Geschiedenis van een vaderloos kind

De vondst van kinderporno heeft ertoe geleid dat vorig jaar honderddertig Nederlandse kinderen uit misbruiksituaties zijn gehaald. Daarbij zijn driehonderdtachtig verdachten aangehouden.

Het aantal meldingen van het up- en downloaden van kinderporno steeg van twaalfduizend in 2016 naar achttienduizend vorig jaar, bevestigt de politie een bericht van de NOS.

Niet te geloven dat kinderporno en misbruiksituaties dermate veel voorkomen, ook wel grooming, genoemd,  groeit in….Nederland.

Het onderwerp ‘grooming’ had ik onder meer naar voren gebracht in de compensatie commissie maar dat vonden ze geen misbruik, het uitlokken betekende nog geen strafbaar feit.

Terwijl ik dit in een breder verband poneerde namelijk dat het tweede internaat waar ik op zat, arme broeders Franciscus te Bleijerheide, achttien broeders op een personele bezetting van vier en twintig broeders beschuldigd werden van aanranding dan wel verkrachting. Bepaald niet veilig gezien de gevolgen voor vele mensen zoals wij, die hier bij mea culpa de afgelopen jaren hebben hebben, begeleidt. Deze verhouding komt statistisch overeen met feiten zoals ze in de film Spotlight, gisteren nog op TV, naar voren werden gebracht. Wereldwijd kun je dit doortrekken na Amerika, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, België, Polen, Frankrijk en kinderporno downloadend Nederland, the old boys pedo netwerk gerund door de kerk in het verleden, vind z’n goesting on the slippery, internet highway 666 waar volgens sommige duivelse rituelen plaatsvinden. Alle wegen leiden naar Rome, dus waarom deze niet.

De politie vind méér zoals rond de Robert M. zaak maar minder tijdens de mea culpa jaren 2010/ 2011 / 2012 /2013 en zelfs nu nog houdt de hermandad in Heerlen een artikel 12 procedure tegen! Waarom?????

mijn papa

Omdat ze meer weten over dit specifieke internaat waar het voor geen kind veilig was behalve dan de ‘betere’ middenstandskindjes of kinderen van notabelen. De vaderloze kindjes zoals ondergetekende werden al vroeg op de proef gesteld. Jammer dat geen ouder haar of zijn excuses heeft aangeboden om ze te beschermen tegen deze georganiseerde samenscholing van pedofiele mannen die in hun seksuele ontwikkeling waren blijven steken back in the fifties / sixties en helaas nu weer in het # Hollywood jaar 2018.