Actie geld voor de kerst

Mea Culpa start de actie Happy niXmis Mee, geld voor de kerst!

Geef de gegrond verklaarden meldpunt RKK de schadevergoedingen die hun toekomen. Niet dralen, voor de KERST uitkeren!!!

We doen een dringend beroep aan bisschoppen, KNR, verantwoordelijken RKK dat de gegrond verklaarden voor Kerst hun compensatie mogen ontvangen. Veel slachtoffers wachten al maanden op hun geld. Ordes en congregaties weigeren op grote schaal mee te werken en het moge duidelijk zijn…dit is niet ons probleem. Bisschoppen en KNR hebben een commissie (Deetman) ingesteld om de ernst en aard van seksueel misbruik in pastorale relaties te onderzoeken. Lindenbergh heeft berekeningen gemaakt, de vijf categorieën waarmee klagers genoegdoening in het vooruitzicht werden gesteld.

Bisschoppen en KNR hebben dit geaccepteerd en doen dan ook een beroep om niet langer te dralen, de gegrond verklaringen dienen te worden nagekomen, concreet, daadwerkelijk, langer uitstel wordt niet geduld, laat voor de kerst deze mensen niet andermaal in de steek.

NU ZIJT WELLEKOME…compensaties RKK gegrond verklaarden voor de kerst uitkeren!

De contactgroep van econoom Bakker / bisschop van den Ende heeft een brief geschreven naar de verantwoordelijken van the pour brothers Francisco die in Ohio zitten: (http://www.franciscan-brothers.net/). De stichter van de arme broeders congregatie is John Hover, hij ligt voor de nep begraven in Bleijerheide, dit om de nalatenschap te verdoezelen en de aandacht af te leiden van het Mutterhaus in Aken en Düsseldorf. Maar hun gebied is groter, vele malen groter want ook in België, Gemmenich, Brazilië zijn de arme broeders actief. Het verwisselen van algemeen oversten/ leiding (die zit nu in Ohio) gebeurt met de regelmaat van de klok en naar gelang de interne machtsverhoudingen eisen, politieke omstandigheden weten ze al sinds Bismarck wel raad  met het verplaatsen van hun nalatenschap. De jongens moeten ondertussen wel ergens ondergebracht worden. Hover zelf gooide zijn twee kinderen de deur uit of beter liet ze in een jezuïetenklooster achter en begon met andere jongens van diezelfde leeftijd (tussen de 10 en 14 jaar) de arme brüder Franciscus congregatie, een roeping die gevolgen had en moest uitwijken naar Nederland, Bleijerheide. Bouwden een dikke muur voor de jongens, kregen subsidies en zie de rekening die we gisteren publiceerden, ouders betaalden kostgeld; schoolgeld kwam via de gemeente dus tel uit je winst. We hebben met de natte vinger uitgerekend hoeveel per jaar de arme broeders verdienden: drie ton per jaar, en waarschijnlijk is dit aan de zeer lage kant. Drie ton in 1955, drie ton in 1959 nou ja doe als Deetman begin met tellen na de tweede wereldoorlog en dan kom je op twaalf miljoen gulden, alleen voor deze arme broeders, periode 1945-1985. Overigens in 1961 begin je met 280 gulden per kwartaal te betalen. In 1963 was dit 440 gulden. De verblijfskosten stegen en ook de kapper werd apart berekend, de sportspullen, communiekantje tierlantijntje allemaal extra inkomsten bovenop het krappe budget van veel ouders. Nogmaals hele natte vinger werk, die inkomsten, subsidies, Brenninkmeijers-achtige giften, parochianen die immer een duit in het zakje doen, dubbele rekeningen, een vrolijk piano lesje, de was en het extra centje voor het strijken, is dit bedrag vele malen hoger. Helaas de contactgroep olv Bakker / van den Ende / Counet is in paniek, reist naar Rome en vangt bot. Zij hebben niet in de gaten of willen dit even niet aan de onderhandelingstafel helder stellen dat de arme broeders een rijke ervaring hebben in het verplaatsen van hun legacy. Ohio, laat dus niks van zich horen en de Brenninkmeijers die altijd op de juiste post zitten in RKK kringen wanneer er wat rond geschoven dient te worden kunnen misschien voor advies gevraagd worden wanneer tal van belastingvrije inkomsten voor het goede doel, onze HAPPY niXmis Mee actie te ondersteunen. Alleen de kerk laat zich niet door opstandelingen als de mea culpianen de les voorschrijven. Goed, dan die verzekering afgesloten bij verzekeraar Aegon wílde het bisdom Rotterdam de schadevergoeding die het bisdom in 2000 betaalde aan een slachtoffer van seksueel misbruik door een priester niet uitkeren omdat het geen premie wenst te zetten op het misbruik van minderjarigen. Dit betekent echter niet dat Aegon niet zal móéten uitkeren.

