het breken van de wil. Nu, dan ‘frapper, frapper toujours’ zal aanhouden tot wij gehoord zijn, en….gecompenseerd.