Geld voor de kerst

We roepen andermaal de bisschoppen, de KNR, contactgroep, congregaties / ordes op, de gegrond verklaarden meldpunt RKK voor de kerst de schadeclaim / compensatie uit te keren. Het is hun verantwoordelijkheid, zij vormen de kerk die het seksueel misbruik (+10.000-20.000 slachtoffers) heeft toegedekt en doet dit nog wanneer zij gegrond verklaringen naast zich neerleggen. Zij hebben de meldpunt RKK procedure ingesteld, gewild, geaccommodeerd. Vertragingen zijn not-done in deze gevoelige zaak en hebben al geleid tot grote ergernis en woede. We roepen dhr Stevens in het bijzonder op een standpunt in te nemen nu de hele procedure geen zin heeft wanneer blijkt dat het toekennen van compensaties / beloftes worden geweigerd en / of gebroken. In de maand November deden we al verschillende oproepen, er kwam slechts 1 reactie van bisdom Roermond, daarna werd het weer stil. Deze hete herfsttocht zal leiden naar een kille, ijzige December wanneer de kerk haar geloof definitief in de harten van mensen laat invriezen.

Actie geld voor de kerst.

Willem Jacobus Eijk’s rozengeur en maneschijn

Kerk speelt dubbele rol

Schuldig verzuim

Frappez frappez Toujours

Happy niXmis Mee