Ook toen al deed men moeilijk over geld. Geld, macht en misbruik een fraaie combinatie. Het bisdom Rotterdam betaalde in 1998 125.000 gulden letselschade en smartengeld aan de ouders van een 12-jarig meisje dat door een priester was misbruikt. Aegon weigert het betaalde geld te vergoeden en werd toen door het bisdom Rotterdam voor de rechter gedaagd. Nu, de geschiedenis herhaalt zich in Rotterdam waar de contactgroep met gezellige etentjes de plooien een beetje glad probeert te strijken. Het geld…is het probleem, niet de slachtoffers…het geld; echter met een verschil: ‘men hoeft veel minder te betalen dankzij de vele ingestelde commissies, maar zoals ik boven al vermelde…HET IS NIET ONS PROBLEEM.

Wie heeft de moed, de morele noodzaak rechtvaardigheid na te streven in deze ‘never ending road’, miskenning slachtoffers? Sommige mensen hebben een zeer respectabele leeftijd bereikt, waarvan sommige mensen schrijven dat ze de moed en kracht verliezen. Sommige mensen hebben al in 2010 een klacht ingediend toen Mea Culpa bedolven werd onder meer dan duizend klachten. We gaven voorlichting, belden, mailden, hielden marsen, bijeenkomsten waar Hulp en Recht met veel excuses een burn out te boven moest komen. Steeds meer mensen kunnen het niet langer aanzien dat de kerk dit probleem voor zich uitschuift: wederom schuldig verzuim in een zeer ernstige mate.

De slachtoffers hebben prioriteit (Wim Deetman bij Pauw en Witteman in 2010) en nu zingen wij samen onze…Happy niXmis Mee tune:

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
“Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl’em is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.”
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
t’ ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

2 gedachten over “Actie geld voor de kerst”

 1. Bert, hier nog wat over betalingen. Wat ik mis in je optelling van kerk inkomsten is de som totaal van alle uren misdienaars werk die ik en velen met mij voor de bonnefooi hebben verricht. 3x in de week de ochtend mis dienen van 7.45 tot 8.15uur en dan op een drafje naar school (lagere school), gemiddeld een keer in de 2 weken van school gehaald worden om te dienen in een bruiloftsmis of een begrafenis en dan mee naar de begraafplaats ook nog (dat kruis dat ik moest dragen was veel te zwaar; en ik stond altijd aan het hoofdeind van het graf met alle huildende familie en vrienden recht voor me), en laat ik niet de hoogtij dagen vergeten met Kerst, Pasen en Pinksteren waarbij 6 of meer misdienaars en 3 heren aanwezig waren voor een dienst van 2+ uren. Misschien waren we geen slachtoffers, maar ik kan niet zeggen dat ik stond te jubelen om vrijwillig als misdienaar in de weer te zijn: het werd gewoon van als verwacht als jongens uit een keurig katholiek gezin. Kunnen we overtijd rekenen? Of onregelmatigheids toeslag? Vakantie dagen? O ja, mijn vader was nog vrijwillig collectant ook.

 2. Dank je wel !!
  Zoals wel vaker het geval bij je invallen is, Bert, zijn die – wanneer je er nog even een beetje mee knutselt – zo gek nog niet.

  In dit geval ontbreekt de t !

  En de termijn.
  ’t Is nu midden november en vóór Kerst nog ’t nodige rond krijgen stuit op wat praktische moeilijkheden, maar…. 🙂 🙂

  Wordt op terug gekomen dus, eerst ’s even wat rond bellen.

  ’t Geval is namelijk dat wij met een aantal mensen nu – volgens afspraak – sinds nov. 2009 10 x bij elkaar zijn geweest. Daar heb je immers geen stichting voor nodig En vooral geen woordvoerders. Een redelijke portie eigenwijsheid en paar afspraken, een aantal keren een dak boven wat bedden en een paar dozen tissues was genoeg.

  En daar zijn we dus, dat was één van de afspraken, mee gestopt (waar ik het overigens hartgrondig mee eens ben!! )

  Ik had van jou nog een ijsje met 2 bolletjes te goed.
  Jij van mij, met mijn dank en een vette grijns, dus nog een kop thee !!

  En ondertussen jat ik vast je slogan.
  Happy Nix mis mee geldt ook voor na de Kerst.

Reacties zijn gesloten.