Goede vissen Slechte vissen

Deze week is een aanklacht ingediend bij het OM, Roermond door JW wegens seksueel misbruik op St Joseph te Heel. JW vertelt ons dat broeder Ivo Ramakers in de kelders van St Joseph internaat jongens misbruikte.

Ook wisten meerdere groepsleiders van dit misbruik af. Klachten hierover gingen ook naar de kinderbescherming in Roermond die er niets meededen. Broeder Ivo wuifde kritiek weg nadat opmerkingen werden gemaakt over het verwaarloosde onderkomen en verzorging van pupillen op St Joseph. ‘Als er iets gebeurt zijn het toch maar weeskinderen’. Buiten het feit dat verstandelijk gehandicapten een hele week werkten voor Philips (kerstverlichting) voor een reep chocola, kende St Joseph structureel pressie van bovenaf voor de groepsleiders, personeel, en met name dr. Verstralen die onjuiste informatie geeft bij opgeven sterfgevallen. ‘Hou er over op. Ik heb er zo verschrikkelijk mee gezeten’! Dit verhaal van dr. Verstralen vertelt directeur Eijsink aan meester Windt, bestuur Daelzicht en president van de Roermondse rechtbank die er ook niets mee doet. Er wordt niets en nooit iets onderzocht, of het blijft binnenskamers (veroordeling pater Tillemans 1967).

Vele jaren later is er nog niet veel verandert op St Joep. JW werkt eind zestiger, begin zeventiger jaren op St Joseph en wordt zelf ook enkele malen midden in de nacht betast, maar hij weert zich en vertelt dit aan broeder Ivo die op zijn beurt JW vertelt: ‘als je weg wilt…geen probleem’.

Dan is er nog pater Pim. Pater Pim werkt rond begin zeventiger jaren in Heel, te St Joep onder broeder Ivo. Pater Pim neemt kinderen mee naar zijn huis in Roermond. Van Vrijdagavond tot Zondagochtend, net voor de mis begint brengt hij ze weer terug. De kinderen zijn vreselijk overstuur als ze terugkomen. Dagen duurt het voor ze weer hanteerbaar worden. Een bekende familie uit Heel vraagt aan de desbetreffende verzorger (JW) hoe oud hij is en de man blijkt kwaad omdat hij denkt dat hij- JW- een van zijn kinderen misbruikt. Dan gaat JW zelf op onderzoek en vraagt de kinderen naar wat er gebeurt bij pater Pim. PN een van de pupillen vertelt dat pater Pim hem verkracht en misbruikt. Dit wordt later bevestigd door een andere groepsleider uit het nabij gelegen D. Dan is er nog een autistisch jongetje JK (11 jaar) waar een andere groepsleider DP kont van doet bij JW. Dit autistisch jongetje wordt ook door Pater Pim misbruikt…wordt vervolgd. Mea Culpa

PS Paus Benedictus predikte tijdens mis in Duitsland, dat er goede en slechte vissen zijn. Maar ze ruiken allemaal het zelfde Il papa, en zijn bovendien van dezelfde soort.

Een Heel Algemene beschouwing

 

 

In de strijd om headlines en / of issues in het journaal te krijgen ligt er een nieuw voorstel van de PVV voor een minarettenverbod, doch de hamvraag over de scheiding tussen kerk en staat is natuurlijk de vrijheid van godsdienst in het onderwijs. Als je flink, een man, en wat dies meer al moet zijn om in de Tweede kamer enige postuur te hebben, kom dan met een echt revolutionair voorstel, en los het probleem van duizenden jaren religieuze oorlogen op. Val kinderen in godsnaam niet meer lastig met welk Godsbeeld dan ook. Geen brainwash-religie onderwijs, laat komende generaties alle godsdiensten bestuderen, er kennis van nemen maar laat de macht van de religie buiten het onderwijs. Bouw kerken, minaretten, kapellen, kloosters zoveel als nodig zijn, maar verschoon kinderen van de ideologisering van godsdienst. De politieke verhoudingen zullen van de een op de andere dag omslaan. Het poedeltjes gedrag wie nou wie gedoogd en op welk schootje de politici plaatsnemen, interessert zo wie zo geen hond, zal het politieke landschap op zijn kop zetten. We zullen zien wie nog met wie wil samenwerken, en het record van Belgie met gemak verbreken. Nederland zonder regering…puf!

Het CDA trekt de heilige stekker eruit, mevr. Sap zet zichzelf onder stroom met haar stekkerdoos, christelijke partijen zullen hun visie op de samenleving anders moeten verpakken, en de opruiende PVV hoeft geen schadeclaims te betalen aan de staat vanwege hevige rellen, auto’s, huizen die in brand zijn gevlogen vanwege uitlokking en het minarettenverbod. De schade in het hoofd is altijd groter wanneer de verkeerde denkbeelden worden aangereikt, dat zou een politicus zich moeten realiseren wanneer de echte problemen niet aangepakt worden. Een geblondeerde, witte samenleving, spic en span in orde, met of zonder Arabische nachten of wild west line-dance area, zeurt toch ook niemand over. Meneer pastoor die de mis doet en buiten tegen een boerka oploopt, een soort wandelende biechtstoel, zal zich achter zijn oren krabben maar de samenleving veranderd altijd, in Oost, west, noord en zuid…voor de komende generaties.

Alleen Bodar keert terug naar twintig jaar geleden toen hij zijn praatprogramma ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’, presenteerde…oh fijn hoor…voor een Oog en blikje, intiem. Morgen berichten we over pater P die uit Heel kindjes meenam naar huis, en dat konden ze allemaal met kinderen doen!