Gender neutraal Reli neutraal

D’66 heeft weer iets aardigs verzonnen in ‘onze’ coalitie besprekingen, niet meer meneer of mevrouw boven uw inkomsten / belasting aanhef  mail dan wel brieven maar gewoon uw naam. Mooi dan kunnen we gelijk vragen of er ook gekapt kan worden met de overdreven katholieke voornamen zoals wij die kennen. Mijn naam is Bert maar ik ben genoemd naar mijn godvruchtige, hardwerkende grootboer opa Hubertus; geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om niet naar hem genoemd te worden. Dan mijn tweede Christelijke naam is Hendrikus, who the fuck is Hendrikus. Een van die vele schimmige heiligen waar nauwelijks iets over bekend is behalve dan een wonder dat door de tijd bewerkt is door menselijke overdracht.

Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. In de vita van Sint-Hubertus wordt zijn overlijden gepreciseerd op de plaats genaamd “Fura”, gelegen op 30 mijl (ongeveer 45 km) van Luik. Het valt dan ook te betwijfelen dat dit de Vlaams-Brabantse gemeente Tervuren kan zijn, zoals daar nochtans in de traditie wordt beweerd. (wikipedia).

De laatste naam in mijn paspoort is Gerardus, dat is dat knulletje op blote voeten. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen,  bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid en profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam.

Nou, dat van die broodvermenigvuldigingen daar scoorden de katholieke kerk al sinds Christus mee, dus helemaal betrouwbaar is dit geschiedenis jargon niet. Het lijkt ons een goed idee om ook deze katholieke voornamen af te schaffen. Wie doet er mee? D’66? CDA?? CHU???